Cerrahi Tıp Bilimleri

Başkan : Prof. Dr. İsmet NANE

Başkan Yard. : Prof. Dr. Ali Nail İZGİ

Başkan Yard. :Prof. Dr. İlgin ÖZDEN


1. AĞIZ, YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ufuk EMEKLİ
2. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI BAŞKANI
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi TELCİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalları

1. Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül KÖKNEL TALU
2. Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi TELCİ
3. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Nail İZGİ
4. ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faik Tansu SALMAN

Çocuk Cerrahisi Bilim Dalı

1. Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erbuğ KESKİN

5. GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Genel Cerrahi  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ahmet Sait DİNÇÇAĞ
Transplantasyon Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ali Emin AYDIN
6. GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Göğüs Cerrahisi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adalet DEMİR
7. GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Göz Hastalıkları  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin İZGİ
8. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
Kadın Hastalıkları ve Doğum  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Atıl YÜKSEL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilim Dalları

1. Genel Jinekoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil SAYGILI
2. Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Samet TOPUZ
3. Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep HAS
4. Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemil AKGÜL
5. Ürojinekoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Süleyman Engin AKHAN
9. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Kalp ve Damar Cerrahisi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enver DAYIOĞLU

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı

1. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enver DAYIOĞLU
10. KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal DEĞER
11. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
Ortopedi ve Travmatoloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder YAZICIOĞLU
12. PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk EMEKLİ

El Cerrahisi Cerrahisi Bilim Dalı

1. El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk EMEKLİ
13. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Tıbbi Patoloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem YAVUZ

Tıbbi Patoloji Bilim Dalları

1. Dermatopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nesimi BÜYÜKBABANİ
2. Jinekopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Rıdvan İLHAN
3. Nöropataloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mebrure Bilge BİLGİÇ
4. Pediatrik Patoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mebrure Bilge BİLGİÇ
5. Sitopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Dilek YILMAZBAYHAN
14. ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Üroloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet NANE

Üroloji Bilim Dalları

1. Androloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ateş KADIOĞLU
2. Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYLAN

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved