Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özbey’in, Güncel Anatomi Atlaslarında Bulunmayan, Penis Ve Üretra Anatomisi Özellikleri İle İlgili Yazısı Journal of Pediatric Urology Dergisinde Yayınlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved