Fakültemiz Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Aanabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Savaş TOKLU IDMEB Üyesi Olarak Kabul Edildi

Fakültemiz Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD öğretim üyelerinden EDTC (European Diving Technology Committe) sekreterliğini yürütmekte olan Prof.Dr.Akın Savaş Toklu 13-16 Eylül 2017 de Ravenna, İtalya’da yapılan, European Underwater and Baromedical Society yıllık kongresi esnasında, Sualtı Hekimliği ile ilgili ulusal koordinatör ve uzmanlık alanı ile eğitim standartları konusunda faaliyet gösteren The International Diving Medical Expert Board (IDMEB) a üye olarak kabul edilmiştir.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved