Biyofizik Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO

r1son

BİOFİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Muhammet BEKTAŞ Tıbbi Biyoloji
Prof.Dr.Işıl ALBENİZ
Prof.Dr.Leman (YALÇINTEPE) GÜNEŞTUTAR
Doç.Dr.Handan AKÇAKAYA
Arş.Gör.(.Doç.)Dr.Başak VAROL
Yard.Doç.Dr.Leyla TÜRKER ŞENER


İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine haftada 3 saat kuramsal 8 saat uygulamalı Temel Biyofizik ve Biyofizik dersleri yanında, İ.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, İ.Ü. Meslek Yüksek Okulu Laboratuar Programı’nda, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, lisans, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü ve doktora dersleri verilmektedir. Halen Anabilim Dalında Prof.Dr. Rüstem Nurten’in başkanlığında beş öğretim üyesi ve iki uzman olmak üzere beş doktorasını tamamlamış öğretim üye yardımcısı, beş doktora ve dört yüksek lisans programına devam eden dokuz öğrencisi bulunmaktadır.
Gt_377D

TARİHÇE

1964 yılında yürürlüğe giren Tıp Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği’nde yer alan Biyofizik dersinin öğretimine 4 Kasım 1965’de başlanmıştır. Biyolojik olayları fizik açısından inceleyen ve son yıllarda büyük gelişme gösteren bu bilim dalı çeşitli disiplinlerin ortak uygulama alanını teşkil etmektedir.Kuruluşunda Prof. Dr. M. Terzioğlu tarafından vekâleten yönetilen kürsüyü 1967-1968 yıllarında Prof. Dr. H.Derman yönetmiştir. Bu tarihten sonra da Prof. Dr. N.Gökhan vekâleten yönetmeye devam etmiştir.Bu yıllarda 3. ve 4. Sömestre öğrencilerine biyoelektrik potansiyeller, moleküler biyoloji, biyoenerjetik, vücut sıvıları, radyasyon biyolojisi, radyoizotoplar konularında kürsüler arası bir öğretim uygulanmıştır. Bu arada Prof. Dr. T. Yaramancı, fonksiyonel sitoloji, Prof. Dr. A. Görpe radyoizotopların tıpta uygulanması derslerini vermişlerdir. 1966-1967 ders yılında Frankfurt Max Planck Biyofizik Enstitüsü’nden Dr. W. Pohlit, 1969-1970 ve 1971-1973 ders yıllarında, Cambridge Üniversitesi Radyoterapi Departman Yardımcısı Dr. P. P. Dendy, Teknik Üniversite’den Prof. Dr. T. Erben, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ferendeci, Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. S.Akpınar öğretime katılmışlardır. Kürsüde 1972-1974 yılları arasında Dr. E. J. Hoffman yabancı uzman olarak çalışmıştır.1973 yılında Doçentlik imtihanını veren Dr. E. Bermek kürsünün ilk doçenti olarak 1974 yılında Doçent olarak atanmış, 1976 yılında ise Biyofizik Kürsüsü Başkanlığına getirilmiştir.1979 yılında Profesör olan Doç. Dr. E. Bermek 1982-1987 yılları arasında Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.

2547 sayılı Üniversiteler yasasına göre Biyofizik Fizyoloji Anabilim Dalına bağlı Bilim Dalı olmuş ancak 20 Temmuz 1987 yılında aynı kanunun değiştirilen 7. maddesi ile Temel Tıp Bilimleri’nin de Anabilim Dalı olmuştur. Bu tarihten itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. E. Bermek ile beraber Biyofizik Anabilim Dalında ilk doktora çalışmalarını tamamlayan Prof. Dr. S. Gökçe, Prof. Dr. D. Tiryaki ve Prof. Dr. R.Nurten öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla Prof. Dr. Engin Bermek, Prof. Dr. Sina Gökçe ve Prof. Dr. Demir Tiryaki emekli olmuşlar, bu süre içinde ve sonrasında ise doçentlik sınavlarını başaran Doç. Dr. Işıl Albeniz, Doç. Dr. Muhammet Bektaş Doç. Dr. Handan Akçakaya ve Doç. Dr. Leman Yalçıntepe öğretim üyesi olarak atanmışlardır. 1 Temmuz 2007 tarihinde Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Rüstem Nurten atanmıştır.

1972-1973 ders yılında tamamlanan teçhizat ile ilk pratik öğrenimine geçen ve biyoelektrik potansiyel kaydı için mükemmel bir sete sahip olan kürsü 1974 yılından itibaren moleküler biyofizik alt yapısını oluşturmaya başlayarak pratik öğreniminde uygulama alanına sokmuştur. Şimdiye kadar 60’ın üzerinde yüksek lisans ve doktora tezi tamamlanan Anabilim Dalı’nda 100 e yakın uluslararası yayın yapılmıştır. Başta İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu’nca desteklenen 40 proje tamamlanmıştır. Engin Bermek, Rüstem Nurten, Demir Tiryaki, Sina Gökçe tarafından hazırlanan Biyofizik Ders Kitabı 1997 yılında, Rüstem Nurten tarafından düzenlenen Biyofizik Uygulama Notları 1996 yılında yayınlanmıştır.

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine haftada 3 saat kuramsal 8 saat uygulamalı Temel Biyofizik ve Biyofizik dersleri yanında, İ.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, İ.Ü. Meslek Yüksek Okulu Laboratuar Programı’nda, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, lisans, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü ve doktora dersleri verilmektedir. Halen Anabilim Dalında Prof.Dr. Rüstem Nurten’in başkanlığında beş öğretim üyesi ve iki uzman olmak üzere beş doktorasını tamamlamış öğretim üye yardımcısı, beş doktora ve dört yüksek lisans programına devam eden dokuz öğrencisi bulunmaktadır.

MİSYON VİZYON

Misyonumuz; biyofizik alanında lisans ve lisansüstü eğitimde ve araştırmada evrensel düzeyde ülkemizin ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapan bir anabilim dalı olmak.

Vizyonumuz; biyofizik alanında ulusal ve uluslararası ortamda değerli çalışmalar yapan ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinde temsil edecek, eldeki altyapı olanaklarını en iyi şekilde kullanan, geliştirebilen, bilgi üreten, aydın, yaratıcı, mutlu insanlar yetiştiren bir anabilim dalı olmaktır.

Kısa ve Orta Dönem Hedefler

  • Lisans düzeyindeki öğrenciler için yeni ders notları ya da kitapları hazırlamak, eskileri güncelliyerek tekrar bastırmak,
  • İ.Ü. Araştırma Fonu ve TÜBİTAK destekli projelerin oluşturulmasına artan hızda devam etmek,
  • Uluslararası yayın sayısını artırmak.
  • Yüksek lisans ve doktora programlarında yıl başına düşen tamamlanan tez sayısını artırmak,
  • Biyofiziğe özgün tanı ya da tedaviye yönelik analizler geliştirmek,

EĞİTİM

Ders Notları

Ders Konuları

Seminer Listesi

Yüksek Lis. Doktora Dersleri

Biofizik TUS Soruları

ULUSLARARASI YAYINLAR, KONGRE, BİLDİRİ VE POSTERLER

Uluslararasi Yayınlar

Uluslararası Kongre, Bildiri ve Posterler

ULUSAL YAYINLAR

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

Ulusal Kongre, Bildiri ve Posterler

KİTAP, PANEL, ÖDÜL

Yayınlanan Kitaplar

Tamamlanmış Tez Çalışmaları

Paneller

Ödüller

PROJELER

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

İLETİŞİM
Tel +90 212 414 21 86
Faks +90 212 414 21 87
E-posta itfbiyofizik@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved