Adli Tıp Anabilm Dalı

AKADEMİK KADRO
ADLİ TIP ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Nevzat ALKAN
Prof.Dr.Rasime Şebnem  KORUR
Prof.Dr.Mehmet Şevki SÖZEN
Prof.Dr.İmdat ELMAS
Prof.Dr.Nadir ARICAN
Prof.Dr.Ayşen Ufuk SEZGİN
Uzm. Dr. Atiye BÖRTLÜOĞLU
Uzm. Dr. Birgül TÜZÜN
Uzm. Dr. Cüneyt Destan GENCER


TARİHÇE

1909 yılında Askeri-Mülki Tıp Mektepleri birleştirilerek oluşturulan İstanbul Tıp Fakültesinde 1967 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin ayrılışı ile, İstanbul Tıp Fakültesi olarak devam eden kuruluştaki Adli Tıp Enstitüsü, Prof. Dr. Hikmet Yalgın ve Prof. Dr. Şemsi Gök’ün Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geçmeleri ile hocasız kalmış ve Adli Tıp Enstitüsüne patolojik anatomi hocası Prof. Dr. Besim Turhan vekaleten görevlendirilmiştir. 1969 yılına kadar eğitim ve öğretim Prof. Dr. Şemsi Gök tarafından yürütülmüştür. 1969 yılında Adli Tıp Müessesesi  ve Meclisi Başkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Cahit Özen müesseseden ayrılarak İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsüne hoca olarak atanmıştır. 1967 yılında iki fakülte haline gelen kuruluşlardaki Temel Bilim Kürsülerine Cerrahpaşa ve Çapa olarak yer tahsis edilip rektörlükçe inşaata başlanmış  ancak Çapa camiası içinde yapılan binada Adli Tıp Enstitüsü için bir yer ayrılmamıştır. Prof. Dr. Besim Turhan’ın müracaatı üzerine bir komisyon kurularak Anatomi ve Patolojik Anatomi Enstitüleri arasına sıkıştırılmak sureti ile Adli Tıp Enstitüsü için bir yer tahsis edilebilmiştir. 1967 yılında Kürsü Başkanlığına 1969 yılında atanan Prof. Dr. Cahit Özen öğrencilerine adli tıp derslerini vermeye başlamış, ayrıca Diş Hekimliği öğrencilerine de konferans mahiyetinde adli tıpla ilgili dersler vermiştir. Uzun zaman tek başına çalışan kalan Prof. Dr. Cahit Özen’in yanına 1975 yılında Adli Tıp Müessesesi Morg Şubesi Müdürü Dr. Mehmet Aykaç uzman asistan olarak atanmıştır. Dr. Mehmet Aykaç 1980 yılında doçent, 1988 de profesörlüğe yükseltilmiştir. Bu esnada Kürsüye asistan olarak giren ortopedi uzmanı Dr. Erdem Akkay adli tıp uzmanlığını kazanarak eğitim ve öğretime iştirak etmiştir. Prof. Dr. Cahit Özen 1983 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılınca kürsü başkanlığına  Doç. Dr. Mehmet Aykaç atanmıştır. Bu yıllarda Adli Tıp Kürsüsü, Temel Bilimler binası içinde daha geniş bir bölüme müstakil olarak yerleşmiş ve Prof. Dr. Mehmet Aykaç 1993 tarihinde yaş haddinden emekli olunca yerine adli tıp profesörü Dr. Erdem Akkay tayin edilmiştir. 1998 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı seçilmiştir. Prof. Dr. İmdat Elmas 13.05.2004 tarihinde  Anabilim Dalı Başkanlığı’na  atanmış olup Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı  02.03.2005 tarihinde yeniden Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanmıştır. 30.07.2007 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Anabilim Dalı Başkanlığı’na seçilmiş olup, halen bu görevine devam etmektedir. Adli Tıp Anabilim Dalı’nda halen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof.Dr. İmdat Elmas, Prof. Dr. Nadir Arıcan, Doç. Dr. Nevzat Alkan, Uzm. Dr. Birgül Tüzün ve 5 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi görev yapmaktadır.

MİSYON VİZYON

MİSYON
Türkiye’de Adli Tıp hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi konusunda asistan ve uzman düzeyinde  eğitim çalışmaları yapılması ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılması.
VİZYON
 Adli Tıp Anabilim Dalı’nın adli tıp hizmetleri konusunda öncü bir nitelik taşıması.

EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİME KATILIM
İstanbul Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencilerine yönelik 2 hafta süre ile adli tıp stajı kapsamında teorik ve pratik(otopsi uygulaması) ders programı, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu, Rektörlük ve Dekanlık onayı ile özel Üniversite Tıp ve Hukuk Fakülteleri’nde adli tıp ders programı öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
Adli Tıp Uzmanları Derneği işbirliği ile pratisyen hekimlere yönelik adli tıp eğitim programları, İstanbul Protokolü kapsamında hekim, hakim ve savcılara yönelik adli tıp eğitim programları, Çocuk İstismarı ve İhmali, Aile İçi Şiddet, Yaşlı İstismarı konularında fakülte içi anabilim dallarına, pratisyen hekimlere ve konu ile ilgili uzmanlık alanlarına yönelik eğitim programları öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.
UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI
Anabilim Dalı asistan eğitim programı ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde adli tıp ders programı ve tez danışmanlığı hizmetleri, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nda asistan eğitim programı kapsamında yer alan seminerler öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

HİZMET

ÖZEL ARAŞTIRMA VE HİZMET ALANLARI
Anabilim Dalı’nda kurulmuş olan araştırma laboratuarında diğer anabilim dalları ile müştereken deneysel hayvan çalışmaları sürdürülmektedir. Anabilim Dalı Polikliniği her gün saat 09.00-15.30 arasında hizmet vermekte olup, 1 Öğretim Üyesi, 1 Uzman ve 1 Asistan denetiminde adli travmatoloji, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, yaşlı istismarı ve cinsel istismar ve yazı-imza incelemesi konularında özel ve resmi başvuruları kabul ederek bilirkişilik hizmeti vermektedir.

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 21 74-75
Fax +90 212 621 56 42
E-posta adlitip@istanbul.edu.tr
URL http://istanbultip.istanbul.edu.tr/adli-tp-anabilm-dal/

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved