Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Tanıtım
Tanıtım
İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı; 2000 yılının Kasım ayında, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan ayrılarak, Prof. Dr. Göksel KALAYCI tarafından kuruldu. 2004 yılı Kasımında Türkiye’de ilk kez ardışık akciğer nakli operasyonu uygulandı. 11 Kasım 2005’te Prof. Dr. Göksel KALAYCI’nı katledilerek vefatından sonra, Prof. Dr. Şükrü DİLEGE ve Prof.Dr. Alper TOKER’in öğretim üyeleri olarak çalıştıkları Anabilim Dalı’da videotorakoskopi yardımlı cerrahi ile akciğer kanserinde lobektomi-segmentektomi operasyonları ve timoma rezeksiyonu operasyonu Türkiye’de ilk kez uygulandı.
Tel +90 212 414 22 85
Faks +90 212 414 22 85
Dahili +90 212 414 20 00 – 35026
E-posta itfgocer@istanbul.edu.tr
URL http://www.istanbul.edu.tr/itf/goguscerrahisi/
—————————————————————————————————————————————
Akademik Kadro
Akademik Kadro
Prof. Dr. Alper TOKER Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Adalet DEMİR Öğretim Üyesi
Op. Dr. Berker ÖZKAN Uzman Doktor
Dr. Salih DUMAN Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
Dr. Berk ÇİMENOĞLU Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
Hizmet Kadroları
Hem. Zeynep AYDOĞAN
Hem. Aysel TUNA
Hem. Emine DOĞAN
Hem. Nutfiye ALTINAY Hem. Hizmetleri Sorumlusu
Aysel ÖZTÜRK Sekreter
Kemal YAZAR Hastabakıcı
Feti ÇORAKLI Hastabakıcı

 

—————————————————————————————————————————————
Tarihçe
Tarihçe

İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı; 2000 yılının Kasım ayında, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan ayrılarak, Prof. Dr. Göksel KALAYCI tarafından kuruldu. 2004 yılı Kasımında Türkiye’de ilk kez ardışık akciğer nakli operasyonu uygulandı. 11 Kasım 2005’te Prof. Dr. Göksel KALAYCI’nı katledilerek vefatından sonra, Prof. Dr. Şükrü DİLEGE ve Prof.Dr. Alper TOKER’in öğretim üyeleri olarak çalıştıkları Anabilim Dalı’da videotorakoskopi yardımlı cerrahi ile akciğer kanserinde lobektomi-segmentektomi operasyonları ve timoma rezeksiyonu operasyonu Türkiye’de ilk kez uygulandı.

—————————————————————————————————————————————
Misyon - Vizyon
Misyon – Vizyon

Misyonumuz; Ülke standartlarının üzerinde, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri standartlarında hizmet vermek, asistan yetiştirmek, dünya ve ülke tıbbına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve sonuçlarını paylaşmaktır.

—————————————————————————————————————————————
Özel Araştirma Ve Hizmet Alanları
Özel Araştirma Ve Hizmet Alanları

Göğüs Cerrahisi branşının içerdiği tüm operasyon alanlarında; akciğer, mediasten, özefagus, diyafram, göğüs duvarı operasyonları kliniğimizde uygulanmaktadır. Akciğer ve mediasten cerrahisinde günümüzde giderek önem kazanan videotorakoskopik girişimler yüksek oranda yapılmaktadır.

Özel araştırmalar olarak akciğer kanserinde neoadjuvan tedavilerle kombine edilen cerrahi girişimler, video yardımlı cerrahi ile yapılan rezeksiyonlar üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Genel İşlem Dökümü
 
2008 – 2009 Poliklinik Sayısı

2008 Yılı (Ocak – Aralık) Poliklinik Sayısı
999
2009 Yılı (Ocak – Kasım) Poliklinik Sayısı
1378
   
2008 – 2009 Yatan Hasta Sayısı
 
2008 (Ocak – Aralık)
594
2009 (Ocak – Kasım)
486
—————————————————————————————————————————————
Eğitim
Eğitim

EĞİTİMLER

Her yıl kasım ayının ikinci haftasında Prof. Dr. Göksel KALAYCI anısına Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları düzenlenmektedir. Bu yıl 4. toplantı başarıyla tamamlanmıştır. Devamını oku…

—————————————————————————————————————————————
Hizmet
Hizmet

ÖZEL ARAŞTIRMA VE HİZMET ALANLARI

Göğüs Cerrahisi branşının içerdiği tüm operasyon alanlarında; akciğer, mediasten, özefagus, diyafram, göğüs duvarı operasyonları kliniğimizde uygulanmaktadır. Akciğer ve mediasten cerrahisinde günümüzde giderek önem kazanan videotorakoskopik girişimler yüksek oranda yapılmaktadır. Devamını oku…

—————————————————————————————————————————————
Bilimsel Çalışmalar
Bilimsel Çalışmalar

AKREDİTASYON
Anabilim dalımız eğitim alanında Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği ile akreditasyon çalışmalarını yürütmektedir.

—————————————————————————————————————————————

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved