Cerrahi Tıp Bilimleri

Başkan : Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYLAN (Vekaleten)

Başkan Yard. : 

Başkan Yard. : 


1. AĞIZ, YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ufuk EMEKLİ
2. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI BAŞKANI
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Mehmet TUĞRUL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalları

1. Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül KÖKNEL TALU
2. Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Perihan ERGİN ÖZCAN
3. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk ÜNAL
4. ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erbuğ KESKİN

Çocuk Cerrahisi Bilim Dalı

1. Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÖZBEY

5. GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Genel Cerrahi  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ahmet Sait DİNÇÇAĞ
Transplantasyon Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ali Emin AYDIN
6. GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Göğüs Cerrahisi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seyfi Alper TOKER
7. GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Göz Hastalıkları  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin İZGİ
8. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
Kadın Hastalıkları ve Doğum  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Atıl YÜKSEL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilim Dalları

1. Genel Jinekoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil SAYGILI
2. Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Samet TOPUZ
3. Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep HAS
4. Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip Erkut ATTAR
5. Ürojinekoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Süleyman Engin AKHAN
9. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Kalp ve Damar Cerrahisi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ufuk ALPAGUT

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı

1. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ufuk ALPAGUT
10. KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Meryem Nesil KELEŞ TÜREL
11. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
Ortopedi ve Travmatoloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Hayati DURMAZ
12. PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk EMEKLİ

El Cerrahisi Cerrahisi Bilim Dalı

1. El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Atakan AYDIN
13. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Tıbbi Patoloji  Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Nesimi BÜYÜKBABANİ

Tıbbi Patoloji Bilim Dalları

1. Dermatopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nesimi BÜYÜKBABANİ
2. Jinekopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ekrem YAVUZ
3. Nöropataloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mebrure Bilge BİLGİÇ
4. Pediatrik Patoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mebrure Bilge BİLGİÇ
5. Sitopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Dilek YILMAZBAYHAN
14. ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Üroloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Faruk ÖZCAN

Üroloji Bilim Dalları

1. Androloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ateş KADIOĞLU
2. Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYLAN

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved