Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Anabilim Dalı
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
 İletişim
Tel +90 212 414 20 00 – 31183
E-posta itfgenelcerrahi@istanbul.edu.tr

 

Hakkımızda
HAKKIMIZDA

Akademik ve İdari Kadro

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Selçuk MERCAN
   
Prof.Dr.Mehmet  Hamdi  KURTOĞLU  
Prof.Dr.Ahmet Selçuk BAKTIROĞLU  
Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKUNCU  
Prof.Dr.Hüseyin Selçuk ÖZARMAĞAN  
Prof.Dr.Vahit ÖZMEN  
Prof.Dr.Selçuk MERCAN  
Prof.Dr.İbrahim Yılmaz BAŞAR  
Prof.Dr.Abdullah İĞCİ  
Prof.Dr.Fatih Ata GENÇ  
Prof.Dr.Cemalettin ERTEKİN  
Prof.Dr.Ahmet Sait DİNÇÇAĞ  
Prof.Dr.Mahmut Ebudeccane MÜSLÜMANOĞLU  
Prof.Dr.Mehmet Türker BULUT  
Prof.Dr.Ali Emin AYDIN  
Prof.Dr.Rıdvan SEVEN  
Prof.Dr.Mazhar Alp BOZBURA  
Prof.Dr.Yaman TEKANT  
Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU  
Prof.Dr.Günnur DENİZ  
Prof.Dr.Yasemin (GİLES)  ŞENYÜREK  
Prof.Dr.Mustafa  Kayıhan GÜNAY  
Prof.Dr.Levent AVTAN  
Prof.Dr.Yeşim ERBİL  
Prof.Dr.İlgin ÖZDEN  
Prof.Dr.Hakan Teoman YANAR  
Prof.Dr.Nurettin Umut BARBAROS  
   
Doç.Dr.Neslihan CABIOĞLU  
Doç.Dr.Fatih TUNCA  
Doç.Dr.Abdil Cem İBİŞ  
 

Tarihçe

TARİHÇESİ

1939 senesinde Yukarı Gureba (bugünkü Çapa klinikleri), hastane haline getirildi. Önce II.Şirurji ‘nin bir servisi açıldı ve ardından 1942’de cerrahi kliniklerinin tümü ve Dahiliye nakledildi.Daha sonra, Haseki’deki kliniklerinin tümü zamana yayılarak Yukarı Gureba’ya ve Cerrahpaşa’ya götürüldü.

1942 yılında:

I.Şirurji Cerrahpaşa’da

II.Şirurji  “Yukarı Gureba yani Çapa Klinikleri”ndedir.

Burhanettin Toker’in vefatı sonrasında , 1951’de yeni bir bölünme ile Tıp Fakültesinin Cerrahi kliniklerinin sayısı 4’e çıkartıldı.

I. ve III. Cerrahi klinikleri Cerrahpaşa’da,

II. Cerrahi ve resmi adı ile Tedavi ve Eksperimental (gayri-resmi adı ile IV. cerrahi) klinikleri ise yukarı Gureba Hastanesi’nde (Çapa’da) yer aldı.

I.Cerrahi Ord.Prof.Kazım İsmail Gürkan

II. Cerrahi Ord.Prof.Kemal Atay

III. Cerrahi Ord.Prof.Fahri Arel

IV. Cerrahi (Tedavi ve Eksperimental Cerrahi) Prof.Dr.Şinasi Hakkı Erel.

Doç.Dr.Halit Ziya Konuralp, Doç.Dr.Şinasi Güçhan ve Doç.Dr.Bülent Tarcan çalışmalarını II. Cerrahi’de sürdürdüler.Doç.Dr.Süleyman Dirvana, Prof.Dr.Şinasi Hakkı Erel’den boşalan Tedavi ve Eksperimental Cerrahi Kliniği direktörlüğüne getirildi.

1977’de yeni bir yasal düzenleme ile “ bir fakültede aynı adı taşıyan birden çok kuruluş olamayacağı için cerrahi ve iç hastalıkları kliniklerinin sayısı bire indirildi.

Böylece İstanbul Tıp Fakültesi’nin bir tek cerrahi kliniği “Cerrahi Kürsüsü” oldu ve 1982 sonrasında bu oluşumun adı “ İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı” şeklini aldı.

Kliniğimizde görevli öğretim görevlisi sayısı 43 (tam gün 17, yarı zamanlı 26) , tıpta uzmanlık öğrencisi sayısı 45’tir.

Şu anda toplam yatak kapasitesi 224’dür.

Kliniğimizde yatan hasta sayıları; 2008 yılında 8669 ve 2009 yılında 8008’dir.

Kliniğimiz genel , branş  (gastrointestinal cerrahi, meme cerrahisi, endokrin cerrahisi,periferik damar cerrahisi) ve acil cerrahi polikliniklerinde 2008 yılında 44788, 2009 yılında 46304 hastaya hizmet verilmiştir.

Kliniğimizde yapılan ameliyatlar; 2008 yılında 5367 ve 2009 yılında 5176’dır.

Kliniğimizde 7 cerrahi servisi, 4 cerrahi endoskopi birimi, 1 transplantasyon birimi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi ve Araştırma Merkezi (İSTEM) birimleri ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Genel Cerrahi A servisinde ; endokrin ve gastrointestinal cerrahi,

Genel Cerrahi B servisinde ; gastrointestinal cerrahi,

Genel Cerrahi C servisinde ; meme ve gastrointestinal cerrahi,

Genel Cerrahi D servisinde ; hepatopankreatikobilier cerrahi ve karaciğer nakli,

Genel Cerrahi E servisinde ; endokrin ve gastrointestinal cerrahi,

Genel Cerrahi F servisinde ; periferik damar cerrahisi,

Genel Cerrahi G (Acil) servisinde ; travma ve acil cerrahisi,

Transplantasyon servisinde ; böbrek nakli,

Endoskopi birimlerinde ; gastroskopi, kolonoskopi, anal manometri, E.R.U.S., E.R.C.P. tetkikleri,

İSTEM merkezimizde ; sürekli tıp eğitimlerininin devamlılığı, hafatalık ve aylık toplantıların düzenlenmesi , mezuniyet öncesi ve sonrası kurs ve sertifika programlarının yürütülmesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kliniğimiz Genel Cerrahi D servisinde 2008 yılında 29 ve 2009 yılında 35 hastaya karaciğer nakli yapılmış, Transplantasyon servisinde 2008 yılında 23 ve 2009 yılında 27 hastaya böbrek nakli yapılmıştır.

Kliniğimizce hazırlanmış 2008 yılında 98 ve 2009 yılında 90 makale ve yazı Pubmed’de yayınlanmıştır.

Kliniğimizin 2008 – 2009 yıllarında düzenlenmiş mezuniyet sonrası eğitim kursu ve kongreler;

Genel Cerrahi A Servisi ;

Temel Laparoskopik Cerrahi Eğitim ve Laparoskopik Kolesistektomi Kursu 2008

Temel Laparoskopik Cerrahi Eğitim ve Laparoskopik Kolesistektomi Kursu 2009

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2009

Genel Cerrahi B Servisi ;

Ulusal Cerrahi Kongresi 2008

Gastrointestinal Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2008

12.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2009

Genel Cerrahi C Servisi ;

Bahçeşehir Meme Kanseri Araştırma Programı

Meme Kanseri Konferansı 2008

Meme Cerrahisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2009

10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2009

Genel Cerrahi D Servisi ;

Hepatobilier Cerrahi Kongresi 2008

Hepatobilier Cerrahi Kongresi 2009

Genel Cerrahi E Servisi ;

1. Ulusal Nöroendokrin Tümörler Kongresi 2008

7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2008

8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2009

1. Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu Kursu 2009

1. Laparoskopik Adrenalektomi Kursu 2009

1. Tiroid Kanserinde Boyun Disseksiyonu Kursu 2009

Genel Cerrahi G (Acil) Servisi ;

7. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 2008

10. Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Kongresi 2009

Kliniğimizin yürüttüğü sertifika programları ;

Genel Cerrahi B servisi endoskopi ünitesi birimi tarafından,  tıpta uzmanlık öğrencilerine ve mezuniyet sonrası eğitim programlarıyla endoskopik inceleme eğitiminin verilmesi,

İSTEM tarafından, tıpta uzmanlık öğrencilerine ve mezuniyet sonrası eğitim programlarıyla temel laparoskopik cerrahiye  ait bilgi ve becerinin kazandırılmasına yönelik eğitim programları yürütülmektedir.

Kliniğimizin yürüttüğü toplantılar ;

Medikoşirurji Konseyi (Genel Cerrahi – İç Hastalıkları ortak toplantısı) (Pazartesi günleri)

Gastrointestinal Cerrahi – Onkoloji Konseyi (Salı günleri)

Klinik içi eğitim toplantıları (Çarşamba günleri)

Meme Cerrahi – Onkoloji Konseyi (Cuma günleri)

Radyoloji toplantıları (Hafta içi hergün)

 

Misyon – Vizyon

MİSYON

VİZYON

 

 
 
Eğitim
EĞİTİM

İSTEM tarafından, tıpta uzmanlık öğrencilerine ve mezuniyet sonrası eğitim programlarıyla temel laparoskopik cerrahiye  ait bilgi ve becerinin kazandırılmasına yönelik eğitim programları yürütülmektedir.

Kliniğimizin yürüttüğü toplantılar ;

Medikoşirurji Konseyi (Genel Cerrahi – İç Hastalıkları ortak toplantısı) (Pazartesi günleri)

Gastrointestinal Cerrahi – Onkoloji Konseyi (Salı günleri)

Klinik içi eğitim toplantıları (Çarşamba günleri)

Meme Cerrahi – Onkoloji Konseyi (Cuma günleri)

Radyoloji toplantıları (Hafta içi hergün)

Hizmet
HİZMET

 

Şu anda toplam yatak kapasitesi 224’dür.

Kliniğimizde yatan hasta sayıları; 2008 yılında 8669 ve 2009 yılında 8008’dir.

Kliniğimiz genel , branş  (gastrointestinal cerrahi, meme cerrahisi, endokrin cerrahisi,periferik damar cerrahisi) ve acil cerrahi polikliniklerinde 2008 yılında 44788, 2009 yılında 46304 hastaya hizmet verilmiştir.

Kliniğimizde yapılan ameliyatlar; 2008 yılında 5367 ve 2009 yılında 5176’dır.

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved