Dünya İşitme Engelliler Haftası

sunu1

19-25 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası: Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar olarak tanımlanan ‘Engellilik’, farklı nedenlere bağlı olarak zihinsel, görme, işitme ve konuşma, ortopedik ve süreğen engelli olmak üzere beş temel başlıktan oluşmaktadır. Engellilerin toplumdaki varlıklarını kabul etmek ve hayatlarına kolay şekilde devam ettirebilmelerini sağlamak hükümetlerin ve mahalli idarelerin görevleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2005 yılında kabul edilen 5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile özürlü bireylerin hakları anayasal düzende koruma altına alınmıştır. Dünyada da engelliliğe yönelik uygulanan yasal düzenlemelerin yanı sıra engelliliğe dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla bazı günler ve haftalar belirlenmiştir. Belirlenen haftalardan biri ise “19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası”dır

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved