Hasta Okulu

 

Amaçlar:

Hasta eğitim programları kronik hastalığı bulunan kimselerin yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu amaca yönelik olarak söz konusu hastaları:
1. Hastalığı ile birlikte daha rahat yaşamalarını sağlamak üzere bilgilendirmeyi, ortaya çıkan sorunların çözümünde olabildiğince kendi imkanlarını kullanabilmelerini öğretmeyi ve daha iyi rehabilite edebilmek için eğitmeyi,
2. Aynı hastalığa tutulmuş kimseler arasında sosyal, kültürel ve moral dayanışma sağlamayı,
3. Konularında uzmanlaşmış sağlık personeli ile hastalar arasında daha iyi bir iletişim kurmayı hedefler.
 

Eğitim Şekli, Süresi Ve Uygulama Planı:

Eğitim için slayt, video ve benzeri eğitim araçları kullanılır.
Eğitim sırasında hastalar ve yakınları her konuda soru sormaya teşvik edilir; sorular açık ve anlaşılır bir şekilde yanıtlanır. Eğitim süresi konuya ve hastaların ilgisine göre değişmek üzere 1-3 saat arasındadır. Eğitim öncesinde, arasında ya da sonrasında sponsorların sağlayacağı imkanlar ile hastalara küçük ikramlar yapılır; böylece hastaların kendi aralarında ve hekimleri ile kaynaşmalarına ve dayanışma kurmalarına imkan hazırlanır.

Hastaların günlük sorunlarına çözüm önerisi getiren küçük broşür ve el kitapçıkları bu toplantılarda ücretsiz olarak dağıtılır.
Eğitim Yeri Ve Eğiticiler:
İstanbul Üniversitesi’nin uygun olan amfileri bu amaçla kullanılır. Eğiticiler, ilgili hastalık alanlarında uzmanlaşmış hekim, hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıdır.
Kapsam:
Hasta eğitim programları cerrahi medikal kronik bir hastalığa tutulmuş hastaları kapsar.
Örnek olarak;
  

>> Kronik böbrek yetersizliği (diyaliz ve transplantasyon tedavisi görenler dahil),
>> Kronik karaciğer hastalığı,
>> Kronik akciğer hastalığı,
>> Prostat hastalıkları ve erkek infertilitesi – impotans,
>> Kronik kalp hastalığı (by-pass ameliyatı geçirenler dahil),
>> Hipertansiyon,
>> Diyabetes mellitus,
>> Kronik romatizmal hastalıklar,
>> Kronik kan hastalığı (lökozlar, kemik iliği transplantasyonu yapılanlar dahil),
>> Değişik organ kanserleri,
>> Edinsel immun yetersizlik sendromu,
>> Spastisite,
>> Katarakt veya diğer göz sorunları,
>> Kronik nörolojik bir hastalık (geçirilmiş CVA, kas hast. vb.),
>> Kronik psikiyatrik bir hastalık,
>> Öğrenme güçlüğü olanlar, otistik çocuklar,
>> Jinekolojik hastalıklar – Kadın infertilitesi – Cinsel sorunlar,
>> Eklem protezi olan hastalar,
>> Kolostomi, trakeostomi gibi sürekli bakım gerektiren bir tıbbi müdahale geçirmiş hastalar,
>

Diğer kronik bir hastalığı bulunan diğer hastalar bu kapsam içinde eğitilirler

Programın Maddi Desteği:
Programların gerçekleştirilmesinde fakülte Dekanlıkları kaynak sağlar. Ayrıca, sayılan hastalıklar ile ilgili ürünü olan ilaç firmalarının desteği talep edilir; konu ile ilgili vakıf ve derneklerin de programa katkıda bulunmaları için çalışmalar yapılır.
Hasta Okulu Yönergesi:

Sağlık hizmeti verilmesi sırasında klinik ve polikliniklerde genellikle rutin tıbbi uygulamalar yapılmakta ve hastaların gerekli tedavileri düzenlenmektedir. Ancak, zaman yetersizliğine ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak hastaların gündelik pratik sorunları hakkında hekimler ile yeterli bir diyalog kuramadıkları da gerçektir. Özellikle kronik hastalığı olan ve bu hastalığın getirdiği ömür boyu sürecek medikal sorunlar ile birlikte yaşayan hastalar, buna ek olarak sosyal, psişik ve ailevi sorunlar içinde çoğu kez bunalmaktadır. Basit eğitim programları ile bu hastaların bazı gündelik tıbbi problemlerini kendilerinin veya aile fertlerinden birinin çözmesi mümkündür. Bunun yanında düzenlenen toplantılarda kendisi ile benzer bir kronik hastalığa tutulmuş kimselerle bir araya gelmeleri hastalara sosyal ve moral yönden destek sağlayabilir.

Hasta eğitim programları İstanbul Üniversitesi’nin kamuya sunduğu sağlık hizmeti kapsamında kronik bir hastalığa tutulmuş kimseler ile konunun uzmanı hekimleri bir dostluk ortamında bir araya getirmek ve böylece hastaların yaşamını daha rahat sürdürebilmelerini sağlamak üzere planlanmıştır. 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved