Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANAB.DALI BAŞKANI Prof.Dr.Seyhun SOLAKOĞLU
Prof.Dr.Bülent AHISHALI
TARİHÇE

Türkiye’de ilk histoloji dersinin “ilmi ensaç” ismiyle Mirliva Saip Paşa (1883-1893) tarafından verilmeye başlandığı bilinmektedir. Tevfik Recep Bey (Örensoy) 1904’de Histoloji ve Embriyoloji adıyla derslerini vermeye başlamış ve 1909’da Histoloji ve Embriyoloji bölümü bir kürsü haline getirilmiştir. 1933’te Atatürk’ün gerçekleştirdiği üniversite reformu ile ilgili olarak tıp fakültesi “Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü” nde Ord. Prof. Dr. Tevfik Recep Örensoy’dan sonra Doç. Dr. Şefik Uras, Macar uyruklu Prof. Dr. Tibor Peterfi, Ord. Prof. Dr. Med. Vet. Üveis Maskar, Prof. Dr. Türkan Erbengi, Prof. Dr.İsmail Petorak, Prof. Dr. Yurdagül Canberk , Prof.Dr.Y Aytekin kürsü başkanlığı yapmışlardır. Haziran 2011’den itibaren Prof. Dr. Leyla TAPUL tarafından bu görev sürdürülmektedir.

MİSYON VİZYON

• Tıp fakültemizde lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans, doktora ve uzmanlık eğitimi) eğitim alan öğrencilerimize insan hücre ve dokularının yapısal özelliklerini tanıtmak,
• Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalına ait klasik bilgilerin yeni yetişen tıp fakültesi öğrencilerine en iyi şekilde ulaştırılmasını sağlamak,
• Yeni çıkan ders kitapları, süreli yayınlar vb. çalışmalar takip edilerek klasik bilgilerin güncellenmesi, bu çerçevede uygulama preparatlarının yenilenmesi,
• Kullanılan teknik laboratuarların, doku kültürü, elektron mikroskobu, immunohistokimya vb. konularda yapılan çalışmaları yakından takip edecek şekilde düzenlenmesi
• Histoloji ve Embriyoloji bilim disiplinine uluslararası alanda öncülük edebilecek bilimsel çalışmaların planlanması, bu çalışmalarda kullanılacak yeni histolojik tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlanması ana misyonumuzu oluşturmaktadır.

EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM
• İstanbul Tıp Fakültesinin 1. sınıf öğrencilerine Genel Histoloji ve Embriyoloji dersleri
• İstanbul Tıp Fakültesinin 2. sınıf öğrencilerine Özel Histoloji ve Embriyoloji dersleri
• İstanbul Tıp Fakültesinin 1. sınıf öğrencilerine Kök Hücresi ve güncel uygulamaları ve Histolojik inceleme yöntemleri seçmeli dersleri
• İstanbul Tıp Fakültesinin 1. sınıf öğrencilerine Deneysel Araştırma Yöntemleri seçmeli dersleri
• İstanbul Üniversitenin Tıp Fakülteleri, Veteriner Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi ve Fen Fakültesi başta olmak üzere diğer üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda öğrencilere uygulamalı hücre kültür kursları verilmektedir, staj yaptırılmaktadır.
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
Anabilim Dalımızda çeşitli dönemlerde Elektron mikroskobik Teknikler Kursu ve Temel Hücre Kültürü Teknikleri Kursu başlıkları altında Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları düzenlenmektedir.

HİZMETLER

Elektron mikroskobik tetkik, solid doku kültürü, özel sperm tetkiki, hastaya özgü tanı ve tedavi amaçlı doku ve hücre kültürü, dondurma ve saklama işlemleri,Genel işlem dökümü: Anabilim dalımızda fakültemize ait 49106, 49105 ve 49104 kodlu işlemlerin yapılması gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler yıllık yaklaşık 300 adettir.
Özel araştırma ve hizmet alanlarıMikroskopik analizler:1. Dokuların histokimyasal ve immunohistokimyasal incelenmesi2. Dokuların elektron mikroskopik incelenmesiDoku ve hücre kültürü:a) Hasta dokularının hücre kültürü: İleri analizler için kliniklerce istenildiğinde bazı hasta dokularının dondurulmasıb) Araştırma amaçlı satın alınan hücre soylarında hücre kültürü uygulamaları ve madde etkileşimlerinin araştırılması

SERTIFIKA PROGRAMLARI

Anabilim dalımızda değişik senelerde yapılmış olan Işık Mikroskobu teknikleri kursu, Elektron Mikroskobu teknikleri kursu ve Hücre ve Doku kültürü kurslarının ileride bir sertifika programlarına dönüştürülmesi planlanmaktadır.

UZMANLIK EĞITIM PROGRAMI

Anabilim dalımızda Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin kabul etmiş olduğu asistan çekirdek eğitim müfredatı uygulanmaktadır. Bu kapsamda verilen kuramsal dersler; Genel Histoloji (Hücre ve Dokular), Özel Histoloji (Organlar), Özel Embriyoloji (Organların Gelişimi), Deneysel bir Çalışmanın Plânlanması, Elektron Mikroskop Teknikleri, Hücre Kültürü Tekniklerinin Temelleri, İmmünohistokimya Teknikleri, Bilimsel bir Çalışmanın Yazılması, İstatistiksel değerlendirme ve Yayınlanması, Yardımlı Üreme Tekniklerin Temelleri başlıkları altında toplanmıştır. Diğer taraftan Işık Mikroskopi Laboratuarı Uygulamaları, Elektron Mikroskop Laboratuarı Uygulamaları ve İmmünohistokimyasal Tekniklerin Uygulanması başlıkları altında çeşitli uygulamalı dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra düzenli seminer ve makale sunumları yapılmakta ve Biyokimya ve Patoloji Anabilim Dalları ile Tüp Bebek Laboratuarında rotasyon eğitimleri uygulanmaktadır.
Akreditasyon (Eğitim / Hizmet)
Anabilim Dalımızın eğitim faaliyetlerinin akreditasyonu güncel bir konu olarak gündemimizde bulunmakta ve bu amaçla İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığında oluşturulan çeşitli kurullarla işbirliği içerisinde hazırlıklar yürütülmektedir. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin akreditasyonu İstanbul Tıp Fakültesi çatısı altında bir bütün olarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla kurulan Özdeğerlendirme Raporu Komitesinin yönetimi altında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na yapılacak başvuru için Anabilim Dalımızın sunacağı rapor hazırlanmaktadır. Diğer taraftan mezuniyet sonrası asistan eğitiminin akreditasyonu için gerekli hazırlıklar da İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı yönetiminde yürütülmektedir. Bu amaçla Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlık Eğitim Programının amaç ve hedefleri, Anabilim Dalımızın insan gücü değerlendirmesi, kurumumuzda son 5 yılda yapılmış yayınların sayısı, eğitim açısından alt yapı olanaklarımızın değerlendirilmesi, eğitim programının değerlendirilmesi gibi bilgiler toplanmış ve Eğitim Kurumu ve Programını Değerlendirme Raporu düzenlenerek hem yazılı olarak Dekanlığa iletilmiş ve hem de sunum olarak hazırlanmıştır.

İLETİŞİM
Tel +90 212 414 22 83
Dahili +90 212 414 20 00 – 32362 / 32366
Fax +90 212 414 22 84
E-posta tapul@istanbul.edu.tr

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved