Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Tel +90 212 533 43 64
Fax +90 212 635 27 08
E-posta itfgogus@istanbul.edu.tr
Hakkımızda
HAKKIMIZDA

Akademik Kadro

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Tülin ÇAĞATAY
Prof.Dr.Feyza Erkan KRAUSE
Prof.Dr.Zeki KILIÇASLAN
Prof.Dr.Orhan ARSEVEN
Prof.Dr.Ziya GÜLBARAN
Prof.Dr.Turhan ECE
Prof.Dr.Esen (ERTUĞRUL) KIYAN
Prof.Dr.Mustafa ERELEL
Doç.Dr.Nigar Gülfer OKUMUŞ
 

Misyon – Vizyon

MİSYON
Göğüs Hastalıkları alanında iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak.
VİZYON
Göğüs Hastalıkları alanında iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak.
 
 
Eğitim
EĞİTİM

Mezuniyet Sonrası Eğitim

  • Aylık İstanbul Toraks Derneği Toplantıları Katkı
  • Türk Toraks Derneğinin Kış Okuluna ve diğer aktivitelerine Katkı
  • Türk Toraks Derneği Yıllık Kongre Aktivitelerine Katkı
  • Türkiye Solunum Arşatırmaları Derneği Yıllık Kongrelerine Katkı

Uzmanlık Eğitim Programı

Modül A.1: Solunum sisteminin yapı ve fonksiyonu
Modül B.1: Hava yolu hastalıkları
Modül B.2: Torasik tümörler
Modül B.3: TB dışı solunum infeksiyonları
Modül B.4: Tüberküloz
Modül B.5: Akciğer damar hastalıkları
Modül B.6: Mesleki ve çevresel hastalıklar
Modül 7: Diffüz parankimal ( interstisiyel ) akciğer hastalıkları
Modül 8: İatrojenik hastalıklar
Modül 9: Akut hasar
Modül 10: Solunum yetmezliği
Modül 11: Plevral hastalıklar
Modül 12: Göğüs duvarı ve diyafram dahil solunum kaslarının
Modül 13: Tümör dışı mediastinal hastalıklar
Modül 14 Sistemik / akciğer dışı hastalıkların plöro – pulmoner belirtileri
Modül 15: Genetik ve gelişimsel bozukluklar
Modül 16: Solunumsal hastalıklar ve gebelik
Modül 17: Alerjik hastalıklar ( lgE aracılıklı )
Modül 18: Eozinofilik hastalıklar
Modül 19: Uyku ile ilişkili bozukluklar
Modül 20: İmmun eksiklik hastalıkları
Modül B.21: Nadir akciğer hastalıkları
Modül C.1: Semptomlar ve bulgular
Modül D.3: İşbirliği ile yapılan girişimler
Modül D.1: Akciğer fonksiyon testi
Modül D.2: Diğer girişimler
Modül E: Tedavi modaliteleri ve koruyucu önlemler
Modül F: Temel mesleki beceriler
Modül G: Diğer uzmanlıklarla paylaşılan alanlarda yeterlik
Modül l: Göğüs Hastalıkları ile ilişkili diğer alanlar

Temel Değerler ve İlkeler
Temel Değerler ve İlkeler
• Etik kurallara uygunluk
• Güvenirlik ve kalite
• Bilimsellik
• Evrensellik
• Çağdaşlık
• İnsan haklarına ve çevreye saygı
• Katılımcılık
Hizmet
HİZMET
YATAK SAYILARI Yatak Sayısı Yatış Sayısı Y.İ Oranı
Tüberküloz Servisi 9 82 2.73
Göğüs Hasta Servisi 25 561 6.73
Uyku Bozuklukları Servisi 8 2016 25.2
01.01.2011-31.12.2011 Sayı Günlük Ortalama
Göğüs Hastalıkları Poliklinik Sayısı 23.230 97.6
Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Poliklinik 206 0.8

 

DİĞER BİLİM DALLARI ROTASYONLARI
İç Hastalıklar- Kardiyoloji-Enfeksiyon Hastalıkları-Radyoloji- Göğüs Cerrahisi
Bilimsel Çalışmalar
Bilimsel Çalışmalar

Science citation index expanded kapsamındaki uluslararası dergilerde 2009-2011 yıllarına ait yayın sayısı 15

Spesifikleşilen alanlar:

1-Akciğer Kanserleri ve Endobronşiyal Tedaviler

2-Nöromusküler hastalıklara sekonder solunumsal problemler

3-Kronik solunum yetmezliği ve Noninvaziv mekanik ventilasyon

4-Pulmoner Emboli ve Pulmoner hipertansiyon

5-Uykuyla ilişkili solunumsal problemler

6-Tüberküloz

7-Tüberküloz Dışı Mikobakteri Enfeksiyonları

8-Mesleki Akciğer Hastalıkları

9.Alt solunum Yol Enfeksiyonlar

10-İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved