696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Atama Evrakları

Değerli Çalışanlarımız,
Fakültemizde 4734 Sayılı Kamu İhaleleri Kanunu çerçevesinde yapılan hizmet alımı ihaleleri kapsamında çalışmakta olan personellerin 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesi gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilebilmeleri ile ilgili 01 Ocak 2018 tarih, 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ile ilgili Tebliğ’e istinaden gerekli belgeler aşağıda yayınlanmıştır. Atama için gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve 2’şer adet asıl olmak üzere Dekanlık Binası Girişi Sergi Salonunda İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi Birimi çalışanlarına imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

Evrak teslim tarihleri
23.03.2018 Cuma günü 08:00 – 16:00
24.03.2018 Cumartesi günü 08:00 – 16:00
25.03.2018 Pazar günü 08:00 – 16:00
En geç 26.03.2018 Pazartesi 08:00 – 12:00

NOT: Tüm evraklar bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulduktan sonra, ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.

696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Atama Evrakları

Örnek 2 (Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği )

Örnek 3 (İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği)

Örnek 4 (Sulh Sözleşmesi)

Aile Durumu Bildirimi Formu

Kişisel Bilgi Formu

 

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved