Fizyoloji Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Fatma Aytül UYAR
Prof.Dr.Dürdane Serap KURUCA
Prof.Dr.Tamer DEMİRALP
Prof.Dr.Gülay ÜZÜM
Prof.Dr.Güher SARUHAN DİRESKENELİ
Prof,Dr.Ayşe Şule TAMER
Prof.Dr.Hüsniye BİRMAN
Prof.Dr.Ümmihan İŞOĞLU
Prof.Dr.Müge DEVRİM  ÜÇOK
Prof.Dr.Levent ERTUĞRUL
Prof.Dr.Ali Sarper DİLER
Doç.Dr.Nesrin Zeynep ERTAN
Doç.Dr.Atilla USLU


Türkiye’de Fizyoloji Bilim Dalı tıp eğitiminin gelişmesine paralel bir gelişme göstermiştir. Modern tıp eğitimi Sultan İkinci Mahmut’un 14 Mart 1827’de Tıphane ve Cerrahhaneyi Amire’den oluşan askeri tıbbiyeyi kurmasıyla başlar ve 1838’de Mekteb-i Tıbbiyeyi Şahane adını alır. 1840 yılında kurulan bu okulda fizyoloji dersleri 2.sınıfta verilmiştir. Eğitim dili Fransızca iken 1870’te Dar-i Şura-i Askeriye’nin kararıyla Türkçe eğitime geçilmiştir. Bu sırada Doktor Şakir Selim, Fizyolojiyi öğrenmek üzere Paris’e Claude Bernard’ın yanına gönderilmiştir. Yurda dönen Doktor Şakir Selim’in (Şakir Paşa) modern fizyoloji eğitiminin kurulması ve gelişmesinde büyük emekleri olmuştur.

TARİHÇE

Doktor Şakir Selim’in “Dürusu Hayatı Beşeriye” isimli bir kitabı da bulunmaktadır. Şakir Paşa 1840-1903 yılları arasında kürsü başkanlığı görevini yürütmüştür. Şakir Paşa’dan sonra öğrencilerinden Kemal Cenap Berksoy Kürsü Başkanlığı görevine getirilmiştir (1903-1933).  ATATÜRK’ün 1933 Üniversite reformunu gerçekleştirmesi ile birlikte ülkemize gelen Prof.Dr. Hans Winterstein’in Fizyoloji Enstitüsü’nde görev alması sonucu Fizyoloji Beşeri Fizyoloji ve Genel Fizyoloji olarak ikiye ayrılmış ve Beşeri Fizyoloji’nin başına Prof.Dr. Kemal Cenap Berksoy, Genel Fizyoloji’nin başına da Prof.Dr.Hans Winterstein getirilmiştir. Prof.Dr.Kemal Cenap Berksoy 1943 yılında emekli oluncaya kadar Beşeri Fizyoloji Kürsüsünün başkanlığını yürütmüştür. Prof.Dr. Berksoy sekretin, gastro-intestinal refleksler, kardiovasküler fizyoloji ile ilgili araştırmalar yapmış ve Fizyoloji laboratuvar ve ders kitapları yazmıştır. Prof.Dr.Hans Winterstein 1933 yılında Genel Fizyoloji Kürsüsünün başına getirilmiş ve 1943 yılında Kemal Cenap Berksoy’un emekliye ayrılması ile de iki kürsü birleştirilerek Fizyoloji Enstitüsüne dönüştürülünce, Enstitüsünün başkanlığına Prof.Dr.Hans Winterstein getirilmiş ve 1953 yılına kadar bu görevde hizmet etmiştir. Prof.Dr. Hans Winterstein araştırmalarını daha çok “Solunumun Kimyasal Düzenlenmesi” konusunda yoğunlaştırmış ve “Reaksiyon Teorisiyle ” uluslararası alanda büyük takdir kazanmıştır.

Prof.Winterstein’ın 1953 yılında emekli olması ile Fizyoloji Enstitüsü Başkanlığına Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak getirilmiştir. Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak’ın Fizyoloji’deki çok değerli hocalığı yanında çeşitli araştırmaları ve ders kitapları olduğu kadar Türk siyasi hayatında da önemli bir yeri olmuştur. Temel Tıp Bilimleri Binasının adı 2005 yılında “Ord.Prof.Dr.Sadi Irmak” olarak değiştirilmiştir.

Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak İ.Ü. Atatürk İlke ve İnkîlapları Araştırma Enstitüsünü kurmuş, 1974 yılında emekli olmuş, daha sonra Atatürk İlke ve İnkîlapları Araştırma Enstitüsünde yaşamının sonuna kadar görev almıştır.Ord.Prof.Dr.Sadi Irmak bir süre başbakanlık da yapmıştır. Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına Prof.Irmak’tan sonra Prof.Dr. Nuran Gökhan seçilmiş ve bu görevi 1991 yılına kadar yürütmüştür (1974-1991). Prof.Dr. Nuran Gökhan Prof.Winterstein’ın Reaksiyon teorisine katkısı olan uluslararası alanda büyük yankı uyandıran solunum fizyolojisi üzerindeki çalışmalarının yanında İnsan fizyolojisi kitaplarını yayınlamış ve Fakültemizin Mecmuasının düzenli bir şekilde yayınlanmasına uzun süreler hizmet vermiştir. Biyofizik Kürsüsünün kuruluş çalışmalarına katılmış ve bir süre Biyofizik Kürsü başkanlığını yürütmüştür. Prof. Dr. Gökhan’ın Spor Fizyolojisi Enstitüsünün Yönetmeliklerinin hazırlanmasında büyük katkıları olmuştur. Prof.Dr.Nuran Gökhan İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Prof.Dr. Nuran Gökhan daha sonra İ.Ü. Elektronörofizyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini kurmuş ve emekli oluncaya kadar da müdürlüğünü yürütmüştür.

Prof.Dr.Hayrünnisa Çavuşoğlu 1991 den emekliye ayrıldığı 1993 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. Prof. Dr. Çavuşoğlu Amerika’da Hematoloji uzmanlığını almıştır. Fizyoloji’deki çalışmalarının ağırlığı da hematoloji üzerinde yoğunlaşmıştır. Prof. Dr. Çavuşoğlu özellikle eritropoietin yapımı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Prof.Dr.Hayrünnisa Çavuşoğlu, Spor Fizyolojisi Enstitüsünün kuruluş çalışmalarına da katılmıştır.

Prof.Dr. Abidin Kayserilioğlu 1993 yılında Prof.Dr.H. Çavuşoğlu’nun emekliye ayrılmasıyla, Fizyoloji Anabilim Dalı başkanlığına seçilmiş 11 Mayıs 1999 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Prof.Dr.Abidin Kayserilioğlu fizyolojide daha çok eritropoez ve hematopoez konularında çalışmış. 1975-1976 yıllarında Manchester Patterson Laboratuvarlarında hücre kinetiği ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Anabilim Dalında doku kültürü laboratuarını kurmuş ve Türkiye’de ilk defa “colony forming unit”ler üzerinde çalışma başlatmıştır. 1979 yılında Spor Fizyolojisi Merkezini kurmuş ve 1999 yılına kadar müdürlüğünü yürütmüştür. Bu merkez 27-1-1999 tarihinde Temel Bilimler Bölümüne bağlı Spor Hekimliği Anabilim Dalına dönüştürülmüştür.
1984- 1996 yıllarında İ.Ü. Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve 1992-1998 yılları arasında ise Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür.

11 Mayıs 1999 da Prof. Dr.Refik YİĞİT Anabilim Dalı başkanı seçilmiştir. Eritropoez ve eritropoiezin regülatör hormonu olan renal ve ekstrarenal kaynaklı, Eritropoietin(EPO) ve Eritrogenin (Eg-REF) Prof.Dr.Refik Yiğit’in başlıca araştırma konularıdır. 1978-79 yıllarında,”Tulane University School of Medicine Department of Pharmacology”de EPO, Eritrogenin(Eg-REF), yenidoğan sıçan karaciğer ve böbrek doku kültürlerinin EPO yapım ile ilgisi, fare fetüs karaciğer ve kemik iliği hücre kültürlerinde, Eritroid koloni oluşumu CFU-E ve BFU-E) üzerinde çalışmalar yapmıştır.

17 Mayıs 2005 tarihinde Prof.Dr.Sacit Karamürsel ABD başkanı seçilmiştir. Prof.Dr.Sacit Karamürsel’in başlıca araştırma konuları kognitif elektrofizyoloji, uyarılma potansiyelleri, intraoperatif monitorizasyon ve EEG feedback tir.

MİSYON VİZYON

Misyon

Fizyoloji eğitimi boyunca iyi bir hekim olmak için gerekli olan temel bilimler düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklerle bezenmiş, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üreten veya üretilen bilgiyi kullanabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünerek çözüm üretebilen, iletişim becerileri yüksek, empati kurabilen, çağdaş, etik kurallara uyan, bireysel ve grup halinde kaliteli iş üretebilme yeteneğine sahip, insan haklarına ve çevreye saygılı, ülkenin sağlık sorunlarını ve politikalarını takip eden, en doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşabilme becerisine sahip hekimler yetiştirilmesi için temel bilimler düzeyinde sağlam bir alt yapı oluşturan bir anabilim dalıdır.

Vizyon

Öğrencileri, çalışanları, araştırmacıları, öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyleri yüksek olan, türkçe öğrenim veren programlar arasında tercih sıralamasında birinci sırada yer alan, uzmanları ulusal ve uluslararası alanda öncelikli tercih edilen, eğitim ve bilimsel ilişkileri sürekli hale getirilerek geri bildirimlerle beslenen ve gelişen bir anabilim dalı olmaktır.

Kısa ve Orta Dönem Hedefler

Kısa Dönem:-Mevcut eğitim yapısının ulusal ve üniversitenin aktif olduğu uluslararası hedefler (Bologna süreci, ERASMUS, COIMBRA vb.) dikkate alınarak gözden geçirilmesi ve yeni eğitim yaklaşımlarını içerecek şekilde geliştirilmesi,-Ders kredilerinin uluslararası standartlarda sağlandığı,-Ölçme değerlendirme sistemlerinin gözden geçirilip iyileştirildiği,-Öğrenci merkezli eğitime geçildiği,-Öğrencilerinin mesleklerinde başarılı olmasını sağlayacak eğitim modellerinin benimsendiği bir anabilim dalı olmak amacını taşımaktadır.

Orta Dönem:-Ülkenin eğitim kalitesi bakımından en önde gelen,-Uzmanlarının diğer benzer program mezunlarına göre öncelikli tercih edildiği,-Pratisyen hekimin ihtiyaç duyduğu ve ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarıyla örtüşen temel bilim düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmış,-Belli alanlarda uzmanlaşmak isteyen hekimler için de bir yaklaşıma sahip olan ve bunun başarılması için gerekli alt yapının da tamamlandığı,

EĞİTİM

Mezuniyet öncesi:İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıfta Genel Fizyoloji ve Kan Fizyolojisi, 2. Sınıf 3.yarıyılda Kardiyopulmoner, Gastro-intestinal, ürogenital sistem fizyolojisi, 2. sınıf 4.yarıyılda ise kontrol sistemleri ve endokrin sistem fizyolojisi dersleri verilmektedir. Ayrıca,-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü-Florence Nightingale Yüksek Hemşirelik Okulu

Mezuniyet sonrası:-İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Fizyoloji yüksek lisans ve doktora-İÜ DETEA Sinir Bilim Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Yüksek Lisans Programı-İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Yüksek Okulu Fizyoloji dersleri  verilmektedir.

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

Ulusal-Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Yurt içindeki pekçok Üniversite ile ortak çalışmalar yürütmektedirler.-Örnekler: Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi.

Uluslararası-Anabilim Dalımız Öğretim Üyelerinin Yurt dışındaki çeşitli Üniversite ve Araştırma Enstitüleri ile ortak yürüyen çalışmaları mevcuttur.-Universidade Federal de Viçosa- Brezilya ( Coimbra Group, Latin Amerika çerçevesinde )

SERTİFİKA PROGRAMLARI

Öğretim Üyelerimiz Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı, Deney Hayvanları Kullanım Sertifika programında teorik ders ve uygulamalarda görev almaktadırlar.

PROJELER

Ulusal projeler : Öğretim Üyelerimiz tarafından çok sayıda TÜBİTAK ve İ.Ü.BAP projesi yürütülmektedir.

Uluslararası projeler : Öğretim Üyelerimiz tarafından çok sayıda uluslar arası proje yürütülmekte ya da uluslarası projeye katılınmaktadır.-Örnek: TÜBİTAK (Türkiye-Makedonya ortak- 108S145- Beyin Elektriksel Aktivitesi ve EEG-Feedback)

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

a) Ulusal dergi b) Uluslararası dergi c) Kitap d) Bildiri
-TUBİTAK dizininde: 4 -SCI-Exp kapsamında: 8 -Çeviri (bölüm): 1 -Yurtiçi kongreler: 17
-TUBİTAK dizini dışında: 7 -SCI-Exp kapsamı dışında: 13 -Ulusal (bölüm): 2 -Yurtdışı kongreler: 11
-Uluslararası (bölüm): 1

ÖZEL ALANLAR

Özel araştırma alanı:Fizyoloji Anabilim Dalının Genel Araştırma Konuları:Hücre kültürü : İnsan ve fare kemik iliği kültürleri, kültür hücrelerinde oksijen toksisitesi ve antioksidanların etkileri, lösemik hücre kültürleri. İn-vitro ilaç direnci, p-glikoprotein (multi-drug resistence), lenfosit mitojen cevabı.Elektronörofizyoloji : Görsel ve işitsel uyarılmış potansiyeller, beyin elektriksel etkinlik haritalama çalışmaları, harekete bağlı potansiyeller ve klinik koşullarla bağlantıları, Analiz yöntemlerinin geliştirilmesi, kedide stereotaksik olarak yerleştirilen devamlı elektrotlarla beyin fonksiyonlarının araştırılması.Nöroimmünoloji : Otoimmun hastalıkların patogenezine ilişkin T hücre kültürleri, Oligoklonal bant tayini (Multipleskleroz tanısı için), Anti-asetil kolin reseptör antikorlarının serumda tayini, PCR ve HLA doku tiplemesi.Nörofizyoloji : 3 ayrı ekip halinde kan beyin bariyerine etki eden faktörler araştırılmaktadır. Cinsiyet, Konvülsiyonlar, hipertansiyon, lokal iskemi ve hiperglisemi, hipo ve hipertermi, ve beyin tümörlerinde kan-beyin bariyerindeki değişiklikler araştırılmaktadır. Ayrıca öğrenme ve hafıza üzerine etkili drogların etkileri çalışılmaktadır.
Özel Hizmet alanı:-ERG -Elektroretinogram-VEP-Görsel Uyarılma Potansiyeli (Visual Evoked Potential)-BOS da Oligoklonal IGG Bant (immünoblot)-Anti Asetilkolin Reseptör Antikoru-Anti-MuSK Antikor Testi-Anti-Gangliosid (GM1) Antikoru (IgG ve IgM)-Anti-Gangliosid (GQ1b) Antikoru (IgG ve IgM)-DR3/DR4 Tarama Testi (PCR)Nöroşirürji Anabilim Dalı ile ortak olarak verilen klinik hizmetler: -Parkinson cerrahisi sırasında single unit aktivite kaydı ile hedef belirleme-İntraoperatif monitrörizasyon (SEP,BAEP,VEP,EEG,MEP, vb)

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 22 52
Faks +90 212 414 22 53
E-posta itffizyoloji@istanbul.edu.tr
URL http://www3.istanbul.edu.tr/itf/fizyoloji/

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved