Biofizik Anabilim Dalı – Bilimsel Çalışmalar

1- Varol B, Bektaş M, Nurten R, Bermek E.: The cytotoxic effect of diphtheria toxin on actin cytoskeleton. Cell Mol Biol Lett 17(1): 49-61 (2012).

2- Albeniz  I, Türker-Şener L, Baş A, Kalelioğlu İ, Nurten, R.: Isolation of Hematopoietic Stem Cells and CD38 expression on the early erythroid progenitor cell development process. Oncology letters 3: 55-60 (2012).

3- Albeniz I, Demir-Coşkun Ö, Türker-Şener L, Baş  A, Asoğlu O, Nurten R.: CD38 Expression as Response of Hematopoietic System to Cancer. Oncology letters 2(4):659-64(2011).

4- Cefle K Tamer S. Albeniz I, Kaymaz AA.: Alteration in lymphocyte membrane protein content and increased lymphocyte rijidity in cats with diabetes mellitus.Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 31(4):816-22 (2011).

5- Kara I, Nurten A, Aydın M, Özkök E, Ozen I, Özerman B, Tuna S, Karamürsel S.:  Ischemia/reperfusion in rat: Antioxidative effects of enoant on EEG, oxidative stress and imflammation. Brain Inj. 25(1): 113-26, (2011).

6- Bektaş M, Hacıosmanoğlu E, Ozerman B, Varol B, Nurten R, Bermek E.: On diphtheria toxin fragment A release into the cytosol-Cytochalasin D effect and involvement of actin filaments and eukaryotic elongation factor 2. Int J Biochem Cell Biol.43(9): 1365-1372 (2011).

 

Tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri (son 5 yıl):

(Adı Soyadı, Danışman Adı Soyadı, Tez Konusu , Tamamlandığı Yıl)

1- Fulya Dal, Prof.Dr. Rüstem Nurten, Oksidatif Stresin Hücre Döngüsü  Fazları Üzerindeki Etkileri. (2011) (Yüksek Lisans)

2-57- Ayhan Ünlü, Doç.Dr. Muhammet Bektaş, Aktin Bağlayan Proteinlerin Etkileşimlerinin Homoloji Modellemesi Yöntemi ile İncelenmesi. (2011) (Doktora)

3- Leyla Türker Şener, Doç.Dr. Işıl Albeniz, Ektopik Bir Enzim Olan Hücre Yüzey Antijeni CD38 Anlatımının Çeşitli Hücre Modellerinde İncelenmesi. (2010) (Doktora)

4- Ebru Hacıosmanoğlu, Doç.Dr. Muhammet Bektaş, Difteri Toksininin Klonlanması ve Toksinin Endozomal Süreçte Aktinle İlişkisi. (2010) (Yüksek Lisans)

5- Sabiha Tok, Prof.Dr. Rüstem Nurten, Kobayda Farklı Dokulardaki Difteri Toksini Etkisi-Antioksidanların Bu Etkideki Rolü. (2009) (Yüksek Lisans)

6- Başak Varol, Prof.Dr. Rüstem Nurten, Difteri Toksini Alt Birimlerinin Eldesi ve Farklı Hücre Soyları Üzerine Etkileri (2009) (Doktora)

7-Bilge Özerman, Prof.Dr. Rüstem Nurten, Aktin Filamentlerinin Difteri Toksini Alt Yapıları İle Etkileşimi-Bu Etkileşimde Elongasyon Faktörü 2’nin Rolü. (2009) (Doktora)

8-Başar Oku, Prof.Dr.Sina Gökçe, Difteri Toksini Etkisinde K562 ve HL60 Hücrelerinde Programlanmış Hücre Ölümü(Apoptos) Sürecinde Rol Alan Bazı Proteinlerin m-RNA Düzeyinde Gen Ekspresyon Oranlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. (2006) (Yüksek Lisans)

9-Leyla Türker Şener, Prof.Dr. Demir Tiryaki, FloresansSpektroskopisiYöntemlerinin Biyolojik Etkileşimlerinin ve Enzimatik Etkinliklerinin  İncelenmesinde Kullanımı. (2005) (Yüksek Lisans)

10-Özlem Demir Coşkun, Prof. Dr. Rüstem Nurten, Serumdan NAD glikohidrolazın  Saflaştırılması. (2005) (Doktora)

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved