Başhekimin Mesajı

Üniversitemizin tarihi, İstanbul’un 1453 yılında fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet’in emri ile Ayasofya ve Zeyrek’de kurulan Medreselere kadar uzanır. İstanbul Tıp Fakültesi, Profesörler Kurulu’nun 30.12.1970 tarihli oturumunda 1970 yılını Fakülte’nin kuruluşunun 500. yılı kabul ettiği üzere ülkemizde hastanesi olan ilk Fakültedir. Hastanemiz, 112.000 m2’lik alan üzerinde, 161.171 m2 kapalı alana sahip 19 ayrı binada hizmet vermektedir.

Fakültemiz Hastanesi, seçkin öğretim üyesi, uzman, hemşire ve diğer sağlık mensubu kadrosuyla Poliklinik hizmetleri, Acil poliklinikler (Dâhiliye, Nöroloji, Cerrahi, Ortopedi, Nöroşirurji, Plastik Cerrahi, Çocuk, KBB, Psikiyatri), 1129 yataklı servisleri, toplam 100 yataklı Yoğun Bakım Üniteleri  (Anestezi YB, Ortopedi YB, Nöroloji YB, Nöroşirurji YB, Kardiyoloji YB, Kalp Damar Cerrahisi YB, Travma ve Acil Cerrahi YB, Çocuk Acil YB, Yenidoğan YB) ve 40 masalı Ameliyathanesi ile hizmet veren büyük bir yataklı tedavi kurumudur.

Hastalarımızın tanı ve tedavilerinde gerekli bütün laboratuar işlemlerinin yapıldığı, hızlı sonuç veren modern teknolojik cihazların kullanıldığı, rutin ve özellikli tetkiklerin yapıldığı laboratuarlarımızda alanında uzman kadro ile hizmet vermekteyiz.

Üniversite hastanesi olarak, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti olmak üzere üç ayaklı bir çalışma sistemimiz bulunmaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi olarak 2014 yılında bütün polikliniklerimizde toplam 1.107.190 adet muayene yapılmıştır. Telefon ve online randevu sisteminde talep karşılama oranı tüm poliklinikler için ortalama %20’dir. Bize başvuran beş hastanın ancak birisine muayene randevusu verebilmekteyiz. Temel olarak 3. Basamak belki 3+. Basamak olarak da gruplandırılabilecek sağlık hizmeti veren hastanemize halkımızın teveccühü son derece yüksektir. Bu yönelimde değişik faktörler etkili olmaktadır. Fakültemizin ülkemizin en eski ve köklü sağlık eğitimi yapan kurumu olması ve sahasında yetkin çok sayıda öğretim üyesini barındırması en önemli etkenlerdendir. Fakültemiz hastanesinde, nüfusu her geçen gün artan İstanbul iline hizmet vermekle kalmayıp, tüm Türkiye’den ve komşu ülkelerden gönderilen problemli, çözüm bulunamayan ağır hastalara hem akademik hem de hastanecilik anlamında yüksek kalitede hizmet verilerek tedavileri yapılmaktadır. Bu bakımdan hasta yoğunluğu kapasitenin çok üstündedir. Poliklinik hizmetlerinde prensip olarak hasta sayısının artırılması yönünde değil, her hastaya bilimsel tıbbi verilere göre gerekli vaktin ayrıldığı çağdaş sağlık hizmet vermekteyiz.

Son söz olarak;

Çalışanlarımıza: Kurumsal aidiyet duygusu son derece yüksek çalışanlarımız var. Ancak sağlık çalışanları olarak zor günler yaşıyoruz. Bir yandan gelişen ve yenilenen teknolojiyi izlememiz ve kendimizi yenilememiz gerekirken, diğer yandan toplumsal cinnet yaşayan halkımız tarafından şiddete maruz kalmaktayız. Bunun altında yatan sebepler bilimsel çalışmalarla araştırılmadır. Bununla birlikte çalışan güvenliğinin sağlanması ile ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler ve önlemler daha fazla can kaybı olmadan ivedilikle yapılmalıdır.

Hastalarımıza: Biz sizleri seviyoruz. Sizlere çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda, uluslararası standartlara uygun, standart ve etkin bir sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra, tıp eğitimini daha da ileriye götürerek her bakımdan donanımlı doktor yetiştirme ve sizlere en kaliteli ve güncel sağlık hizmetini sunma çabasındayız.

Paydaşlarımıza: Ekonomik olarak birçok Üniversite hastanesi gibi birtakım sıkıntılar yaşamaktayız. Bu durumun farklı nedenleri bulunmaktadır. Ancak biz inanıyoruz ki Üniversite hastaneleri bu ülkenin insanına hizmet etmektedir ve ülkemizin Kurumumuza ihtiyacı bulunmaktadır. Yeni dönemde yeni bir ruhla ve gayretle çalışarak ödemelerimizde daha düzenli olmaya çalışacağız.

Hastanemize şimdiye kadar hizmet etmiş olan bütün Başhekimlerimizi ve çalışanlarımızı saygıyla anar,  teşekkür ederim. Fakültemiz Hastanesini onların ulaştırdığı bu seviyeden daha ileriye götürmek için ekip arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini saygılarımla arz ederim.

BİRLİKTE DAHA SAĞLIKLI, HUZURLU VE MUTLU GÜNLERE…

 Prof. Dr. Şükrü ÖZTÜRK

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved