Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji ABD
TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 212 414 22 40
Dahili +90 212 414 20 00 – 32380
Fax +90 212 414 20 52
E-posta itffarma@istanbul.edu.tr
URL http://www.istanbul.edu.tr/iiitttfff/farmakoloji/

 

Hakkımızda
HAKKIMIZDA

Akademik Kadro

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANAB.DALI BAŞKANI Prof.Dr.Ali Yagız ÜRESİN
Prof.Dr.Nurhan ENGİNAR
Doç.Dr.Ali Osman GÜROL
*Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ali Yagız ÜRESİN
Prof.Dr.Ayşe Pınar YAMANTÜRK  ÇELİK

 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
Abdurrahman ASLAN
Reşit Tolga ÖZYİĞİT
Güvenç KOÇKAYA
Baran UFUKTEPE
Merve SAYGI
Meral DEMİR
Mehmet BAYKAL
Orçun ORHUN
Yiğit KILIÇ

 

ÖĞRETİM ELEMANI
Uzm.Meral DEMİR

 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ
Nermin GÜREL
Sibel AKBİLEK

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
Neriman GÖZÜAÇIK
Gülden ARSLAN

 

HİZMET KADROLARI
Ziya KALAYCI – Kimyager
Semra TEZCAN – Hemşire
Elif ŞİMŞEK – Sekreter
Tuncay AŞKIN – Kayıt Memuru
Cafer GÖKÇEK – Hizmetli

 

EMEKLİ HOCALARIMIZ
Prof.Dr. Hikmet KOYUNCUOĞLU
Prof.Dr. Halil SAĞDUYU
Prof.Dr. Lütfiye EROĞLU
Prof.Dr. Mehmet GÜNGÖR
 

Tarihçe

 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 1967 yılında İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri olmak üzere ikiye ayrılmasından sonra o zamana kadar “Farmakoloji ve Tatbiki Tedavi Kürsüsü” adı altında eğitim veren Farmakoloji Kürsüsü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kalmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi’nde, 1968 yılında kurucu başkanı Prof.Dr. Hikmet Koyuncuoğlu olan yeni “Farmakoloji Kürsüsü” kurulmuştur. Birim, daha sonra “Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Kürsüsü” ve YÖK Yasasından sonra “Farmakoloji Anabilim Dalı” adları altında, 1988 yılına dek Prof.Dr. Hikmet Koyuncuoğlu başkanlığında eğitim-öğretim, araştırma ve kamu hizmetlerini sürdürmüştür. Prof.Dr. Hikmet Koyuncuoğlu’nun 1988’de başkanlığı bırakması üzerine Şubat 1988’de Prof.Dr. Lütfiye Eroğlu anabilim dalı başkanlığına atanmıştır. Prof.Dr. Hikmet Koyuncuoğlu 1991’de tekrar başkanlığa seçilerek yaş haddinden emekli olduğu Şubat 1999 tarihine kadar görevini sürdürmüştür. Anabilim dalı başkanlığına Şubat 1999’da seçilen Prof.Dr. Halil Sağduyu da görevini yaş haddinden emekli olduğu Mart 2000 tarihine kadar sürdürmüş, Prof.Dr. Lütfiye Eroğlu Mart 2000’de tekrar anabilim dalı başkanlığına seçilmiştir. Prof.Dr. A. Yağız Üresin 2006’dan bu yana anabilim dalı başkanlığını yürütmektedir. Birimin adı 14.02.2001 tarihinde yeniden “Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı” olarak değiştirilmiştir. Kuruluşundan beri geçen süre içinde birimde pek çok doktora ve uzmanlık eğitimi verilmiş, akademik yaşamın ilk aşamasını başarı ile geçen kişilerin bir bölümü aynı ya da başka kurumlarda daha sonraki aşamaları tamamlayarak öğretim üyesi ünvanını kazanırlarken, önemli bir bölümü de ilaç endüstrisinde çalışmayı seçmişlerdir. Birimin şu andaki öğretim kadrosu, Prof.Dr. Aykan Canberk’in iç hastalıkları ihtisası dışında, akademik yaşamlarına birimimizde başlamış ve sürdürmüş öğretim üyelerinden oluşmaktadır.
 

Misyon – Vizyon

Misyonumuz; Birim, eğitime verdiği önemle ana hatları yukarıda yer alan eğitim sistemini korumaya ve daha ileriye götürmeyi görev edinmiştir. Ayrıca kuruluşu ile başlayan ve gelişen araştırma geleneği doğrultusunda, evrensel bilime katkıda bulunan, ülkemizin ilaç ve sağlık politikalarında katılımcı, etkin ve yönlendirici nitelikte uzmanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyonumuz; Birim, mezuniyet öncesi eğitimle ilgili olarak çekirdek müfredatla uyumlu, amaç ve hedefleri ile elektronik ortamda yer alan ders notları, uygulamalı ve interaktif ders programları ile temel bilgileri ve üst bilgileri edinen, görerek ve sorgulayarak öğrenen öğrenci eğitimini savunmaktadır. Mezuniyet sonrası eğitimle ilgili olarak, tıpta uzmanlık öğrencilerinin kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgilerini edinirken akademik üretkenlik ve donanımın gerektirdiği biçimde yetiştirilmelerini hedeflemekte, lisansüstü eğitimde de öğrencilerin aynı yaklaşımla yetiştirilmeleri ve bilim adamlığı ölçütlerine uygun vizyon geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Birim, bu hedefler doğrultusunda Avrupa Birliği Yaşamboyu Öğrenme Programları’nın yakın takipçisi olarak, Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkeleri arasında öğrenci, bilgi ve kültür değişimini amaçlayan Erasmus Programı’na katılımı teşvik etmeyi, mezuniyet öncesi ve sonrası öğrenci değişimini arttırmayı ve kolaylaştırmayı, öğretim üyesi hareketliliğinde öncü olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca çevrimsel araştırma kavramını yerleştirme ve geliştirmede, üst düzey eğitimde danışmanlık hizmetini üstlenmede öncülük etmeyi planlamaktadır. Birimin diğer öncelikli hedefleri arasında klinik araştırma eğitiminin mezuniyet öncesi eğitime alınması, ulusal ve uluslararası katılımlı araştırıcı eğitimlerinin düzenlenmesi ile farmakogenetik ve nörogenesis çalışmalarının başlatılması da yer almaktadır.

 
 
Eğitim
EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitim

İstanbul Tıp Fakültesinin 3., 4. ve 5. sınıflarında ve seçmeli ders olarak 1. sınıfında ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu 1. sınıfında eğitim verilmektedir. Tıp  Fakültesi öğrencileri  için  gerçekleştirilen eğitim programı, uluslararası saygın tıp fakültelerinde uygulanan ancak Türkiye’de tek örnek olup, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün  de önerdiği bir modeldir. Diğer fakülteler de örnek alarak farmakoloji eğitimlerini en azından 2 yıla yaymaya çalışmaktadırlar. Birimin eğitime verdiği önemle yapılan araştırmalar sonucu, farmakoloji ve klinik farmakoloji eğitiminin uzun bir süreci kapsaması ve staj grupları içinde yer alması verilerinden hareketle eğitim 1990 yılında 3 yıla yayılmıştır. Üçüncü yılda öğrencilerin klinik bilgilerinin sınırlı olması nedeni ile Farmakolojiye Giriş ve Temel Farmakoloji dersleri didaktik biçimde verilmekte, 4. yılda Klinik Farmakoloji dersi iç hastalıkları staj grubu içinde bağımsız biçimde yarı aktif olarak işlenmekte, 5. yılda ise Klinik Farmakoloji ve Tedavi dersi küçük staj gruplarında öğrenci ve problem-merkezli olarak yürütülmektedir. Eğitim programı 4. sınıfta 3 ve 5. sınıfta 7 staj grubu için yinelenmektedir. Birinci sınıflara Stres ve Tedavide Kanıt dersleri verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Birimde farmakoloji lisansüstü eğitimi (yüksek lisans ve doktora) yapılmaktadır. Ayrıca sinirbilim yüksek lisans eğitim programına Temel Nörofarmakoloji dersi ile katılım sağlanmaktadır.

Uzmanlık Eğitim Programı
Birimde tıpta uzmanlık öğrencilerine 4 yıl süren farmakoloji uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Yıllık Yayın Sayısı (2008-2009 için)
Birimin 2008-2009 yılları içinde 5 adet uluslararası yayını bulunmaktadır.

Hizmet
HİZMET

Birimde kamu hizmeti kapsamında 1975’den beri ağırlıklı olarak hipertansiyon/ateroskleroz hastalarına hizmet verilmektedir. Klinik farmakoloji kapsamındaki çalışmalar da birim araştırma polikliniğinde yürütülmektedir.
Birimde “ilaç bilgilendirme” hizmeti de verilmektedir. Genel İşlem Dökümü (ameliyat, poliklinik, yatak doluluk oranı, laboratuar işlemi vb./yıl) Birim polikliniğinde bir yılda yaklaşık olarak 2000 hastaya hizmet verilmektedir.

Bilimsel Çalışmalar
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Birimin deneysel çalışmalar; psikofarmakoloji (morfin bağımlılığı, depresyon ve kaygı modelleri, öğrenme ve bellek modelleri, stres, konvilsüyon ve antikonvilsüyon etki çalışmaları) immunofarmakoloji, kemoterapi, hipertansiyon ve aritmi modelleri ile ilgilidir. Dislipidemi ve hipertansiyon hastalıklarında klinik çalışmalar, Faz II, Faz III ve Faz IV ilaç çalışmaları, stres ve kognitif elektrofizyoloji çalışmaları ile birlikte yürütülmektedir.

Farmakoloji Sunumları

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved