Dünya Ebeler Günü

adsiz

Dünya Ebeler Günü: Batı dilinde ebe karşılığı kullanılan ”Midwife” sözcüğü eski saxan dilinden gelmektedir. Düz anlamı ile doğuran bir kadınla birlikte olan kadın demektir. Bu sözcük aynı zamanda ”ebe” anlamındadır. Ebelik mesleği ise dünyanın en eski mesleklerindendir. Eski çağlarda Asurlularda, Çinlilerde, Mısırda, Eski Yunanda, Hititlerde Ebelik mesleği vardı. Hekimlik kadar eski bir sanat olan ebelik eskiden ülkemizde anadan kıza geçen görgü ve deneyime dayanan bir meslektir. Tüm dünyada her yıl Uluslararası Ebelik Konfederasyonu’nun kuruluş yıldönümü olan 5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmakta ve ebeler meslektaşları ve kadınlar için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved