Eğitimde Yeniden Yapılanma

Prof. Dr. Ümit Dilber MUTLU DEMİREL  Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER  
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Öğrenim Koordinatörü

Yardımcı Öğrenim Koordinatörü Dönem 1, 2, 3 Yardımcı Öğrenim Koordinatörü Dönem 4, 5, 6

 

   Aysin.Kale.yeni.doc  

Prof. Dr. Rüstem NURTEN

 Prof. Dr. Ayşin KALE  Prof. Dr. Hasan KUDAT
 Dönem 1 Koordinatörü  Dönem 2 Koordinatörü

 Dönem 3 Koordinatörü

 

99925093792  
Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN  
Dönem 4 Koordinatörü
Dönem 5 Program Sorumlusu Dönem 6 Program Sorumlusu
EĞİTİM ÇATISI
YENİ EĞİTİM PROGRAMI DİLİM KOORDİNATÖRLERİ

Yeni eğitim çalışmalarında ana yapıya uygun olarak; dilim içeriğini öğrenim amaç ve hedefleri ve çekirdek eğitim programı açısından değerlendirerek oluşturmak, teorik ve uygulamalı dersleri takvime yerleştirerek tüm katılımcıların görüş ve katkısını almak, dilim sınavları için öneri geliştirmek üzere Temel Bilim (TB) ve Klinik Bilimlerden (KB) olmak üzere 2 öğretim üyesinin Dekanlık tarafından görevlendirilmesi üzerine oluşturuldu.

İlgili dilimde içeriğin, ders programının, sınavın planlanması ve yürütülmesi için gerekli işbirliklerin düzenlenmesinden sorumlu, dilim koordinasyon kurulu tarafından üç yılda bir, biri temel bilimler ve biri klinik bilimler alanlarından seçilen iki öğretim üyesidir.

Dilimler ve Koordinatörleri
DİLİMLER

KOORDİNATÖRLER

TEMEL BİLİM

KLİNİK BİLİM

1 Tıbba Merhaba DOÇ. DR. HAKAN ERTİN PROF. DR. TÜLAY ÖZKAN SEYHAN
2 Tıbbi Bilimlere Giriş PROF. DR. RÜSTEM NURTEN DOÇ. DR. BİRSEN KARAMAN
3 Hayatın evreleri PROF. DR. LEYLA TAPUL PROF. DR. GÜLBİN GÖKÇAY
4 Hareket PROF. DR. ADNAN ÖZTÜRK PROF. DR. AYŞEGÜL KETENCİ
5 Kan ve Lenfoid PROF. DR. AYTÜL UYAR PROF. DR. MELİH AKTAN
6 Dolaşım  PROF. DR. MÜGE DEVRİM ÜÇOK PROF. DR. TANER GÖREN
7 Solunum PROF. DR. ŞULE TAMER PROF. DR. ZEKİ KILIÇASLAN
8 Sindirim PROF. DR. GÜLAY ÜZÜM PROF. DR. FİLİZ AKYÜZ
9 Metabolizma PROF. DR. PERVİN VURAL PROF. DR. KUBİLAY KARŞIDAĞ
10 Endokrin PROF. DR. BEYHAN ÖMER PROF. DR. FİRDEVS BAŞ
11 Ürogenital ve Üreme PROF. DR. NECLA TOKER DOÇ. DR. ERCAN BAŞTUĞ
12 Sinir, Duyu DOÇ.DR. AYŞİN KALE DOÇ. DR. ELİF ORHAN
13 Semiyoloji PROF. DR. HASAN KUDAT – PROF. DR. ZEYNEP İNCE
14 Sistem patolojilerine giriş PROF. DR. DİLEK YILMAZBAYHAN, PROF. DR. NURHAN ENGİNAR
15 DİKEY KORİDORLAR
  Nitelikli Hekimlik Eğitimi PROF. DR. GÜLER BAHADIR – PROF. DR. RUKİYE EKER ÖMEROĞLU
  Bilgilenme ve bilişim PROF. DR. RİAN DİŞÇİ – DOÇ. DR. AHMET DİRİCAN
  Etik ve hukuk PROF. DR. ARIN NAMAL – PROF. DR. ŞEVKİ SÖZEN
  Toplum sağlığı PROF. DR. SELMA KARABEY – PROF. DR. DOĞAN ŞAHİN
  Tıpta İnsan Bilimleri PROF. DR. BİLGİN SAYDAM – DOÇ. DR. HAKAN ERTİN
  Terminoloji PROF. DR. MELİH AKTAN – PROF. DR. HALUK ERAKSOY
DİLİM ÇALIŞMALARI
Dönem 2 Program Çalışmaları Fotoğrafları

Dönem 3 Program Çalışmaları Fotoğrafları

Dönem 4-5 Staj Çalışmaları

Dönem 4 çalışması

Dönem 5 çalışması

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU

Başkan – Prof. Dr. Nilgün  Sema GENÇ

08.02.2011 tarihinde alınan bir kararla Prof. Dr. Tevfik Ecder’in Koordinatörlüğünde oluşturulan Kurul, Ölçme Değerlendirme Koordinatörü ile dönem koordinatörleri, TEAD Başkanı, her dilimdeki sınav koordinatörleri (temel ve klinik bilimler alan temsilcileri), öğrenci işleri koordinatörü ve öğrenim koordinatöründen oluşmaktadır. Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüğü’ne 2014 yılında Doç. Dr. Ayşe Palanduz, 2015 yılında Prof. Dr. Nilgün Sema GENÇ atanmıştır.

 

Ölçme Değerlendirme Kurulu

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU

1. ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. NİLGÜN SEMA GENÇ
   Dönem 1 PROF. DR. SEYHUN SOLAKOĞLU
   Dönem 2 PROF. DR. SACİT KARAMÜRSEL
   Dönem 3 DOÇ. DR. YAŞAR KEREM ÇALIŞKAN
2. ÖĞRENİM KOORDİNATÖRÜ
3. ÖĞRENCİ İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. MELİH AKTAN
4. DÖNEM KOORDİNATÖRLERİ
  Dönem 1   PROF. DR. RÜSTEM NURTEN
  Dönem 2 PROF. DR. AYŞİN KALE
  Dönem 3 PROF. DR. HASAN KUDAT
  Dönem 4 PROF. DR. AYTAÇ ÖNCÜL
  Dönem 5 PROF. DR. HALUK ERAKSOY
  Dönem 6 PROF.DR.  ZEKİ KILIÇASLAN
5. TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. ZEYNEP SOLAKOĞLU
6. DİLİM SINAV KOORDİNATÖRLERİ
DİLİMLER TEMEL BİLİM KLİNİK BİLİM
1 Tıbba Merhaba DOÇ. DR. KEMALETTİN KOLTKA DOÇ. DR. HAKAN ERTİN
2 Tıbbi Bilimlere Giriş PROF. DR. SEYHUN SOLAKOĞLU PROF. DR. SEMA GENÇ
3 Hayatın evreleri PROF. DR. IŞIL ALBENİZ DOÇ. DR. İBRAHİM KALELİOĞLU
4 Hareket PROF. DR. BÜLENT AHISHALI DOÇ. DR. MİNE KARAGÜLLE
5 Kan ve Lenfoid PROF. DR. GÜHER S. DİRESKENELİ PROF. DR. PINAR YAMANTÜRK ÇELİK
6 Dolaşım PROF. DR. MÜGE DEVRİM ÜÇOK PROF. DR. AYTAÇ ÖNCÜL
7 Solunum DOÇ. DR. HANDAN AKÇAKAYA PROF.DR. GÜLFER OKUMUŞ
8 Sindirim PROF. DR. ÖZDEN BORAL PROF.DR. KADİR DEMİR
9 Metabolizma PROF. DR. SELDAĞ BEKPINAR PROF. DR. GÜLDEN GÖKÇAY
10 Endokrin DOÇ. DR. ZÜBEYİR BAYRAKTAROĞLU PROF. DR. REFİK TANAKOL
11 Ürogenital ve Üreme PROF. DR. SEMRA ABBASOĞLU DOÇ. DR. YAŞAR ÇALIŞKAN
12 Sinir, Duyu PROF. DR. SACİT KARAMÜRSEL DOÇ. DR. NİLÜFER BARLAS
13 Semiyoloji DOÇ. DR. AYŞE KUBAT ÜZÜM DOÇ. DR. İSMAİL YILDIZ
14 Sistem patolojilerine giriş PROF. DR. ŞENGÜL DERBENTLİ PROF. DR. IŞIN KILIÇASLAN
15 DİKEY KORİDORLAR    
  Nitelikli Hekimlik Eğitimi PROF. DR. ZEYNEP SOLAKOĞLU
  Bilgilenme ve bilişim
  Etik ve hukuk
  Toplum sağlığı
  Tıpta İnsan Bilimleri
  Terminoloji
Dilim Sınav Koordinatörlerinin Görevleri

Dilim Sınav Koordinatörlerinin görevleri şunlardır:

a) Her dilimin başında Ölçme Değerlendirme Koordinatörünün davetiyle yapılan toplantıya katılarak dilim sonu sınavındaki soru sayısının, soruların anabilim dallarına dağılımı ve sınav süresinin, baraj oluşturacak derslerin, dilim sonu sınavının hazırlanmasıyla ilgili tarihlerin, mazeret sınavının kaç soru ile ve hangi yöntemle yapılacağının, sınav salonlarında görev yapacak gözetmenlerle yedek gözetmenlerin belirlenmesi sürecine katılmak;

b) Dilim Sonu Sınavını dilim içinde dersi bulunan öğretim üyelerinden alınan sorularla oluşturmak ve dilim koordinatörlerini bilgilendirerek gerekli yazışmaları yapmak;

c) Dönem sınavı ve bütünleme sınavı için yapılan toplantıya katılarak her dilim için kaç soru sorulacağının, soruların anabilim dallarına dağılımının, sınav süresinin ve sınav hazırlanma sürecindeki tarihlerin, sınav salonlarında görev yapacak gözetmenlerle yedek gözetmenlerin belirlenmesine katılmak;

ç) Öğretim üyelerinden alınan sorularla ilgili dilime ait dönem sınavı taslağını hazırlamak;

d) Dilim sonu ve dönem sınavları ile bütünleme sınavı öncesinde yapılan toplantılara katılarak ilgili sınavın soru kitapçıklarını yazım hataları, ifade bozuklukları, soru tekniği ve bilimsel içerik yönünden gözden geçirmek;

e) Anabilim Dallarından gelen teorik sınav sorularını, belirtilen amaç ve öğrenim hedeflerine uygunluk kapsamında ve güçlük yönünden analiz etmek;

f) Sınavın değerlendirme sonuçlarına göre sınav sorularında değişiklikler önermek;

g) Dilim sonu sınavlarının farklı değerlendirme gereçlerini içermesi ve bilgi – beceri – tutum değerlendirme başlıklarını kapsaması için dilim koordinatörleri ile birlikte gerekli düzenlemeleri yapmak;

ğ) Ölçme Değerlendirme Kuruluna katılıp bir bütün olarak fakülte mezuniyet öncesi programının ölçme değerlendirme işlevinin geliştirilmesine katkıda bulunmak;

h) Otomasyon programında sınavları tanımlamak ve kesinleşen sınav sonuçlarını öğrencilere ilan etmek.

Ölçme Değerlendirme Kurulu, mezuniyet öncesi eğitimin amaçlarına uygun biçimde düzenlenmesi, yürütülmesi, sınavların niteliğinin geliştirilmesi ve mezuniyet öncesi programın değerlendirilmesinden sorumludur. Üyeleri kendi aralarında iş bölümü yaparak Program Değerlendirme Alt Kurulu ile Ölçme Araçlarını ve Sınavları Geliştirme Alt Kurulu’nu oluştururlar.

Alt Kurul Üyeleri

Alt Kurul üyeleri şunlardır: 

 

Program Değerlendirme Alt Kurulu: (2015-16)

Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu

Prof. Dr. Şengül Derbentli

Prof. Dr. Pınar Yamantürk Çelik

Prof. Dr. Candan Gürses

Prof. Dr. Işıl Albeniz

Prof. Dr. Rian Dişçi

Prof. Dr. Arın Namal

Prof. Dr. Güler Bahadır

Doç. Dr. Handan Akçakaya

Uzm. Dr. İsmail Yıldız

TIP ÖĞRENİMİ ANA KOMİSYONU (TÖAK)

töaklogo

Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu; Dekan yardımcısı, bölüm başkanları, öğrenim koordinatörü, öğrenci işleri koordinatörü, dönem koordinatörleri, tıp eğitimi anabilim dalı başkanı, ölçme değerlendirme koordinatörü, seçmeli ders koordinatörleri ile bir önceki dönemin dekan yardımcısı, öğrenim koordinatörü ve öğrenci işleri koordinatöründen oluşan ve 6 yıllık tıp öğrenim programının hedeflere uygun olarak planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile değişiklik önerilerini geliştirmekten sorumlu olan komisyondur.

Bu komisyon düzenli olarak her 15 günde bir 1 saatlik toplantı yaparak, öğrenci dilekçeleri, eğitim programı ve faaliyetleri ile ilgili sorunlara acil ve yerinde çözüm bulmaktadır. TÖAK kısa dönem sorunların yanı sıra eğitimin yeniden yapılandırılması için çalışmalarına devam etmektedir.

TÖAK Üyeleri

TÖAK Görevleri

TÖAK’ın görevleri şunlardır:

a) İstanbul Tıp Fakültesi’nde mezuniyet öncesi eğitim için temel ilke ve hedefleri belirlemek;

b) Bu ilke ve hedeflerin dilim ve dönemler düzeyinde yaşama geçmesi için insan gücü ve alt yapı gereksinimlerini planlamak, karşılanması için Dekanlığa öneride bulunmak;

c) Akademik takvimi belirlemek;

ç)    Dönem koordinatörleri tarafından sunulan dönem programlarını gözden geçirip son şeklini vererek Fakülte Kurulunun onayına sunmak;

d) Her eğitim-öğretim yılında en az dört kez toplanarak eğitimin teorik ve uygulamalı boyutları ile akademik takvim üzerine yerleştirilmesini değerlendirmek ve 6 yıllık bir süreç için koordinasyonu sağlamak;

e) Dilim ya da dönemler için dönem koordinasyon kurullarından gelen değişiklik önerilerini karara bağlamak;

f) Eğitim sürecini bütünüyle takip edip gerekli kararları alarak Dekanlığa sunmak;

g) Program Değerlendirme Alt Kurulu’nun bulgu ve önerilerine dayanarak 6 yıllık program için gerekli değişiklik önerilerini dönem koordinatörlerine iletmek;

ğ)    Öğrenci dilekçelerini değerlendirerek ilgili kurullara tavsiyede bulunmak.

 

EĞİTİM ÇALIŞTAYI
Eğitim Çalıştayı Üyeleri ve Faaliyetleri
 • Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu Üyeleri
 • Dilim Koordinatörleri ve Ölçme Değerlendirme Koordinatörleri
 • Gönüllü öğretim üyeleri
 • Öğrenci Temsilcileri
 • Öğrenci işleri şefi
 • Eğitim sekreteri

İlk toplantısını 14.10.2014 tarihinde gerçekleştiren Eğitim Çalıştayı, Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu Üyeleri, Dilim ve Ölçme Değerlendirme Koordinatörlerinin katılımıyla “Eğitimde güçlü yönlerimizi nasıl öne çıkarabiliriz? ve “Eğitimde geliştirilmesi gereken yönlerimizi nasıl geliştirebiliriz?” hedefiyle çalışmalarına başladı.

Katılan üyeler aşağıda belirtildiği gibi 5 ana başlık altında güçlü yanlar ve geliştirilmesi gereken yönler çerçevesinde küçük grup çalışması yaptı.

 1. İstanbul Tıp Fakültesindeki mezuniyet öncesi eğitimde kullanılan yöntemler (metodlar)
 2. İstanbul Tıp Fakültesindeki mezuniyet öncesi eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme süreçleri
 3. Tıp Fakültesindeki mezuniyet öncesi eğitimin içeriği (müfredat)
 4. Tıp Fakültesindeki mezuniyet öncesi eğitimi destekleyen, bir çekim alanı oluşturan boyutuyla araştırma alanı
 5. Tıp Fakültesindeki mezuniyet öncesi eğitimi destekleyen, bir çekim alanı oluşturan boyutuyla hizmet alanı

Yapılan çalışmalar sonucu bir eylem planlı oluşturuldu.

Çalıştay ikinci toplantısını 11.11.2014 tarihinde yaparak katılan üyelerin önerilerini değerlendirdi ve bir önceki eylem planında yapılabilecekleri gözden geçirdi.

Sunulan önerilerde yer alan “Araştırma projeleri komisyonu oluşturulması ve araştırma projesi olan tüm öğrencilerin araştırmalarını belgeleyerek bu komisyona başvurması ile ilgili madde TÖAK’a (Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu) sunulmasına karar verildi.

TÖAK’ın uygun görmesi üzerine Araştırma Eğitimi Komisyonu (AREK) kuruldu.

27.01.2015 tarihinde yapılan 3.toplantıda öğrenci temsilcileri ve gönüllü öğrencilerin katılımıyla, İTF’nin kısa tanıtım filmlerinin yapılması, İTF TV ve resmi facebook sayfası gibi farklı fikirler öne sürüldü.

Ayrıca 1. Sınıf Öğrencilerine memnuniyet anketi yapılması planlandı.

Çalıştay ayda bir rutin toplantılarını yapacak ve oluşturulan Eylem Planı ve yeni önerilerle çalışmalarına devam edecek.

Çalışma Fotoğrafları

 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ KOMİSYONU
Araştırma Geliştirme Eğitim Komisyonu

Araştırma Geliştirme Eğitim Komisyonu (ARGEK)

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved