Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON ANAB.D.BAŞK. Prof.Dr.Emel ÖZCAN
Prof.Dr.Ayşe Resa AYDIN
Prof.Dr.Ayşe YALIMAN
Prof.Dr.Ayşe KARAN
*Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ayşegül KETENCİ
Prof.Dr.Emel ÖZCAN
Prof.Dr.Aydan ORAL  (Asli görevine ek olarak)
Prof.Dr.Dilşad SİNDEL  (Asli görevine ek olarak)
Prof.Dr.Demirhan DIRAÇOĞLU
Uzm.Dr.Ekin İlke ŞEN
Uzm.(Doç.)Dr.Nalan ÇAPAN
TARİHÇE

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları askeri hastanelerde başlamıştır. Askeriye dışında en eski fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniği olan Anabilim Dalımız, Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu  tarafından kurulmuştur.
1930’da Tıbbiye-i Mülkiye’de Fizikoterapi Enstitüsünü kuran Çubukçu, tıbbiyenin halen içinde bulunduğu Çapa’ya naklinden çok sonra, 1945’de 35 yataklı Fizikoterapi Enstitüsü ve Kliniği’ni çalışır duruma getirmiştir.
İsmet Çetinyalçın 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Enstitüsü ve Kliniği’nde ilk rehabilitasyon çalışmalarını başlatmıştır. Çetinyalçın 1961 yılında, kliniği tümüyle tıbbi rehabilitasyona uygun şekle getirdikten sonra adını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon olarak değiştirmiş ve parapleji, hemipleji, poliomiyelit gibi hastalıkların rehabilitasyonuna başlamıştır. Bu, Türkiye’de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon adını alan ilk kürsüdür. Bu tarihten sonra, burada doçent olanlar “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçenti” unvanını almaya hak kazanmışlardır.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı günümüzde iki ayrı binada hizmet vermektedir. Bu binalardan ilki tarihi servis binasıdır. Servis binasının giriş katında anabilim dalı başkanı ve öğretim üyelerinin odaları ve sekreterlik bulunmaktadır. İkinci katta ise hasta yatakları, egzersiz ve rehabilitasyon salonları ve tedavi odaları yer almaktadır. Servis binasının üçüncü katında ise asistan ve hemşire odaları ve mutfak bulunmaktadır. Kütüphane, çeşitli laboratuar ve poliklinikler, öğretim üyesi odaları birinci bodrum katında yer almaktadır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı poliklinik binası Acil Cerrahi departmanının karşısında yer almaktadır. İlk katta öğretim üyeleri odaları, genel ve özelleşmiş poliklinikler, çeşitli laboratuarlar, tedavi ve egzersiz salonları ve sekreterlik bulunmaktadır.

MİSYON VİZYON
EĞİTİM

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı
Anabilim Dalı tarafımızdan mezuniyet sonrası eğitim programları kapsamında toplantılar düzenlenmektedir. Son yıllarda düzenlenmiş olan toplantılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2004 Yılı Hastalık Sistemi Hastalrında Temel,Tamamlayıcı ve Destekleyidi Tedavi Yöntemleri
2005 Yılı Klinik Araştırma, Planlama ve Uygulama
2007 Yılı İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi

 

ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI
İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI alanımız uygulamalarında temel ve üst düzeyde bilgileri ve becerileri sağlamak üzere düzenlenmiştir. Program asistanlarımıza; klinik uygulamalar, tedavi ve rehabilitasyon stratejilerini tüm yönleriyle tanıştırmayı ve aynı zamanda hem yatan hasta ve hem de poliklinik bazında profesyonel klinik deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.
Bunlara ilave olarak, programımız asistanlarımızın yürüteceği “dergi kulübü”, “araştırma” ve “tez”lerle biliminsanı olmalarını ve FTR alanına özgün katkı sağlamalarını vurgulamaktadır.  Asistanlarımızın 6 ana alanda yeterlik kazanması hedeflenmektedir:

Ana Hedefler Ayrıntılar
Hasta bakımına ilişkin bilgi ve beceriler Hasta değerlendirme işlemlerine ilişkin bilgi ve beceriler, ayırıcı tanıya ilişkin bilgiler, rehabilitatif yaklaşımlar başta olmak üzere farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavilere/işlemlere ilişkin bilgiler ve beceriler
Tıbbi bilgi Temel ve klinik bilimlere ilişkin bilgi, uygulamaya dayalı öğrenme ve gelişme, araştırma bilgisi
Kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri Liderlik becerileri, kişisel gelişime yönelik programlar, eğitim-öğretim prensiplerine ilişkin bilgiler
Profesyonellik Öğrenmeye adamak, kişisel beceriler kazanmak, iletişim becerileri kazanmak, zamanın ve kaynakların etkin kullanımı, yapıcı eleştiriler yapabilmek, eleştirisel düşünce, problem çözme yeteneği, sorumluluk
Sisteme-dayalı uygulamalar Sisteme ilişkin genelgeler, yönetmelikler, ve kanunlar hakkında bilgi, yönetsel beceriler
Araştırmalar Bilgiye ulaşabilme / bilgiyi yakalama, bilimsel literatürlerin eleştirisel analizine dayalı klinik fikir yürütebilme becerisi, “Kanıta dayalı tıp uygulamaları” kavramı; tedavi yaklaşımlarının bilimsel prensiplere ve klinik etkinlikle ilgili araştırmalara dayanması, bilimsel araştırmanın klinik pratikten farklı bir aktivite olarak değil, FTR pratik uygulamalarının vazgeçilmez bir bölümü olarak algılanması, araştırmacı kimliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi, FTR alanında yeni kanıtlar oluşturabilmek için güvenilir araştırmalarda yer alınması, araştırmaların sunum ve yazım teknikleri

 

 

Klinik Eğitimin Bileşenleri
Servis, genel poliklinik, özel poliklinikler, konsültasyonlar, rotasyonlar, vizitler
Asistan Eğitim Programı (Didaktik Eğitim)
Seminerler: Her hafta Perşembe günleri 8.30-9.30 arasında yapılır.
Öğle (Çarşamba) toplantıları: Her Çarşamba günü saat 12.00-13.00 arasında tüm asistanlar ve öğretim üyelerinin katılımıyla bilimsel toplantılar yapılır.
Dergi klüpleri: Her toplantıda iki asistan, iki ayrı makale sunar. Her asistana ayrılan süre 30 dakikadır.
Olgu sunumları: Her Salı günü saat 8.30-9.30 arasında OLGU TOPLANTISI yapılır.
Kişisel gelişim programı: Asistanlarımızın program amaçları doğrultusunda kişisel gelişimlerini en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla bir seri kurs/eğitim toplantısı planlanmıştır.
Bilimsel toplantılar: Asistanlar çeşitli bilimsel toplantılara (Alanımızla ilgili Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar, Kurslar, Sertifika programları) etkin olarak katılmaya teşvik edilirler.

Öğrenci Eğitimi
Asistanlar eğitim ve öğretim becerilerini kazanmak ve geliştirmek üzere; ilk başladıkları zaman en az 3 ay süreyle ders asistanlığı yaparlar, ilgili öğretim üyesi süpervizyonunda öğrenci uygulamalarına katılırlar ve bizzat uygulama işlemlerinde yer alırlar.

Asistanların Değerlendirilmesi
Asistanlar ihtisasın ilk 6.ayında ve daha sonra yılda bir kez olmak üzere; sınavlar, seminerler, dergi klüpleri, servis aktiviteleri, poliklinik aktiviteleri, rotasyonlar, çalışma düzeni, performans ve genel davranışlar açısından ile değerlendirilir.

ÖZEL ARAŞTIRMA VE HİZMET ALANI
Servis: Tarihi binada yer almaktadır. Servisimizde 30 hasta yatarak tedavi görmektedir.
Genel poliklinik: Acil Cerrahi binasının karşısında yer almaktadır. Genel polikliniğimizde günde ortalama 70 yeni hastaya bakılmakta ve diğer hastaların da takipleri yapılmaktadır.
Özelleşmiş poliklinikler: Çeşitli özelleşmiş polikliniklerde spesifik hastalıkların takibi yapılmaktadır. Bu poliklinikler haftanın belirli günlerinde hizmet vermektedir. Özelleşmiş polikliniklerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Gün 8.30 – 12.30 13.30 – 16.30
Pazartesi Osteoporoz Polikliniği Omurilik Yaralanmaları Polikliniği, El Rehabilitasyonu Polikliniği
Salı İnme Polikliniği Ayak Hastalıkları Polikliniği
Çarşamba Omurga Hastalıkları Polikliniği, Romatizmal Hastalıkları Polikliniği Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Polikliniği
Perşembe Pediatri Polikliniği, Ürojinekoloji Polikliniği Çene Hastalıkları Polikliniği
Cuma Enjeksion Polikliniği Enjeksiyon Polikliniği, Manuel Tıp Polikliniği

 

Asistanlar bu polikliniklerde spesifik sağlık durumları ve işlemleri açısından eğitilirler ve hasta bakım/tıbbi işlem uygulama becerileri kazanırlar. Özelleşmiş polikliniklerden sorumlu öğretim üyeleri bizzat polikliniklerde bulunarak asistanların spesifik konularda eğitim/öğretiminden sorumludur.
Laboratuarlar: Kliniğimizin bünyesinde çeşitli laboratuarlar hizmet vermektedir. laboratuarların listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu laboratuarlarda 3’er aylık süreler ile rotasyonel bir asistan görevlendirilir. Sorumlu öğretim üyeleri asistanların elektromiyografi ile ilgili konularda eğitim/öğretiminden sorumludur.

 

Tarihi Bina Yeni Bina
Elektromiyografi Laboratuvarı İzokinetik Laboratuvarı (Biodex)
Kemik Ölçümü (DXA) Laboratuvarı Kemik Ölçümü (DXA) Laboratuvarı
Pedografi Laboratuvarı Ultrasonografi Laboratuvarı

 

Fizik tedavi, egzersiz ve rehabilitasyon salonları: Sofistike cihazlarla donatılmış salonlarda servisimizde yatmakta olan veya ayaktan başvuran hastalar tedavi görmektedirler.
Eğitim programları:
a.  Bel okulu
b.  Dinamik lomber stabilizasyon programı
c.  Ergonomi eğitimi
YILLIK YAYIN SAYISI
GENEL İŞLEM DÖKÜMÜ
İLETİŞİM
Tel +90 212 414 20 00 (600 Hat)
Dahili +90 212 414 20 00 – 12850, 12856
Fax +90 212 631 11 67
E-posta demirhand@istanbul.edu.tr
URL http://www.istanbulftr.com

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved