Dünya Sıtma Günü (25 Nisan)

sunu1

Dünya Sıtma Günü (25 Nisan): Sıtma; bilinen geçmişi Mısır ve Çin kayıtlarına göre M.Ö. 2700’lü yıllara kadar uzanan tropik ve subtropik bölgelerde yaygın görülen, zorunlu hücre içi yerleşim gösteren farklı Plasmodium türleri tarafından oluşturulan, parazit türüne göre değişen ateş nöbetleri ile seyreden, anemi ve splenomegali gibi belirtilere sebep olup insan hayatını tehdit edebilen paraziter bir enfeksiyon hastalığıdır. 2001 yılından beri her yıl 25 Nisan Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından Dünya Malarya (Sıtma) günü olarak ilan edilmiştir. Unicef, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP)ortaklığı kapsamında gerçekleşen etkinliklerin amacı bu hastalıkla mücadele startejileri belirlemek ve hastalık konusunda toplumları bilinçlendirme çalışmaları yapmak, Dünya kamuoyunun dikkatini bu hastalığa ve hastalıkla mücadelede neler yapılabileceğini belirlemektir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved