Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Doç.Dr.Ayşe PALANDUZ
Uzm. Dr. Sema BÜYÜKÇELEBİ TUNCER
Uzm. Dr. Sabiha Banu DENİZERİ
TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1993 yılında Prof. Dr. Abdülkadir Kaysı başkanlığında kurulmuştur. 2000 yılında tıpta uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bugüne kadar toplam 9 Aile Hekimliği Uzmanı eğitimini tamamlamıştır.

MİSYON VİZYON

MİSYON
1.Tıp öğrencilerinin Aile Hekimliği disiplini ile ilgili farkındalıklarını sağlamak,

2.Tıp öğrencilerinin mezuniyet sonrasında birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda kullanacakları bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarına katkıda bulunmak,

3.Aile Hekimliği çekirdek yeterliliklerine sahip, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı, koruyucu hekimliği ön planda tutan, güncel tıbbi bilgiyi takip eden, sürekli öğrenme alışkanlığı kazanmış, kanıta dayalı ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak, etik değerleri gözeten, iyi iletişim kurabilen aile hekimliği uzmanları yetiştirmek,

4.Sürekli Tıp Eğitimi kapsamında Aile Hekimliği Uygulamasında yer alan hekimlere yönelik eğitim etkinliklerinde yer almak,

5.Birinci basamak sağlık hizmeti sunumuna ışık tutabilecek bilimsel araştırmalar yapmak,

6.Güncel bilgilerin ışığında, toplumun gereksinimlerine uygun Aile Hekimliği hizmeti vermek,

7.Diğer tıp disiplinleri ile işbirliği yapmaktır.

VİZYON
Aile Hekimliği disiplininin temel ilkeleri çerçevesinde, güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, birinci basamak sağlık hizmeti sunacak hekimlerin yetiştirildiği; Aile Hekimliği disiplinine ışık tutacak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırmaların yürütüldüğü; yaş, cinsiyet ve rahatsızlık ayrımı yapmaksızın tıbbi bakım arayan her bireye kapsamlı, sürekli ve nitelikli hizmet sunulan bir merkez olmaktır.

EĞİTİM

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Tıp Eğitimi:

Aile Hekimliği: 1 sınıflar için toplam 12 saat

Tıpta uzmanlık eğitimi:

Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi: Halen 5 tıpta uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Son 1 yıl içinde SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış çalışma sayısı: 2

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 20 00 – 32652E-posta

ailehekimligi@istanbul.edu.tr

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved