Başhekimin Mesajı

prof-dr-ufuk-emekli

İstanbul Tıp Fakültesi, iki asra yaklaşan geçmişiyle Tıp Fakülteleri içerisinde en çok hekim yetiştirmiş ve halen de her yıl 500 civarında öğrenci yetiştirmeye devam eden ülkemizin ilk ve en köklü tıp fakültesidir. Tıp eğitimi, bilimsel araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda gelenekselleşmiş bilgi birikimi ile seçkin yerini korumakta ve Fakültemiz öğretim üyesi, öğrenci ve hasta zenginliğini bir avantaj olarak gören ve bu imkânlarını mevcut koşullarda en iyi şekilde değerlendiren kadrosuyla “kurucu” fakülte misyonunu yüklenmiş ve başarıyla sürdürmektedir.

Üniversite hastanesi olarak bu birikim ve misyon anlayışı ile ülkemizin her bölgesinden gelen en komplike vakalarda referans merkezi olarak hizmet sunmaktadır.

2016 yılında 193 polikliniğimizde 1.259.907 hasta muayene hizmeti almış, 39 ameliyathanemizde 75.476 hasta ameliyat olmuş ve 1.353 yatağımızda toplam 39.142 yatan hasta sağlık hizmeti almıştır. Yine mevcut 126 yoğun bakım yatağında 2.101 yoğun bakım hastası yatmıştır. Bütün bu hizmetler verilirken 67 laboratuvarda toplamda 7.844.850 laboratuvar tetkiki, 29 görüntüleme laboratuvarında 462.898 adet radyolojik tetkiki yapılmıştır. Acil şartlarda ise toplamda 188.590 hastaya acil sağlık hizmeti verilmiştir.

Bu hizmetler 2 yerleşkemizde toplam 190.000 m² hastane kapalı alanı, 150.000 m² sağlık hizmet alanı ve 30.000 m² sosyal hizmet alanında mevcut, 24 hizmet binasında 440 öğretim üyesi, 75 uzman doktor, 582 asistan, 894 hemşire, 2027 memur, 315 temizlik hizmeti personeli, 930 hizmet alım personeli toplamda ise 5263 personel ile verilmektedir.

Sağlık hizmetlerinde temel prensibimiz hasta sayısının arttırılması yönünde değil, her hastaya bilimsel, tıbbi verilere göre gerekli vaktin ayrıldığı çağdaş sağlık hizmeti verilmesi yönündedir.

Hastanemizde Multidisipliner Konsey Toplantıları’nda vakalar çok yönlü tartışılmakta ve hibrid girişimler, endovasküler girişimler, görüntüleme laboratuvarında ki girişimler gibi multidisipliner tedavi hizmetleri verilmektedir.

Fakültemiz organ nakilleri konusunda da deneyimli olup, öncü rolünü bilimsel ve hizmet düzeyinde sunmaktadır. 2016 yılı içerisinde toplam 201 transplantasyon hizmeti verilmiştir. Özel bilgi ve birikim gerektiren durumları “nadir hastalığı” olan hastalarımızın düzenli takipleri de kurumumuzda gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Tıp Fakültesi’nin ülkemiz için sağlık ve bilim alanında simgesel değeri tartışılmaz niteliktedir. Mezunlarımızdan Dr Aziz Sancar’ın Nobel ödülü alması ile güncel olarak da somutlaşan marka değeriyle tüm Türkiye için vazgeçilmez bir bilim kurumuna başhekimlik olarak hizmet ediyor olmak bizler için büyük bir onurdur.

“İnsanın en değerli hazinesi, sağlığıdır!” düşüncesi ile hizmet veren ve vermeye devam edecek olan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimliği olarak, hekim ve hasta haklarını önceleyen, sevgi, saygı, sabır, empati ve anlayışla çözüm önerilerini hayata geçiren hizmet anlayışımız ile öncü ve referans kurum olmaya devam edeceğiz, hepinizi sevgi ve saygı ile kucaklıyoruz.

Prof. Dr. Ufuk Emekli

İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi

 

Devamını okumak için tıklayınız…

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved