08/03/2018

İstanbul Üniversitesi TETLAB Fikir Fabrikası

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı tarafından desteklenen “İnovasyon Lideri İstanbul” projesi kapsamında kurulan “TETLab Fikir Fabrikası” açılışını onurlandırmanızı saygılarımızla arz/rica ederiz.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved