Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Ayıklanan Başlıksız Sayfalar

Bu Yönetmelik; Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak  faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin   puan   karşılıkları,   akademik   teşvik   toplam   puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Devamı içi ekteki dokümanı inceleyiniz.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved