Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Seyfi Alper TOKER
Prof.Dr.Murat KARA
Uzm.(Doç.)Dr.Berker ÖZKAN
TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı; 2000 yılının Kasım ayında, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan ayrılarak, Prof. Dr. Göksel KALAYCI tarafından kuruldu. 2004 yılı Kasımında Türkiye’de ilk kez ardışık akciğer nakli operasyonu uygulandı. 11 Kasım 2005’te Prof. Dr. Göksel KALAYCI’nı katledilerek vefatından sonra, Prof. Dr. Şükrü DİLEGE ve Prof.Dr. Alper TOKER’in öğretim üyeleri olarak çalıştıkları Anabilim Dalı’da videotorakoskopi yardımlı cerrahi ile akciğer kanserinde lobektomi-segmentektomi operasyonları ve timoma rezeksiyonu operasyonu Türkiye’de ilk kez uygulandı.

MİSYON VİZYON
Misyon – Vizyon

Misyonumuz; Ülke standartlarının üzerinde, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri standartlarında hizmet vermek, asistan yetiştirmek, dünya ve ülke tıbbına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve sonuçlarını paylaşmaktır.

EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitim Programları Mezuniyet Öncesi Eğitim Programları

5.Dönem  Toraks Travmaları

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Cerrahisi

Akciğerin Diğer Tümörleri ve Metastatik Tümörlerin

Cerrahi Tedavisi   Akciğerin Paraziter Hastalıkları

Transplantasyon ve Amfizem Cerrahisi

Mediastinal Tümörler

Trakea Cerrahisi

Plevra Hastalıkları

Toraks Outlet Sendromu

3. Dönem  Akciğerin Konjenital Hastalıkları

Akciğer Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları

Her yıl kasım ayının ikinci haftasında  Prof. Dr. Göksel KALAYCI anısına Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları düzenlenmektedir.

HİZMET

Özel Araştirma Ve Hizmet AlanlarıÖzel Araştirma Ve Hizmet AlanlarıGöğüs Cerrahisi branşının içerdiği tüm operasyon alanlarında; akciğer, mediasten, özefagus, diyafram, göğüs duvarı operasyonları kliniğimizde uygulanmaktadır. Akciğer ve mediasten cerrahisinde günümüzde giderek önem kazanan videotorakoskopik girişimler yüksek oranda yapılmaktadır.
Özel araştırmalar olarak akciğer kanserinde neoadjuvan tedavilerle kombine edilen cerrahi girişimler, video yardımlı cerrahi ile yapılan rezeksiyonlar üzerine çalışmalar devam etmektedir.
Genel İşlem Dökümü  2008 – 2009 Poliklinik Sayısı
2008 Yılı (Ocak – Aralık) Poliklinik Sayısı9992009 Yılı (Ocak – Kasım) Poliklinik Sayısı1378   2008 – 2009 Yatan Hasta Sayısı  2008 (Ocak – Aralık)5942009 (Ocak – Kasım)486

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

AKREDİTASYON
Anabilim dalımız eğitim alanında Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği ile akreditasyon çalışmalarını yürütmektedir.

İLETİŞİM
Tel +90 212 414 22 85
Faks +90 212 414 22 85
Dahili +90 212 414 20 00 – 35026
E-posta itfgocer@istanbul.edu.tr
URL http://www.istanbul.edu.tr/itf/goguscerrahisi/

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved