Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Tülin ÇAĞATAY
Prof.Dr.Feyza Erkan KRAUSE
Prof.Dr.Zeki KILIÇASLAN
Prof.Dr.Orhan ARSEVEN
Prof.Dr.Ziya GÜLBARAN
Prof.Dr.Turhan ECE
Prof.Dr.Esen (ERTUĞRUL) KIYAN
Prof.Dr.Mustafa ERELEL
Prof.Dr.Nigar Gülfer OKUMUŞ
Doç.Dr.Züleyha BİNGÖL
TARİHÇE
MİSYON VİZYON
ANABİLİM DALIMIZDA TEMEL DEĞERLER VE İLKELER
• Etik kurallara uygunluk
• Güvenirlik ve kalite
• Bilimsellik
• Evrensellik
• Çağdaşlık
• İnsan haklarına ve çevreye saygı
• Katılımcılık
MİSYON
Göğüs Hastalıkları alanında iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak.
VİZYON
Göğüs Hastalıkları alanında iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak.
EĞİTİM

Mezuniyet Sonrası Eğitim

 • Aylık İstanbul  Toraks Derneği Toplantıları Katkı
 • Türk Toraks Derneğinin Kış Okuluna ve diğer aktivitelerine Katkı
 • Türk Toraks Derneği Yıllık Kongre Aktivitelerine Katkı
 • Türkiye Solunum Arşatırmaları Derneği  Yıllık Kongrelerine Katkı

Uzmanlık Eğitim Programı

 • Modül A.1: Solunum sisteminin yapı ve fonksiyonu
 • Modül B.1: Hava yolu hastalıkları
 • Modül B.2: Torasik tümörler
 • Modül B.3: TB dışı solunum infeksiyonları
 • Modül B.4: Tüberküloz
 • Modül B.5: Akciğer damar hastalıkları
 • Modül B.6:  Mesleki ve çevresel hastalıklar
 • Modül 7:  Diffüz  parankimal ( interstisiyel ) akciğer hastalıkları
 • Modül 8:  İatrojenik hastalıklar
 • Modül 9:  Akut hasar
 • Modül 10:  Solunum yetmezliği
 • Modül 11:  Plevral hastalıklar
 • Modül 12:  Göğüs duvarı ve diyafram dahil solunum kaslarının
 • Modül 13: Tümör dışı mediastinal hastalıklar
 • Modül 14 Sistemik / akciğer dışı hastalıkların plöro – pulmoner belirtileri
 • Modül 15: Genetik ve gelişimsel bozukluklar
 • Modül 16: Solunumsal hastalıklar ve gebelik
 • Modül 17: Alerjik hastalıklar ( lgE aracılıklı )
 • Modül 18: Eozinofilik hastalıklar
 • Modül 19: Uyku ile ilişkili bozukluklar
 • Modül 20: İmmun eksiklik hastalıkları
 • Modül B.21: Nadir akciğer hastalıkları
 • Modül C.1: Semptomlar ve bulgular
 • Modül D.3: İşbirliği ile yapılan girişimler
 • Modül D.1: Akciğer fonksiyon testi
 • Modül D.2: Diğer girişimler
 • Modül E: Tedavi modaliteleri ve koruyucu önlemler
 • Modül F: Temel mesleki beceriler
 • Modül G: Diğer uzmanlıklarla paylaşılan alanlarda yeterlik
 • Modül l:  Göğüs Hastalıkları ile ilişkili diğer alanlar

 

HİZMETLER
HİZMETLER
YATAK SAYILARI Yatak Sayısı Yatış Sayısı Y.İ Oranı
Tüberküloz Servisi 9 82 2.73
Göğüs Hasta Servisi 25 561 6.73
Uyku Bozuklukları Servisi 8 2016 25.2
01.01.2011-31.12.2011 Sayı Günlük Ortalama
Göğüs Hastalıkları Poliklinik Sayısı 23.230 97.6
Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Poliklinik 206 0.8
DİĞER BİLİM DALLARI ROTASYONLARI
İç Hastalıklar- Kardiyoloji-Enfeksiyon Hastalıkları-Radyoloji- Göğüs Cerrahisi
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Science citation index expanded kapsamındaki uluslararası dergilerde 2009-2011 yıllarına ait yayın sayısı 15Spesifikleşilen alanlar:

1-Akciğer Kanserleri ve Endobronşiyal Tedaviler

2-Nöromusküler hastalıklara sekonder solunumsal problemler

3-Kronik solunum yetmezliği ve Noninvaziv mekanik ventilasyon

4-Pulmoner Emboli ve Pulmoner hipertansiyon

5-Uykuyla ilişkili solunumsal problemler

6-Tüberküloz

7-Tüberküloz Dışı Mikobakteri Enfeksiyonları

8-Mesleki Akciğer Hastalıkları

9.Alt solunum Yol Enfeksiyonlar

10-İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

İLETİŞİM
Tel +90 212 533 43 64
Fax +90 212 635 27 08
E-posta itfgogus@istanbul.edu.tr

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved