02/01/2018

KHK/696 Sayılı Kanun Kapsamında Kadro Düzenlemesi

Değerli çalışanlarımız, Fakültemizde 4734 Sayılı Kamu İhaleleri Kanunu çerçevesinde yapılan hizmet alımı ihaleleri kapsamında çalışmakta olan personellerin 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması…

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved