Anesteziyoloji ve Reanimasyon

AKADEMİK KADRO
ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Kamil Mehmet TUĞRUL
Prof.Dr.Ali Emre ÇAMCI
Prof.Dr.Nüzhet Mert ŞENTÜRK
Prof.Dr.İbrahim Özkan AKINCI
Prof.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN
Doç.Dr.Zerrin SUNGUR
Doç.Dr.Ahmet Kemalettin KOLTKA
Doç.Dr.Mukadder ORHAN SUNGUR
Yard.Doç.Dr.Hacer Ayşen YAVRU
Uzm.(Doç.) Dr. Mehmet İlke BÜGET
Uzm. Dr. Basri AKDOĞAN
Uzm. Dr. Günseli ORHUN
Uzm. Dr. Demet ALTUN
Uzm.(Doç.)Dr.Emine Aysu ŞALVIZ
Uzm.Dr.Meltem KARADENİZ
Uzm.Dr.Giray Halil VARANSU
Uzm.Dr.Özlem TURHAN
Uzm.Dr.Achmet ALİ
Uzm.Dr.Nükhet SİVRİKOZ
Uzm.Dr.Müşerref Beril DİNÇER
*Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Gül KÖKNEL TALU
*Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Perihan ERGİN ÖZCAN
Prof.Dr.Figen ESEN
TARİHÇE

1967 yılında Anestezi ve Reanimasyon Kürsüsü olarak kurulmuştur. İlk başkanlığına anestezi bünyesinde profesör ünvanlı öğretim üyesi olmadığı için Genel Cerrahi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp getirilmiş, ancak kürsü yönetimi Doç.Dr. Faruk Or tarafından yapılmıştır. Doç.Dr. Cemalettin Öner’ in de kürsüye atanmasıyla öğretim üyesi sayısı ikiye çıkmış 1971 yılında profesörlüğe yükseltilen Cemalettin Öner kürsü başkanlığına getirilmiştir. Bu tarihte kürsüde iki öğretim üyesi yanı sıra bir uzman ve dokuz asistan görev yapmaktaydı.

Prof.Dr. Cemalettin Öner’in kürsü başkanlığında bulunduğu 1971-1988 dönemi anabilim dalımızın tarihinde kurumlaşma, altyapı oluşturulması ve modernizasyon yönünde büyük atılımların yapıldığı dönemdir.  Prof.Dr. Cemalettin Öner 1971 yılında Fakültemizin ilk yoğun bakım ünitesini kurmuş,  geliştirmiş ve döneminin en üst düzey servisi haline getirmiştir. Akademisyen, uzman, asistan yoğun bakım hemşiresi ve yardımcı personel kadrolarının eğitiminin yanı sıra ülkenin en geniş yazılı kaynaklarına sahip kürsü kütüphanesi de bu dönemde kurulmuştur.  1988 yılında Prof.Dr. Cemalettin Öner’in emekli olmasıyla boşalan Anabilim Dalı başkanlığına onun öğrencilerinden olan Prof. Dr. Kutay Akpir atanmıştır. 21 yıl Anesteziyoloji Anabilim Dalı başkanlığında başarı ile görev yapan  Prof.Dr. Kutay Akpir 2009 yılında  emekli olmuştur. 2009 yılında Anabilim Dalı başkanlığına Prof Dr. Lütfi Telci seçilmiştir. Altyapısı, kadrolaşması ve ihtisaslaşması tamamlanmış yeterli birikim ve deneyimlere sahip anabilim dalımızda 1990 yılında ülkemizin ilk yataklı Ağrı servisi açılmıştır.

adsiz

Anabilim Dalımız bilimsel gelişme süreci içinde kurumsallaşmasını tamamlayarak 1990 yılında Algoloji Bilim Dalı ve 2005 yılında Yoğun Bakım Bilim Dalı’nın kurulmasını gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Tıp Fakültesi’nin tüm cerrahi bilim dallarında ait 35 ameliyathanede ve ameliyathane dışı çeşitli tanı ve tedaviye yönelik girişimlerde anestezi uygulamaları sürdürülmekte yıllık yaklaşık yirmibeşbin hasta bu yolla hizmet almaktadır. 21 yataklı yoğun bakım ünitesi yılda 1000-1200 hastayı kabul etmektedir. Ayrıca Nöroşirurji Yoğun Bakım ünitesi , Acil Cerrahi Yoğun Bakım ünitesi ve Otopedi ve Travmatoloji Yoğun Bakım ünitesi Anabilim Dalımız öğretim üyeleri ve uzmanlarının ilgili Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve uzmanlarıyla işbirliği içerisinde sevk ve idare edilmektedir. 1990 yılında Anestezi Polikliniği açılarak günü birlik hastaların ve yatış öncesinde anestezi muayeneleri yapılmaya başlanmıştır.

MİSYON VİZYON
EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM
Mezuniyet öncesi eğitimde, 1.sınıf öğrencilerine acil yardım dersleri ve 5. sınıf öğrencilerimizin 6 haftalık Anesteziyoloji Anabilim Dalı rotasyonları yer almaktadır. Bu rotasyon içinde öğrencilerimize anesteziyoloji’nin temel bilgileri, acil ve kritik hastalara yapılması gerekli tedavilerin teorik bilgileri, kardiyo pulmoner resüsitasyonun teorik ve pratik uygulamalarını, ağrı biliminin temel bilgileri ve genel tıp bilgisi içinde yer alan önemli konulara ilişkin derslerimiz bulunmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
Mezuniyet sonrası eğitim programlarımız içinde, asistan ve uzmanlarımıza yönelik haftalık sabah seminerlerimiz, aylık akşam toplantılarımız, yoğun bakım kurslarımız, ileri kardiyopolmoner resüsitasyon kurslarımız ve rejyonel anestezi blokajı kurslarımız bulunmaktadır.

HİZMETLER

HİZMETLER
2001 yılında başlayan ve Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz Yoğun Bakım Hemşire Sertifika programını yılda 2 kez ve İlk Yardım Eğitimcileri Eğitimi Sertifika programını gereğinde anabilim dalı öğretim üyelerimiz tarafından yapılmaktadır.
2008–2009 yılları arasında Anabilim Dalımızda Uluslar arası 10, Ulusal 7 makale yayınlanmıştır.

Yıllık ameliyat sayısı 20550 yıllık yoğun bakım hasta sayısı 1190 yıllık anestezi poliklinik hasta sayısı 39000 yıllık ağrı kliniği yatan hasta 395 ve poliklinik hasta sayısı 3900 yıllık kan gazları laboratuar tetkik sayısı 55000 dir.

İLETİŞİM

Tel +90 212 531 31 26
Tel 2 +90 212 631 87 67
Fax +90 212 533 20 83
E-posta itfanesteziyoloji@istanbul.edu.tr
URL http://www.itfanestezi.org/

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved