Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANAB.DALI BAŞKANI Prof.Dr.Esen ÖZKAYA
Prof.Dr.Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU
Prof.Dr.Can BAYKAL
Prof.Dr.Afet AKDAĞ KÖSE
Uzm. Dr. Goncagül BABUNA
Uzm.(Doç.) Dr.Algül POLAT EKİNCİ
*Veneroloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Esen ÖZKAYA
Doç.Dr.Kurtuluş Didem YAZGANOĞLU
TARİHÇE
 1910 yılında Mimar Kemalettin Bey tarafından Berlin’deki Neu-Köln-Rickersdorf Hastanesi modeline göre Gureba Hastanesine ek bölüm olarak planlanan bina yapımından bir süre sonra 1925’te kısa dönem Kuduz Müessesesine tahsis edilmiştir. 1933 yılında Atatürk’ün direktifi ile İstanbul Darül-Fünun’un yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Bu modernleştirmede Vakıf Gureba Hastanesi dermatoloji uzmanı Hulusi Behçet (1890-1948) İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Frengi kürsüsü yöneticiliğine “Prof.” ünvanı ile getirilmiştir. Hulusi Behçet’in 1948 yılında vefatından sonra klinik yöneticiliğine 1949-61 yılları arasında Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı getirilmiştir. 1953 yılında Vakıf Gureba’da dar alanda faaliyet gösteren dermatoloji kliniği bugün bulunduğu binaya taşınmıştır. Bu tarihten itibaren İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği’nde anabilim dalı başkanı olarak görev yapan öğretim üyeleri Prof. Dr. Osman Yemni, Prof. Dr. Nevzat Öke, Prof. Dr. Oğuz Lav, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Ahmet Murat, Prof. Dr. Dilek Kocabalkan Selçuki, Prof. Dr. Gülsevim Azizlerli, Prof. Dr. Güzin Özarmağan olup; 26.11.2007 tarihinden beri Prof. Dr. Rıfkiye Küçükoğlu Anabilim Dalı başkanlığında bulunmaktadır.
MİSYON VİZYON
EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi eğitime katılım:
Paket program dahilinde Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencilerine 6 haftalık sürede 2 grup halinde teorik ve pratik dersler verilmektedir. Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri de intörnlük eğitimi sırasında seçmeli dermatoloji stajı alabilmektedir.
Ayrıca Diş Eğitimi Fakültesi Dermatoloji dersleri de öğretim üyeleri arasında dönüşümlü olarak iki ayrı öğretim dönemi halinde verilmektedir.
Tıp Fakültesi I. sınıf öğrencilerine Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile ilgili (teorik ve uygulamalı) eğitim Uzm.Dr. Didem Yazganoğlu tarafından verilmektedir.

Mezuniyet sonrası eğitim programları:

İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Alerji Birimi 7 Aralık 2007 ve 4-6 Aralık 2009 tarihlerinde Prof. Dr. Esen Özkaya başkanlığında 5 kişilik bir kurs ekibi ile (Uzm. Dr. Didem Yazganoğlu, Dr. Leyla Mirzoyeva, Dr. Sevinç Elinç Aslan, Uzman Biyolog Nilüfer Uzar, sağlık teknikeri Tülay Öztürk) 40 kişilik dermatolog katılımcıya Dermatolojide Alerji Testleri kursu düzenlemiştir.
2008’den beri her sene dermatoloji asistanlarına yönelik Türk Dermatoloji Derneği tarafından Kış Okulu düzenlenmektedir. Bu eğitime son sene asistanları katılmaktadır. Eğitimci olarak da her sene değişmekle beraber öğretim üyelerimizin bazıları katılmaktadır.
15 günde bir İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Dermatopatoloji Birimi ile ortak olarak vaka toplantıları düzenlenmektedir.
Ayda 1 hem Cerrahpaşa hem de İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Dermatopatoloji Birimi ile diğer dermatoloji kliniklerinin de katılımıyla gerçekleşen vaka toplantılarına asistanlarımız ve bazı öğretim üyelerimiz katılmaktadır.
Ayda 1 tüm dermatoloji kliniklerinin ortak katılımı ile Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneğinin düzenlendiği toplantılara asistanlarımız ve bazı öğretim üyelerimiz katılmaktadır.
Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kongrelere asistanlarımız ve öğretim üyelerimiz katılabilmektedir.
Yıllık yayın sayısı (2008): 11 makale, 1 kitap bölüm yazarlığı, 1 kitap yazarlığı, 9 sözlü sunum / konferans, 8 bildiri
Yıllık poliklinik işlem sayısı (2008): 37870
Yıllık yatan hasta sayısı (2008): 4208
Yıllık laboratuvar işlemleri (2008): 19853
Yıllık biyopsi sayısı (2008): 1837
Yıllık tedavi amaçlı işlemlerin sayısı (2008): 8325
Yıllık konsültasyon sayısı (2008): 1556


Tıpta Uzmanlık Eğitimi

I. Birim İçi Eğitim

 • 1. Servis Doktorluğu (En az 4 Ay)
 • 2. Poliklinik Doktorluğu (En az 12 Ay)
 • 3. Özel Poliklinikler
 • Behçet Polikliniği (3 ay, haftada bir gün)
 • Büllü hastalıklar Polikliniği ve İmmunfloresan laboratuvarı (3 ay, haftada bir gün)
 • Alerji Polikliniği (3 ay)
 • Fototerapi (3 ay, Genel Poliklinik kapsamında)
 • Kozmetoloji  Polikliniği (3 ay)
 • CİBH  Polikliniği (3 ay, Genel Poliklinik kapsamında)
 • 4. Pratik Eğitim
 • Punch biyopsi  (200 adet)
 • Elektrokoterizasyon (200 adet)
 • Prick test (10 adet)
 • Patch test (10 adet)
 • Paterji testi (10 adet)
 • Direkt fungus arama (10 adet)
 • Tzank smear (10 adet)
 • Sarkopt arama (10 adet)
 • Karanlık sahada spiroket tayini (10 adet)
 • Dermatoskopi
 • Dermatolojik fotoğraf çekimi
 • Diğer

II. Birim Dışı Eğitim

 • Zorunlu Rotasyonlar
 • İnfeksiyon Hastalıkları (3 ay)
 • İç Hastalıkları (3 ay)

Bilimsel Faaliyetler

 • 1. Seminer-dergi kulübü ve vaka sunumu (en az 3 tane)
 • 2. Kongre-kurs ve sempozyumlar katilimi en az 1 yurt içi kongreye poster veya sözlü bildiri ile katılım
 • 3. Aylık Dermatoloji / Dermatopatoloji Toplantıları (En az 3’er olgu sunumu)
 • 4. Basili yayinlar (varsa)
 • Uzmanlık Tez Eğitimi
HİZMETLERİMİZ

Fototerapi:

 • 1.Fotokemoterapi (PUVA)
 • 2.Klasik UVB
 • 3.Dar Band UVB
 • 4.Tarak UVA
 • 5.Banyo PUVA

Küçük Müdahaleler: Elektrokoter; Kriyoterapi; Deri biyopsisi (punch biyopsi)
Dijital Dermatoskopi (MolemaxII)
Alerji Laboratuvarımızda Yapılan Testler:

 • 1. Delme (Prick) ve çizme (scratch) testleri
 • 2. Yama testi (patch test)
 • 3. Atopi yama testi
 • 4. Fotoyama testi
 • 5. Fiziksel ürtiker testleri


Immunoloji Laboratuvarımızda Yapılan Testler:

 • 1. Direkt immunfloresan inceleme
 • 2. İndirekt immunfloresan inceleme
 • 3. Desmoglein-1 ve -3

Dermatoloji Merkez Laboratuvarında Yapılan Diğer Testler:

 • – Direkt mantar bakılması (% 20’lik KOH ile),
 • – Vaginal sürüntüden direkt candida aranması,
 • – Spiroket (karanlık saha) aranması,
 • – Sarcoptes scabies, pediculus hum. capitis, peduculus hum. corporis, pht. pubis aranması
 • – Leishmania tropica (şark çıbanı) (materyal giemsa ile boyanarak mikroskopta),
 • – Corynbacterium minutissimum (materyal metilen mavisi ile boyanarak mikroskopta);
 • – Demodex folliculorum
 • – Mycobacterium lepra,
 • – Bacillus anthracis (şarbon),
 • – H. ducrei araştırmaları,
 • – Alınan örnekleri giemsa ve metilen mavisi ile boyama,
 • – Alopesi olan hastalar için DNCB (Dinitroclorobenzen) hazırlanması.

Kozmetoloji Polikliniğinde Yapılan Uygulamalar:

 • 1. Hiperhidroz tedavisi ve kozmetik amaçlı botilinum toksin uygulaması
 • 2. Kimyasal peeling
 • 3. Kozmetik amaçlı dolgu uygulaması
 • 4. ND:YAG  ve KTP LASER (Gemini®)
İLETİŞİM
Tel +90 212 414 22 38
Fax +90 212 414 25 26
E-posta dermasek@istanbul.edu.tr
URL http://www.iudermatoloji.com/

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved