Dekanlık

DEKAN

 Prof. Dr. Bahaüddin ÇOLAKOĞLU

Prof. Dr. Bahaüddin ÇOLAKOĞLU

 

 DEKAN SEKRETERLİĞİ

 

 

Sevilay TOPUZ ÇÖL

Dahili Tel: 31614

Selda Seçil ERCANLI

Dahili Tel : 31615

 

 DEKAN YARDIMCILARI

 Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL  Prof. Dr. Ümit Dilber TÜRKOĞLU
 Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL  Prof. Dr. Ümit  Dilber MUTLU

 

 DEKAN YARDIMCILIĞI SEKRETERLİĞİ

ipek Adsız Adsız
İpek AKOVA  Çiğdem GÖK

Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Akreditasyon

 Nermin KILÇAK
 Tel: 32995   Tel: 31494  Tel: 31671

 

 FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ

 

Fakülte  Sekreteri

 Ekrem AYDIN

 

 

 SEKRETERLER

 Adsız  
  Özlem GENÇ
 Tel: 33030 Tel: 31431

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved