Döner Sermaye İnceleme Heyeti

• İstanbul Üniversitesi sağlık hizmeti veren birimlerin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme dağıtım esasları yönergesi ön taslağı aşağıdadır.

 Genelge

 EK-1

 EK-2

 EK-3

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved