Anabilim Dalları

Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroşirürji
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Üroloji
Dahili Tıp Bilimleri
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dermatoloji
Enfeksiyon Hastalıkları
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Psikiyatri
Radyodiagnostik
Radyasyon Onkolojisi
Spor Hekimliği
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Tıbbi Genetik
Temel Tıp Bilimleri
Anatomi
Biofizik
Biokimya
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Deontoloji ve Tıp Tarihi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıp Eğitimi

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved