Amerika Birleşik Devletleri bünyesindeki kurum ve kuruluşlarla yürütülecek çalışmalar için gerekli IORG onayı 10.09.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

iorg

Sayın Öğretim Üyesi;

Günümüzde tıp alanında ulaşılan bilgilerin hızla etkin çözümlere ulaştırılabilmesinin çözümü olarak görülen çok merkezli çalışmalar, kurumların etik konularda da dil birliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Üniversitemiz araştırmacılarının da çalışmalarındaki etik kurallar konusundaki özenin bir göstergesi “DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ (İnsan Gönüllüleri Üzerindeki TıbbiAraştırmalarda Etik İlkeler)” altındaki imzalarıdır. Bu deklerasyonun kabulu aynı zamanda Avrupa’daki meslektaşlarımız ile bilgi paylaşımını sağlayacak araştırmaları yürütmek üzere, etik kurallar üzerindeki mutabakatımızı ifade etmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (United States Department of Health and Human Services- http://www.hhs.gov ), ülkemizde Sağlık Bakanlığı”nın yürüttüğü görev ve sorumlulukların çoğunu taşıyan kurumdur. Bu kuruma bağlı İnsan Araştırmalarını Koruma Ofisi (OHRP – Office for Human Research Protections – http://ohrp.cit.nih.gov ) ise klinik araştırmalarda etik değerlendirmeleri yapan alt birimdir, bu değerlendirrneleri National Institutes of Health aracılığıyla yapmaktadır. OHRP’nin birincil görevleri arasında klinik araştırmaların ve ilaç-tedavi etkinliği araştırmalarının etik kurallar dahilinde 45 C.F.R. bölüm 46 (common rule- 45 CFR part 46) düzenlenmesi bulunmaktadır. Amerikan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı’nın görev kapsamına giren ve Amerikan federal veya devlet bütçesinden araştırma fonu alınarak yürütülen çalışmaların “Federal Wide Assurance (FWA –http://www.hhs.gov/ohrp/assurances/assurances/filasurt.html )” onaylarının bulunması gerekmektedir. Kendi ülkeleri içindeki bilimsel aratırmalarda, insan katılımcılarının haklarını ve sağlıklarını bu kurallar kapsamında korumayı amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri, yurt dışı ortaklı çok merkezli çalışmalarda da benzer kuralların uygulanmasını talep etmektedir. FWA’in amacı bilimsel araştırmalara katılımcı olacak bireyin korunmasında etik kurallar üzerinde kurumlar arası anlaşma sağlamaktır.

Üniversitemizin İstanbul Tıp Fakültesi olarak yaptığı başvurusu onaylanmış ve böylece Tıp Fakültesi dahilindeki tüm kliniklerin Amerika’da bulunan resmi sağlık kuruluşları ile yapacakları ortak calışmalarda kullanacakları onay koduna ulaşmıştır. http://ohrp.cit.nih.gov/search/ adresinden kurumun tanımlı ismi olan Istanbul Medicine Faculty girildikten sonra IRB Organization (IORG), Institutional Review Boards (IRB – http://www.hhs.gov/ohrp/assurances/irb/index.html ) ve FWA numaralarina ulaşabilirsiniz.

Kurum için atanan kodun (IORG) onayı 10/09/2014 tarihinde alınmıştır ve 10/09/2017 tarihine kadar gecerliliği devam edecektir. Bu kod vasıtasıyla yapılan diğer başvuru sonucunda da Üniversitemiz Tip Fakültesi için 13/09/2014 tarihinde FWA numarası onaylamıştır. FWA onayı olan kurumlar her 5 yılda bir FWA başvurusunu aynı etik kuralları onayladığını ve ortak calışma isteğini yeniden bildirmesini ifade edecek şekilde yenilemesi gerekmektedir. Önümüzdeki 5 yıl içersinde kurumun yasal adı ( Istanbul Medicine Faculty ), Human Protections Administrator ( Prof.Dr. İ.Hakan Gürvit- güncel) veya Signatory Official (Prof.Dr. M. Bilgin Saydam-güncel) ile ilgili bir değişiklik olması halinde degişikliği takip eden 90 gün içersinde yenileme yapılması gerekmektedir. Bu yenilemeyi takip eden 5 yıl boyunca da bilgiler aktif sayılacaktır. Yukarıda belirtilen http://ohrp.cit.nih.gov/search/ adresli internet sitesinde fakültenin onaylarının aktif olup olmadığının bilgisi tarn ziyaretçiler tarafindan görülebilmektedir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi klinisyen ve araştırmacıların, Amerika Birleşik Devletleri bünyesindeki denk kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütecekleri çalışmalarda başarılar dileriz.

 

Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM

Dekan

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved