Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi

Üniversitemizin 28.07.2016 tarihli Senato Toplantısında 20 Sayılı karar ile “İstanbul Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi” kabul edildiği ve Personel Daire Başkanlığı “http://personel.istanbul.edu.tr” web sayfasında Mevzuatlar menüsü altında bulunan Yönergeler kısmında yayımlandığı Rektörlüğün 09.12.2016 tarihli, 446774 sayılı yazısı ile Dekanlığımıza bildirilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve biriminizde görevli tüm akademik ve idare personele imza karşılığında duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi

Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi metni için tıklayınız.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved