Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Erbuğ KESKİN
Prof.Dr.Erbuğ KESKİN
Prof.Dr.Hüseyin ÖZBEY
Prof.Dr.Feryal GÜN SOYSAL
*Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Hüseyin ÖZBEY
Prof.Dr.Erbuğ KESKİN
Uzm.Dr.Başak ERGİNEL
TARİHÇE

TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 6 Eylül 2003 tarihinde, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’na bağlı olarak, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ise 20 Mayıs 2003 tarihlerinde kurulmuştur. Öğretim üyelerinin yabancı ülkelerde eğitim ve hizmet sertifikaları vardır ancak anabilim dalımızın uluslararası akreditasyonu yoktur.

Kliniğimizde yenidoğan cerrahisi, pediatrik onkolojik cerrahi, pediatrik gastroentero-hepatik cerrahi, üst ve alt üriner sistem cerrahisi, endokrin cerrahisi ve cinsel gelişim sorunlarına bağlı ürogenital sistem anomalilerin düzeltilmesi, laparoskopik ve endoskopik cerrahi uygulanmaktadır. Acil ve elektif hastalar için randevusuz çalışan bir ameliyathanemiz, bir polikliniğimiz, 30 yataklı (4 küvöz, 2 yoğunbakım yatağı dahil) servisimiz ile hizmet vermekteyiz.

Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine göre Genel Cerrahi, Patoloji, Anestezi, Ortopedi, Üroloji rotasyonları ile beş yıl süren tıpta uzmanlık eğitimi vermekteyiz. Her akademik yıl boyunca uzmanlık öğrencileri ve ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinin katılımı ile her Çarşamba saat 08.00-09.00 arasında eğitim toplantıları (seminer, olgu sunumu, mortalite, morbidite) düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca haftalık ve aylık olarak pediatrik onkoloji, pediatrik enfeksiyon, pediatrik endokrinoloji, pediatrik nefroloji, pediatrik acil ve yoğunbakım, pediatrik gastroenteroloji toplantıları yapılmaktadır. Kliniğimizde üç öğretim üyesi (profesör), bir uzman, beş uzmanlık öğrencisi (asistan) görev yapmaktadır. Onbeş hemşiremiz, on hastabakıcımız ve dört memurumuz görev yapmaktadır. Kliniğimiz kurucularından iki öğretim üyesi (Prof Dr Alaaddin Çelik ve Prof Dr Tansu Salman) emekli olmuştur.

Sertifika programları ve uzmanlık eğitim programı mezuniyet öncesinde bildirilmiştir. Tıp öğrencileri için 3.sınıfta kliniğe giriş 2 ders ve 5.sınıf için senede 14 kez tekrarlanan 5 gün kuramsal ve uygulamalı imza karşılığı katılımın sağlandığı sonunda sınavın yapıldığı öğrenci eğitimi sağlanmaktadır.

MİSYON VİZYON

MİSYON

Hekimliğin temel kurallarına göre çocuk yaş grubundaki hastalara acil ve elektif koşullarda cerrahi sağlık hizmeti vermek, prenatal tanı ile yenidoğan cerrahisinde tanı-transport ve tedavi gecikmelerini önlemek, uygun vakalarda önleyici tedavi yapmak, fakültemizde son yıllarda gereksinimi artan çocuk organ transplantasyonuna katkıda bulunmak.

VİZYON

Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi alanlarında öncü kurum olmak.

EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ
Her Çarşamba saat 08.00-09.00 arası seminer, mortalite-morbidite ve vaka toplantısı yapılmaktatır. Ayrıca haftalık ve aylık kliniklerarası periyodik pediatrik onkoloji, pediatrik infeksiyon, pediatrik endokrinoloji, pediatrik nefroloji, pediatrik acil ve yoğunbakım, pediatrik gastroenteroloji toplantıları yapılmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI
Aylık Marmara Bölge Toplantısı (her ayın ilk Salı günü) Baltalimanı Sosyal Tesisleri

HİZMET

Çocukların cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavisi sağlanmaktadır.

KONSÜLTASYON

Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalının tüm bölümleri, Nöroşirürji, Ortopedi, Kalp Damar Cerrahisi, Üroloji, Plastik Cerrahi Anabilim Dallarına fakülte içinde (gelecekte Esnaf Hastanesi’nde) konsültasyon hizmetimiz vardır.

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 22 22
Dahili +90 212 414 20 00 – 32265
Fax +90 212 414 22 59
E-posta itfcocer@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved