İç Hastalıkları Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Meliha NALÇACI
Prof.Dr.Kerim GÜLER Acil Dahiliye Ünitesi
Prof.Dr.Osman ERK Acil Dahiliye Ünitesi
Prof.Dr.Vakur Azmi AKKAYA Acil Dahiliye Ünitesi
Prof.Dr.Ahmet Şeref DEMİREL Genel Dahiliye Polikliniği
Prof.Dr.Hasan KUDAT Genel Dahiliye Polikliniği
Prof.Dr.Ahmet Bilge SÖZEN Genel Dahiliye Polikliniği
Prof.Dr.Seyit Mehmet KAYACAN Acil Dahiliye Ünitesi
Prof.Dr.Tufan TÜKEK Acil Dahiliye Ünitesi
Uzm.(Doç.)Dr.Murat KÖSE
*Allerji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Suna BÜYÜKÖZTÜRK
Prof.Dr.Bahaüddin ÇOLAKOĞLU
Prof.Dr.Aslı  GELİNCİK
*Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.İlhan SATMAN
Prof.Dr.Mehmet Temel YILMAZ
Prof.Dr.Refik TANAKOL
Prof.Dr.Nevin DİNÇÇAĞ
Prof.Dr.Kubilay KARŞIDAĞ
Prof.Dr.Ferihan ARAL
Prof.Dr.Emine Sema YARMAN
Prof.Dr.Adil Doğan AZEZLİ
Doç.Dr.Ayşe KUBAT ÜZÜM
Yard.Doç.(Doç)Dr.Özlem SOYLUK SELÇUKBİRİCİK
Uzm.Dr.Bedia Fulya (ÇALIKOĞLU) TÜRKER
Uzm.Dr.Nurdan GÜL
*Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı
*Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Selman Fatih BEŞIŞIK
Prof.Dr.Sabahattin KAYMAKOĞLU
Prof.Dr.Kadir DEMİR
Prof.Dr.Filiz AKYÜZ
*Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Cemil TAŞCIOĞLU
Prof.Dr.Sebile Nilgün ERTEN
Prof.Dr.Bülent SAKA
Uzm.(Doç.) Dr.Timur Selçuk AKPINAR
*Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mehmet Akif KARAN
Doç.Dr.Gülistan BAHAT ÖZTÜRK
*Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Meliha NALÇACI
Kemik İliği Nakli Ünitesi
Prof.Dr.Meliha NALÇACI
Prof.Dr.Melih AKTAN
Prof.Dr.Sevgi  (KALAYOĞLU)  BEŞIŞIK
Prof.Dr.Akif Selim YAVUZ
Prof.Dr.Mustafa Nuri YENEREL
Uzm.(Doç.)Dr.İpek YÖNAL HİNDİLERDEN
*Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Semra BOZFAKIOĞLU
Prof.Dr.Mehmet Şükrü SEVER
Prof.Dr.Aydın TÜRKMEN
Prof.Dr.Alaattin YILDIZ
Doç.Dr.Yaşar Kerem ÇALIŞKAN
Doç.Dr.Halil YAZICI
*Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mahdume Lale ÖÇAL
Prof.Dr.Murat İNANÇ
Prof.Dr.Ahmet GÜL
Doç.Dr.Bahar ARTIM ESEN
*Tıbbi Genetik Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Şükrü PALANDUZ
Prof.Dr.Kıvaç ÇEFLE
*Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Sezai VATANSEVER
Prof.Dr.Nuri Faruk AYKAN
Prof.Dr.Nakiye ÖZTÜRK
Prof.Dr.Adnan AYDINER
Prof.Dr.Pınar Mualla SAİP
Prof.Dr.Faruk TAŞ
Prof.Dr.Yeşim (TUNCALI)  ERALP
Prof.Dr.Mert BAŞARAN
Prof.Dr.Burak ŞAKAR
HAKKIMIZDA
Endokrin01
Günümüzde 12 Bilim Dalı (Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri Tablo 1’de gösterilmiştir) ve Acil Biriminde 63 Öğretim Üyesi ile çalışmalarına devam etmektedir. 1973’den günümüze kadar  görev yapan İç Hastalıkları Anabilim Dalı  Başkanları ve görev süreleri ise Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri
Bilim Dalı Kuruluş tarihi
Allerji 1968
Hematoloji 1968
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 1968
Nefroloji 1968
Romatoloji 1968
Gastroenterohepatoloji* 1968,1973
Fizyopatoloji 1986
Tıbbi Genetik 1988
Genel Dahiliye 23.05.1995
Tıbbi Onkoloji 20.06.2000
Geriatri 20.06.2000

* 1968’de Gastroenteroloji ve Hepatoloji olarak kurulmuşlar, 1973’te Gastroenterohepatoloji şeklinde birleşmişlerdir.

280

Tablo 2: Anabilim Dalı Başkanları ve görev yaptıkları dönem

Anabilim Dalı Başkanı Görev süresi
Prof. Dr. Cihad Abaoğlu 1973-1978
Prof. Dr. İlhan Ulagay 1978-1982
Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim 1982-1985
Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk 1986-1988
Prof. Dr. Ali Görpe 1988-1991
Prof. Dr. Ergin Sencer 1992-1997
Prof. Dr. Atilla Ökten 1997-1999
Prof. Dr. Murat Dilmener 1999-2008
Prof. Dr. Kerim Güler 2008-2011
Prof. Dr. Şükrü Palanduz 2011-
TARİHÇE

Ülkemizde modern tıp eğitiminin, askeri hekim yetiştirmek amacıyla 1839’da kurulan “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” ile başladığı kabul edilir. Sivil Tıbbiye ise 1867 yılında “Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye” adıyla kurulmuştur. 1909 yılında, o sırada Haydarpaşa’daki modern binada bulunan iki Tıbbiye, Tıp Fakültesi adıyla birleşmiştir. Bu dönemde fakülte bünyesinde 3 dahiliye kliniği olduğu bilinmektedir. Fakülte, 1925 yılında kısa süreliğine İstanbul’ taşınmış, bu sırada Gureba Hastanesi’nde 1. Dahiliye ve Cerrahpaşa Hastanesi’nde de II. Dahiliye olma üzere dahiliye kliniklerinin sayısı ikiye inmiştir. Haydarpaşa’ya geri dönüldükten sonra da bu iki kliniğin çalışmaları devam etmiştir.

1933 yılında Cerrahpaşa’da I. Dahiliye kliniği açılmış, başına o sırada İstanbul Üniversitesi rektörü olan Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp getirilmiştir. II. Dahiye kliniği ise aynı zamanda Tıp Fakültesi dekanı olan Ord. Prof. Tevfik Sağlam yönetiminde Aşağı Gureba hastanesinde açılmıştır. Onun bu görevden ayrılmasından sonra 1934 yılında kliniğin başına önce Ord. Prof. Dr. Erich Frank, sonra da Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil gelmiştir. 1942 yılında Çapa’da Yukarı Gureba hastanesinde Prof. Dr. Tevfik Sağlam tarafından III. Dahiliye Kliniği açılmıştır. Klinik, 1952 yılına kadar Ord. Prof. Tevfik Sağlam, daha sonra da Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli (1952-1960) ve Doç. Dr. Cihat Abaoğlu tarafından yönetilmiştir. 1963 yılında II. ve III. Dahiliye klinikleri kaldırılarak yerine Çapa İç Hastalıkları Kürsüsü kurulmuş, başına Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil getirilmiştir. Aşağı ve Yukarı Gureba Kliniklerinde çalışmalarını sürdüren kürsü, 1967 yılında iki İç Hastalıkları Kliniği olarak ayrılmıştır: I. İç Hastalıkları Kliniği’nin başkanlığına Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, II. İç Hastalıkları Kliniğinin de başına ise Prof. Ord. Dr. Arif İsmet Çetingil getirilmiştir. 1968 yılında I. İç Hastalıkları Kliniğinde Allerji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Genel Dahiliye, Hematoloji, Hepatoloji, Kardiyoloji, Nefroloji, ve Romatoloji seksiyonları kurulmuştur. Aynı tarihlerde, II. Dahiye kliniğinde de Genel Dahiliye, Kardiyoloji, Akciğer Hastalıkları, Nefroloji, Endokrinoloji-2 ve Hematoloji seksiyonlarının mevcut olduğunu görüyoruz. 1972 yılında da Tıbbi Genetik seksiyonu kurulmuştur.

1973 yılında yeni Üniversiteler Kanunuyla İstanbul Tıp Fakültesinde kurulan tek İç Hastalıkları Kürsüsüne Başkan olarak Prof. Dr. C. Abaoğlu atanmıştır. 1973 yılında Prof. Dr. Müfide Küley’in emekliye ayrılması ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalları Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı altında birleştirilmiş ve başkanlığına Prof. Dr. İlhan Ulagay  atanmıştır. 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununa göre İstanbul Tıp Fakültesi Bölümler, Anabilim Dalları ve Bilim Dalları olarak yeniden organize edilmiştir. 22.09.1982 tarihinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı, 28.01.1983 tarihinde İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, 14.04.1983 tarihinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve 15.11.1990’da da Kardiyoloji Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalından ayrılarak, ayrı ayrı Anabilim dalı olarak kurulmuşlardır.

Günümüzde 12 Bilim Dalı (Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri Tablo 1’de gösterilmiştir) ve Acil Biriminde 63 Öğretim Üyesi ile çalışmalarına devam etmektedir. 1973’den günümüze kadar  görev yapan İç Hastalıkları Anabilim Dalı  Başkanları ve görev süreleri ise Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri

Bilim Dalı Kuruluş tarihi
Allerji 1968
Hematoloji 1968
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 1968
Nefroloji 1968
Romatoloji 1968
Gastroenterohepatoloji* 1968,1973
Fizyopatoloji 1986
Tıbbi Genetik 1988
Genel Dahiliye 23.05.1995
Tıbbi Onkoloji 20.06.2000
Geriatri 20.06.2000

* 1968’de Gastroenteroloji ve Hepatoloji olarak kurulmuşlar, 1973’te Gastroenterohepatoloji şeklinde birleşmişlerdir.

Tablo 2: Anabilim Dalı Başkanları ve görev yaptıkları dönem

Anabilim Dalı Başkanı Görev süresi
Prof. Dr. Cihad Abaoğlu 1973-1978
Prof. Dr. İlhan Ulagay 1978-1982
Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim 1982-1985
Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk 1986-1988
Prof. Dr. Ali Görpe 1988-1991
Prof. Dr. Ergin Sencer 1992-1997
Prof. Dr. Atilla Ökten 1997-1999
Prof. Dr. Murat Dilmener 1999-2008
Prof. Dr. Kerim Güler 2008-2011
Prof. Dr. Şükrü Palanduz 2011-
MİSYON VİZYON

MİSYON

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın misyonu çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında yüksek teknoloji kullanarak sağlık hizmeti vermek, diğer taraftan uluslararası alanda söz sahibi olan, evrensel boyutta bilgi üreten, üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmektir.

VİZYON

Anabilim Dalımız bünyesinde Genel Dahiliye, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenterohepatoloji, Romatoloji, Endokrinoloji, Geriatri, Genetik, Tıbbi Onkoloji ve Allerji Bilim Dalları yanı sıra Acil Birimi, Biyokimya laboratuvarı, Bilim Dallarına özel laboratuvarlar, diyaliz ünitesi, endoskopi ünitesi, kemik iliği transplantasyon ünitesi, aferez laboratuvarı ve görüntüleme merkezi bulunmaktadır. Toplam 226 yatak ve çok sayıda poliklinikle sağlık hizmeti verilmektedir. Anabilim Dalımızda teorik ve pratik içerikli öğrenci ve araştırma görevlisi eğitimi verilmekte, ayrıca tüm bilim dallarında yan dal uzmanı yetiştirilmektedir. Kliniğimiz içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde klinik ve laboratuvar araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu imkanlarla Anabilim Dalımızda sağlık hizmetinde mükemmelliğin yakalanması yanı sıra bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımı amaçlanmıştır.

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER

1. Kısa dönemde İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminin ulusal ve uluslar arası akreditasyonu hedeflenmektedir.

2. Orta dönem hedeflerimiz mezuniyet öncesi ve uzmanlık eğitiminde sahip olduğumuz kalitenin korunup geliştirilmesi ve yeni yapılacak binalarda yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Mezuniyet öncesi eğitimin 3., 4. ve 5. sınıflarında teorik dersler verilmekte ve hasta başı uygulamalar yapılmaktadır. 6. sınıfta 12 haftalık İç Hastalıkları rotasyonu vardır. Öğrenciler bu dönemde klinik çalışmaların içinde aktif olarak yer alırlar, kliniklerde, polikliniklerde çalışırlar, bilimsel etkinliklere katılırlar.

Mezuniyet Sonrası Eğitim

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 11 Bilim Dalı ve Acil Dahiliye Biriminde yapılan rotasyonlarla yürütülmektedir.

itfgenel6

HİZMET

KONSÜLTASYON: İç Hastalıkları bilim dalları arasında ve diğer anabilim dallarına konsültasyon hizmeti verilmektedir.

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ: İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı bilim dallarının ulusal ve uluslar arası çok sayıda akademik işbirlikleri mevcut olup bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili bilim dallarının bağlantılarını izleyerek ulaşılabilir.

SERTİFİKA PROGRAMLARI: İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı bazı bilim dalları tarafından sertifikalı eğitim programları yürütülmekte olup bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili bilim dallarının bağlantılarını izleyerek ulaşılabilir.

LABORATUVAR: İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Allerji, Hematoloji ve Tıbbi Genetik Laboratuarları hizmet vermektedir.

PROJELER: İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı bazı bilim dalları tarafından ulusal ve uluslar arası katılımlı projeler yürütülmekte olup bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili bilim dallarının bağlantılarını izleyerek ulaşılabilir.

 

dahiliye

BİLİM DALLARI
Allerji Prof. Dr. Suna BÜYÜKÖZTÜRK
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Prof. Dr. İlhan SATMAN
Fizyopatoloji Prof. Dr. Ahmet Orhan TURAN
Gastroenterohepatoloji Prof. Dr. Selman Fatik BEŞIŞIK
Genel Dahiliye Prof. Dr. Sebile Nilgün ERTEN
Geriatri Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN
Hematoloji Prof. Dr. Fatma Deniz SARGIN
Nefroloji Prof. Dr. Fatma Nilgün AYSUNA
Romatoloji Prof. Dr. Lale ÖÇAL
Tıbbi Genetik Prof. Dr. Şükrü PALANDÜZ
Tıbbi Onkoloji Prof. Dr. Sezai VATANSEVER

genetik02

İLETİŞİM

Dahili: +90 212 414 20 00 – 31730

Fax:+90 212 532 42 08

E-posta:   itfichastaliklari@istanbul.edu.tr

URL: http://istanbultip.istanbul.edu.tr/ic-hastaliklari/

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved