Dahili Tıp Bilimleri

Başkan : Prof. Dr. Şükrü PALANDUZ

Başkan Yard. : Prof. Dr. Hasan KUDAT

Başkan Yard. : Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ


1. ADLİ TIP ANABİLİM DALI
Adli Tıp  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat ALKAN
2. AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ
3. ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Murat COŞÇKUN
4. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mübeccel DEMİRKOL

Çocuk Sağlığı VE Hastalıkları Bilim Dalları

1. Beslenme ve Metebolizma Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülden Fatma GÖKÇAY
2. Büyüme Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Feyza DARENDELİLER
3. Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Metin UYSALOL
4. Çocuk Gastro, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem DURMAZ UĞURCAN
5. Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ülker TAMAY
6. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur AYDINLI
7. Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rukiye Nurten ÖMEROĞLU
8. Ergen Sağlığı Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs BAŞ
9. Genel Pediatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe KILIÇ
10. Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper SOMER
11. Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Asuman (ÇELENK) ÇOBAN
12. Pediatrik Allerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ülker TAMAY
13. Pediatrik Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seher BAŞARAN
14. Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper SOMER
15. Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Rukiye Nurten EKER ÖMEROĞLU
16. Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ahmet Nevzat NAYIR
17. Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep KARAKAŞ
18. Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe KILIÇ
19. Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Kemal NİŞLİ

5. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esen ÖZKAYA

Deri ve Zührevi Hastalıkları Bilim Dalı

1. Veneroloji Bilim Dalı Başkanı Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
6. İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
7. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Emel ÖZCAN

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalı

1. Algoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
8. GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Göğüs Hastalıkları  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülin ÇAĞATAY
9. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL

Halk Sağlığı Bilim Dalları

1. Çevre Sağlığı Bilim Dalı Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
2. İş Sağlığı Bilim Dalı Prof. Dr. Halim İŞSEVER
3. Tıpta Bilgisayar Uygulamaları Bilim Dalı Prof. Dr. Halim İŞSEVER

10. İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
İç Hastalıkları  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Meliha NALÇACI

İç Hastalıkları Bilim Dalları

1. Allerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suna BÜYÜKÖZTÜRK
2. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ
3. Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı
4. Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Selman Fatih BEŞIŞIK
5. Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr .Cemil TAŞÇIOĞLU
6. Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN
7. Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Meliha NALÇACI
8. Nefreloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Semra BOZFAKIOĞLU
9. Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahdume Lale ÖÇAL
10. Tıbbi Genetik Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü PALANDUZ
11. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezai VATANSEVER
11. KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Kardiyoloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL
12. NÖROLOJİ ANABİLİM DAL
Nöroloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan GÜRVİT

Nöroloji Bilim Dalları

1. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zühal YAPICI
2. Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Barış BASLO
3. Nöromüsküler Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Fatma Yeşim PARMAN
13. NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
Nükleer Tıp  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ayşe MUDUN
14. RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
Radyoloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nebiye Serra SENCER

Radyoloji Bilim Dalları

1. Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent ACUNAŞ
2. Nöroradyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nebiye Serra SENCER
3. Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Bülent ACUNAŞ
15. RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Radyasyon Onkolojisi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa ALTUN
16. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vehbi Alp ÜÇOK

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilim DalI

1. Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mine ÖZKAN
17. SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Spor Hekimliği  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Safinaz YILDIZ
18. SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP ANABİLİM DALI
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Salih AYDIN
19. TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ANABİLİM DALI
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Zeki KARAGÜLLE
20. TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Yagız ÜRESİN

Tıbbi Farmakoloji Bilim Dalı

1. Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Yagız ÜRESİN
21. TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
Tıbbi Genetik  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seher BAŞARAN

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved