Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Beşaret Necla TOKER
Prof.Dr.Beyhan ÖMER
Prof.Dr.Seldağ  BEKPINAR
Prof.Dr.Güzide Şule SEÇKİN
Prof.Dr.Nihal SALMAYENLİ
Prof.Dr.Ümit Dilber MUTLU
Prof.Dr.Nilgün Sema GENÇ
Prof.Dr.Evin ADEMOĞLU
Prof.Dr.Semra ABBASOĞLU
Prof.Dr.Pervin VURAL
Prof.Dr.Yıldız İYİDOĞAN
Prof.Dr.Bedia ÇAKMAKOĞLU
Doç.Dr.Ayşe Gül Sündüs TELCİ
Yard.Doç.Dr.Aydın ÇEVİK
Uzm.(Doç.)Dr.Abdurrahman Fatih AYDIN
Uzm.Dr.İlknur BİNGÜL


Ülkemizde Biyokimya alanındaki bugünkü gelişmenin temeli 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi ve Hayati Kimya Enstitüsü’nün kurulması ile atılmıştır. Daha sonra adı Biyokimya Kürsüsü olan bölümün başına getirilen Frankfurt Üniversitesi Tıp Fakültesinden Farmakolog Ord.Prof.Dr. Werner Lipschitz, 1933-1938 tarihleri arasında Biyokimya Kürsüsü başkanlığı yapmıştır.Ord. Prof.Dr. W.Lipschitz fakültede modern biyokimya öğretiminin ve araştırmalarının başlatıcısı olmuştur. 1939 yılında Prag Alman Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Enstitüsü Profesörlerinden Prof. Dr.Felix Haurowitz, Tıbbi ve Hayati Kimya Enstitüsü’nün başına Ord.Prof. ünvanı ile getirilmiş ve 1939-1948 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Bu yıllarda enstitüde Dr.Felix Haurowitz’in öncülüğünü yaptığı immunokimya, hemoglobinin ve proteinlerin yapısını aydınlatmaya yönelik çalışmalar başlıca araştırma konuları olmuştur. 1948 yılında Ord.Prof.Dr. F.Haurowitz’in Amerika’ya gitmesiyle Doç.Dr. Mutahhar Yenson, kürsü yönetim ve eğitimi ile görevlendirilmiştir. Doç.Dr. Şevket Tekman öğretim kadrosuna katılmıştır.1949 yılında Prag Alman Üniversitesinden Ord.Prof.Dr. Zdenko Stary Fakültemiz Biyokimya Kürsüsü direktörlüğüne atanmış ve 1949-1958 tarihleri arasında başkanlık yapmıştır. Bu dönemde bilimsel araştırmalar, mükopolisakkaridler ve glikoproteinlerin klinik ve patolojik değişim koşulları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu dönemde öğretim üyesi kadrosuna Doç.Dr. Fahamet Arat ve Doç.Dr. Margarita Arnaki katılmıştır.Prof.Dr. Zdenko Stary’nin ülkemizden ayrılmasıyla, Prof.Dr. Mutahhar Yenson 1958 yılında Biyokimya Kürsüsü direktörlüğüne atanmıştır. Prof.Dr. Mutahhar Yenson çok sayıda orijinal bilimsel araştırma yapmış, Kuramsal Biyokimya ve Uygulamalı Klinik Biyokimya çalışmaları alanında 13 kitap yazmış, birçok öğretim üyesinin yetişmesinde öncülük yapmıştır. Biyokimya Kürsüsü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hatice Bodur, Doç.Dr. Ahmet Araz ve Doç.Dr. Nevzat Baban 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Kürsüsü’nün, Prof.Dr. Şevket Tekman ve Doç.Dr. Nevzat Öner ise 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Kürsüsü’nün kurulmasında görev almışlardır.

TARİHÇE

Prof.Dr.M Yenson’un yaş haddinden 1981 yılında emekli olması ile, sırasıyla Prof.Dr. Fahamet Arat 1981-1989, Prof.Dr. Hikmet Öz 1989-1994 yılları arasında başkanlık yapmışlardır. Anabilim Dalımız kadrosunda görev yapan 1994 yılında Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’na seçilen Prof.Dr. Müjdat Uysal başkanlık görevini halen sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız kadrosunda görev yapan öğretim üyelerimiz Prof.Dr. Gülçin AYKAÇ-TOKER, Prof.Dr. Mukaddes CANBAZ, Prof.Dr. Ahmet SİVAS, Prof.Dr. Nilgün ALPTEKİN-DEMİRKOL ve Prof.Dr. Pernur ÖNER 2006-2009 tarihleri arasında emekli olmuşlardır. Prof.Dr. Serdar Baki ÖZTEZCAN ise başka bir üniversitede görev yapmak üzere ayrılmıştır.

MİSYON VİZYON

Ülke ihtiyacına uygun bilgi ve donanıma sahip, ülkemizdeki sağlık sorunlarının bilincinde ve bu sorunları çözebilme becerisini edinmiş pratisyen hekim yetiştirilmesinde katkıda bulunmaktır.
Normal ve patolojik durumlardaki biyokimyasal süreçlerini inceleyerek; mesleki uygulamalar sırasında klinik problemlerin anlaşılması ve çözümünde biyokimyasal temelleri oluşturabilen etkin, güncel bilgilerle donanmış, modern teknikleri bilen ve kullanabilen eğitim elemanları yetiştirmektir.Hastane laboratuvar denetimi ve yönetimi konusunda bilgileri, modern laboratuvar cihazlarının kullanımı konusunda deneyimli, kalite kontrol kurallarını bilen ve uygulayabilen uzmanlar yetiştirmektir.

Araştırmalarımızla Fakültemizin ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmak ve uluslararası standartta eğitim veren Biyokimya Anabilim Dalları arasında yer almaktır.

EĞİTİM

EĞİTİM / HİZMETİstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf Temel Biyokimya Dersleriİstanbul Tıp Fakültesi 2. sınıf Biyokimyada Metabolik Yollar ve Doku – Gen Biyokimyası Dersleri
İstanbul Tıp Fakültesi 3. sınıf Klinik Biyokimya Dersleriİ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Biyokimya Dersleriİstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Biyokimya DersleriTıbbi Biyokimya Uzmanlık (TUS) ve Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi

LABORATUVAR HİZMETLERİ

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Biyokimya Anabilim Dalımızın ayaktan tedavi gören hastalar için kan ve idrar örnekleri ile çalışılan spesifik analiz hizmetleri verilmektedir. Yapılan analizlerin 2009 yılı itibarı ile ortalama dökümleri aşağıda belirtilmiştir.

Böbrek taşı analizi 20/yıl

Sperm TUNEL testi 40/yıl

Serumda adenozin deaminaz 70/yıl

İdrarda arilsülfataz A 30/yıl

İdrarda porfobilinojen 25/yıl

İdrarda iyot 530/yıl

İdrarda heksoaminidaz A ve B 20/yıl

UZMANLIK (TUS) EĞİTİM PROGRAMI

Anabilim Dalımızın Uzmanlık Alanın Genel Tanımı

Rutin laboratuvar tetkiklerinin uygulanması ve değerlendirilmesi; yeni geliştirilen analizlerin takibi ve klinik kullanım için hastaneye kazandırılması; yeni metodların geliştirilmesi için çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapılması. Bu alanda 11 Tıpta Uzmanlık öğrencisine Tıbbi Biyokimya uzmanlık eğitimi verilmektedir. Bu öğrencilerin eğitim ve tez çalışmaları sürmektedir.

Biyokimya Anabilim Dalımızın Tıpta Uzmanlık öğrencileri için eğitim programı Temel ve Klinik Biyokimya Laboratuvar Teknikleri altında planlanmış ve bu plana göre yürütülmektedir.

YILLIK YAYIN SAYISI (2008-2009)

Biyokimya Anabilim Dalımız öğretim üyelerinin Uluslararası SCI, SCI Expanded’de yer alan dergilerde yayınlanmış 2008 yılında 18 adet ve 2009 yılında da 19 adet makalesi bulunmaktadır. 16 adet makale de yayına kabul edilmiş olup baskı aşamasındadır.

BİYOKİMYA ANABİLİM DALININ MİSYONU VE VİZYONU

Ülke ihtiyacına uygun bilgi ve donanıma sahip, ülkemizdeki sağlık sorunlarının bilincinde ve bu sorunları çözebilme becerisini edinmiş pratisyen hekim yetiştirilmesinde katkıda bulunmaktır.

Normal ve patolojik durumlardaki biyokimyasal süreçlerini inceleyerek; mesleki uygulamalar sırasında klinik problemlerin anlaşılması ve çözümünde biyokimyasal temelleri oluşturabilen etkin, güncel bilgilerle donanmış, modern teknikleri bilen ve kullanabilen eğitim elemanları yetiştirmektir.

Hastane laboratuvar denetimi ve yönetimi konusunda bilgileri, modern laboratuvar cihazlarının kullanımı konusunda deneyimli, kalite kontrol kurallarını bilen ve uygulayabilen uzmanlar yetiştirmektir.

Araştırmalarımızla Fakültemizin ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmak ve uluslararası standartta eğitim veren Biyokimya Anabilim Dalları arasında yer almaktır.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin tezleri için İ.Ü. Bilimsel Araştırma Birimi’nden (BAP) destek sağlanmaktadır. Ayrıca Öğretim Üyelerimizin yurt dışı dergilerde yaptıkları yayınlar da BAP tarafından Öncelikli Proje kapsamında desteklenmektedir. Anabilim Dalımız öğretim üyelerinin BAP desteği aldıkları 11 proje (beyaz proje) den 5 adedi tamamlanmış, 6 adet projenin çalışmaları devam etmektedir.

İLETİŞİM

Telefon: 0212 414 21 89 (Anabilim Dalı Sekreterlik)
0212 414 20 00-  32357
Fax: 0212 621 56 42
E-Mail itfbiyokimya@istanbul.edu.tr

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved