İTF Genel Kurullar

Akademik Genel Kurulu

Sayın Rektör Prof. Dr. Yunus SÖYLET, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN ve Prof. Dr. Kamil ADALET’in katılımıyla 21.09.2011 saat 11.00 da yapılan İstanbul Tıp Fakültesi Akademik Kurulu’nda Üniversite Hastaneleri Birliği’nin işleyişi ile yapılmakta olanlar ve planlananlar görüşüldü. Fotoğraflar için tıklayınız…

Personel Genel Kurulu

Fakültemiz Dekanı, Başhekim, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreterliği, İnsan Kaynakları Süreç Yöneticisi ve 360 kadar Hizmet alımı personelimizin katılımı ile Personel (Hizmet alımı Personeli) Genel Kurulu 3. oturumu yapıldı. Dekanımızın açılış konuşması, Fakülte Sekreterimizin Fakültemiz ile ilgili sunumu ve İnsan Kaynakları Süreç Yöneticimizin sunumu sonrası da Personellerimizin soruları ve sorunları ile ilgili karşılıklı görüş ve öneriler konuşuldu. Fotoğraflar için tıklayınız…

Öğrenci Kurulu

İTF program kitapçıklarında yer verilen ÖĞRENCİ KURULU toplantıları öğrenci-öğretim üyesi-İTF Dekanlığı buluşması olarak planlanmıştı ve tüm istekli öğrencilerin katılımı bekleniyordu. Bu amaçla 5. sınıf program kitapçığında “DUYURULAN” ve 23.11.2011 tarihinde saat 12.30 – 13.30 arasında Temel Bilimler 2 Nolu Amfide yapılan ÖĞRENCİ KURULU toplantısına maalesef YALNIZCA ilgili anabilim dallarının ÖĞRETİM ÜYELERİ katılmıştır. “Öğrenciler sayesinde” buluşup boş amfide eğitimi tartışan öğretim üyeleri ve Dekan Yardımcısı sistem bazlı eğitime geçiş ile ilgili ve diğer sorunları görüştüler.

Akademik
Genel Kurul
Personel
Genel Kurul
Öğrenci
Kurulu
itfakademikkurul@istanbul.edu.tr itfpersonelkurul@istanbul.edu.tr itfogrencikurul@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved