Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri

 
Prof.Dr. Haluk ERAKSOY (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. İlgin ÖZDEN (Başhekim Yardımcısı)
Prof.Dr. Derya AYDIN (Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Temsilcisi)
Prof. Dr. Ahmet DİNÇÇAĞ (Genel Cerrahi Uzmanı)
Doç. Dr. Bülent SAKA (İç Hastalıkları Uzmanı)
Prof. Dr. Ayper SOMER (Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Selma KARABEY (Halk Sağlığı Anabilim Dalı Temsilcisi)
Prof. Dr. Lütfi TELCİ (Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Asuman ÇOBAN (Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Yeşim ÜNLÜÇERÇİ (Eczane Sorumlusu)
Dr. Şehrinaz POLAT (Hemşirelik Hizmetleri Müdürü V.)
Uzm. Hem. Hatice KAYMAKÇI (İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
Yük. Hem. Aslı ÖZDEMİR (İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
Uzm. Hem. Narin DİLBER (İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
Yük. Hem. Duygu MUŞOVİ (İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi) (İzinili)
Yük. Hem. Rukiye CİHAN (İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
Ehsan PAPAKÇI (Hastane Müdürü V.)

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved