Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI Doç. Dr. Murat COŞKUN
Doç.Dr.Nusret SOYLU
Öğr.Gör.Dr. Ali KARAYAĞMURLU
 Uzm.Dr.İlyas KAYA
TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ülkemizde kurulmuş olan bu alandaki ilk birimdir. 10 Mart 1956 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü olarak kurulmuştur. Çocuk psikiyatrisi enstitüsünün amacı “Çocuklarda görülen akıl hastalıkları ile zeka ve karakter özelliklerini tetkik ve bunlarda görülecek bozuklukları önlemek, cemiyete adaptasyon aykırılıklarını gidermek hususunda çalışmalarda bulunmak, poliklinikler açmak, bilimsel yayınlarda bulunmak, konferanslarla halkı aydınlatmak, gerektiğinde hasta çocukların aileleri ile işbirliği yapmak, okullarla ilişki kurmak ve bu konularda yayınlarda bulunmaktır” şeklinde belirtilmişti. Kurulduğu tarihten bu yana ülkemize önemli hizmetler sunan kliniğimiz 1991 yılında ayrı bir anabilimdalı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı adını almıştır.

MİSYON VİZYON

Misyonumuz; İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği kurulduğundan bu yana pek çok alanda hizmet vermiş ve gelişme göstermiştir. Bir üniversite kliniği olarak temel görevleri;  hastaların tanı ve tedavisini üstlenmek ve yürütmek, ruh sağlığı alanında çalışanların ve toplumun eğitimi ve hastalıkların tanı ve tedavisinde ve farklı alanlarda bilimel çalışmalar yürütmektir.

EĞİTİM

Eğitim faaliyetleri tıp öğrencilerini bu alanda  yetiştirme ve uzmanlık eğitim programı sunmak, erişkin psikiyatrisi asistanlarının bu alanda eğitimlerini sağlama, psikoloji, pedagoji, sosyal çalışma, master ve doktora öğrencilerine staj talebini  karşılamayı içermektedir. Eğitim programımız tıpta uzmanlık öğrencileri (asistanlar) için zengin klinik birikimi sağlamak yanında araştırmacı  olmalarını teşvik etmekte ve araştırma projelerinde bulunmaları için gereken destek ve süpervizyon verilmektedir. Kliniğimiz 1991 yılından bu yana Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile uzmanlık öğrencisi almaktadır ve şimdiye kadar çok sayıda çocuk psikiyatrisi uzmanı yetiştirmiştir. Kuruluşundan bu yana TUS’nda en yüksek puan alan uzman hekim adaylarının tercih ettiği bir bölüm olan kliniğimizde şu anda 19 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Öğretim kadorusu olarak 3 öğretim görevlisi ve 2 uzman hekim bulunmaktadır. Kliniğimiz gerek öğretim üyesi sayısı gerekse de uzmanlık öğrencisi sayısı açısından ülkemizdeki en büyük Çocuk Psikiyatrisi kliniği olma özelliği taşımaktadır.

POLİKİNLİK HİZMETLERİ

Kliniğimizin en önemli hizmet alanlarından birisi her gün çok sayıda çocuk ve ailesine ruh sağlığı hizmetinin verildiği ayaktan hasta tedavi ve takip poliklinikleridir. Kliniğimizde sağlık hizmetlerinde tıp doktorları yanı sıra psikologlar, pedagoglar, sosyal çalışmacılar ve psikiyatri hemşireleri görev yapmaktadır. Bu ekip elemanları hastanın çeşitli değerlendirme aşamasında, gerek nöropsikolojik, gerek gözlem ve aile incelemesi programlarında rol almaktadırlar. Hastalara sunulan tıbbı hizmetin yanı sıra danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunulmaktadır. Devamını okumak için tıklayınız.

ARAŞTIRMALAR
 Araştırma alanında hem klinik hem temel bilimlerle iş birliğinde çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Son on yıl da çocuk psikiyatrisi branşı açısından çok heyecan verici gelişmeler görülmüştür. Genetik, nörobiyoloji  ve davranış bilimlerinde görülen anlamlı gelişmeler  çocuk psikiyatrisi disiplinin   gelişmesine ciddi katkı sağlamıştır. Klinğimizce yürütülen ve uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayınlanan çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur. Kliniğimizde devam etmekte olan bilimsel çalışmalar uzmanlık öğrencilerinin tez araştırmalarının yanı sıra farklı alanlarda yürütülen psikiyatrik bozuklukların sıklığı, nedenleri, özellikleri, tanısı ve tedavisini araştıran çalışmalardan oluşmaktadır.
İLETİŞİM
Tel +90 212 414 20 00
Tıbbi Sekreterlik 12811
Akademik Sekreterlik 12832
E-posta capacocukpsk@yahoo.com.tr

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved