İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

sunu1

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
 • “İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamındaki (biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç), ruhsat ve izin alınmış olsa dahi, insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler araştırmaları ile ilaç dışı klinik araştımalarda yapılacak uygulamaları,
 • İlgili yönetmelik kapsamı dışında kalan insanlar üzerinde yapılan diğer bilimsel araştırmalarında yapılacak uygulamaları,
 • TIBBİ CİHAZ ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ kapsamındaki tıbbi cihaz klinik araştırmalarında yapılacak uygulamaları, yöntem bilim ve etik açıdan değerlendirir.

İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ve TIBBİ CİHAZ ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ kapsamında olan araştırmalar için başvurular T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından öngörülen başvuru formları www.titck.gov.tr adresindeki ilgili linklerden sağlanır. Yönetmelikler kapsamı dışında olan araştırmalar için başvuru, 2017 yılında yenilenen  form  doldurularak yapılacaktır. Forma ulaşmak için link: Araştırma Başvuru Formu

Etik Kurul için araştırma başvurusu hazırlarken araştırma tasarımı netleştirmek için Araştırma Tasarımları için Rehber linki ile ulaşılan bilgilendirme dosyası kullanılabilir.

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ÖN İZİN ALMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Klinik Araştırmalarda Ön İzin Alma Hakkında Bilgilendirme

BAŞVURU ZAMANLAMASI
 • Etik Kurul ayda iki kez önceden ilan edilen tarihlerde Cuma günleri saat  09:30 ‘da toplanır.
 • Başvuru dosyaları Etik Kurul toplantı tarihinden 4 gün öncesine kadar kabul edilir.
 • Daha geç gelen başvurular bir sonraki Etik Kurul toplantısında değerlendirilir.
 • Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine bağlı olmayan  araştırmalar her gün mesai saatleri içinde Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilebilir.
 • Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine bağlı olan araştırmalar ise sadece Pazartesi günü kabul edilir.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 1. Etik Kurul’a yapılan başvurular, başvuru tarihinden sonraki 15 gün içinde incelenir. Başvuruların hangi tarihte Etik Kurul tarafından değerlendirileceği, dosya teslimi sırasında araştırmacıya bildirilir.
 2. Başvuru sonuçları Araştırma Etik Kurul sekreterliğinden sorumlu araştırıcı tarafından doğrudan (yüz yüze) öğrenilmelidir.
 3. Dosyada eksikler ya da geliştirilmesi gereken içerikler sorumlu araştırıcıya DOSYA İNCELEME TUTANAĞI ile Araştırmacı istenen  gerekli düzeltmeleri  başvuru  dosyası  üzerinde  yazılı olarak yaptıktan sonra  Etik Kurul sekreterliğine iletmelidir.
 4. Etik Kurul Başvuru sonucu 3 ay içinde araştırmacı tarafından izlenmemiş dosyalar   hakkında Etik Kurul hiçbir sorumluluk taşımaz. Bu dosyalar 3 ay sonunda işlemden kaldırılır.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU FORMLARI
 1. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Yönetmeliğine ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliğine Tabi Olan Araştırmalar (İlaç, Gözlemsel ve Tıbbi Cihaz v.b.)

  1. “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Yönetmelik” kapsamında olan araştırmalar için ilgili başvuru formları, üst yazı örnekleri ve diğer formlar
  2. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Formları

 

Klinik araştırmaları için başvuru dosya rengi
Faz 1 KIRMIZI
Faz 2 SARI
Faz 3 MAVİ
Faz 4 SİYAH
Gözlemsel ilaç çalışmaları BEYAZ

 1. Klinik Araştırmalar Yönetmeliğine Tabi Olmayan Araştırmalar için Başvuru Formları

dosyaicerigi

 

 

 

 

 

SAYI BELGELER AÇIKLAMA
1 Akademik Kurul /Kurum Kararı Anabilim Dalından (Akademik Kurul Kararı -İTF içi ise) / Kurumdan (Kurum Kararı -Kurum dışı ise) üst yazı bulunmalı
2 Başvuru formu Araştırmacı tarafından doldurularak imzalanmalıdır. Çalışmanın gerekçelendirilmesi, amacı, sonuçta beklenen yararı belirtilerek tasarım bilgisi ve gönüllülerin sayısını belirleme yöntemi ile ayrıntılı çalışma planı BGOF ayrıntılı olarak hazırlanmalı
3 Hasta takip formu örneği Varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli
4 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu örneği Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalı
5 Araştırma Bütçesi Ayrıntılı Bütçe hazırlanmalı, imzalanmalı.
6 Destekleyen Kuruluş Varsa destekleyen kuruluşun (BAP,TÜBİTAK,DPT vb.haricinde) yetkili imzalarını gösteren onaylı imza sirküleri bulunmalı
7 Literatür örneği Tam metin olarak en az bir literatür verilmeli
8 Taahhütname Araştırmada yerine getirilmesi gereken kurallarla ilgili taahhütname hazırlanarak imzalanmalı
9 İzin Belgeleri Çalışma hangi fakülte,klinik veya laboratuvarda yapılacak ise ilgili yerden izin belgesi alınarak dosyaya eklenmeli
10 Özgeçmişler  Formata uygun olarak doldurulup, imzalanmalı
11 İndeks Dosyada her bölüm başlığı sayfa numaraları ile liste halinde belirtilmeli
12 CD Tüm belgeler CD’ye kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalı(Başvuru formları ayrıca word formatında da eklenmeli)
13 Klasör Rengi Yeşil karton klasör

 

 • Dosya içerisindeki belgeler sayfa numarasına göre sıralandırılıp, ayrı şeffaf dosyalara konularak tek nüsha eksiksiz olarak  İ.Ü. ISTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU  Sekreterliği’ne başvurularak yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, karar tarihi diğer başvuruların sayısına göre belirlenen toplantı gündemine bağlıdır. Kararın en erken 2 hafta sonra olabileceği varsayılmalıdır. BAŞVURUNUZU VERİLEN NUMARA ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ 
 • LÜTFEN DİKKAT: Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki beş gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz. 
 • Çalışma sırasında yapılan bütün değişikler için “DEĞİŞİKLİK BİLGİ FORMU”nun doldurulup tarafımıza ekleriyle birlikte iletilmesi gerekmektedir. 

Başvuru dosyası bu  içeriğe  uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

ETİK KURUL ÜYE LİSTESİ

istanbul-tip-fakultesi-kaek-01-01-2017-800x566


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

Akademik amaçlı ve/veya uzmanlık tezi olarak yapılacak araştırmalar için etik kurul başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin İstanbul Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlarda başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin İstanbul Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlar dışındaki  her türlü  klinik araştırma başvurusu ( ilk başvuru, bilgilendirme, protokol değişikliği vs. )  için

Başvuru Ücretleri: 2018

II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 2.663,96
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.335,58
BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.335,58
Gözlemsel İlaç Çalışmalarının İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.335,58
Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 906,18
CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) 2663,96
                CE İşaretli Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) 1335,58
CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) 906,18
CE İşaretli Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) 604,12
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 604,12
BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 604,12
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 604,12
Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 52,79
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 52,79
BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 52,79
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 52,79
Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu 3.624,69
Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu 3.624,69
Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu 244,13
Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi 350,00
Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi 350,00

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
Halk Bankası Beyazıt Şubesi : TR 02000 1200 982 00000 6200 382

 

Ücret Yatırılması Gereken Önemli Değişiklik Başvuruları

 1. Araştırma protokolüne ilişkin değişiklik (idari değişiklikler ve araştırma ürünlerine ait seri numarası ve son kullanma tarihi değişiklikleri hariç)
 2. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formuna ilişkin değişiklik
 3. Araştırma broşürüne ilişkin değişiklik (İlgili mevzuat gereğince Kurum onayı alınması gereken önemli değişiklikler)
 4. Bütçe formuna ilişkin değişiklik
 5. Sigortaya ilişkin değişiklik (Süre uzatma hariç)
 6. Gönüllü sayısına ilişkin değişiklik
 7. Acil güvenlik önlemlerine ilişkin değişiklik
 8. Araştırmanın gerçekleştirilme şekli veya yönetiminde değişiklik
 9. Koordinatör (Tek merkezli araştırmalarda sorumlu araştırmacı) değişikliği
 10. İdari sorumlu değişikliği
 11. Destekleyici değişikliği
 12. Yasal temsilci değişikliği
 13. Başvuru sahibi değişikliği
 14. Araştırma/çalışma merkezi değişikliği
 15. Araştırma/çalışma merkezi ilavesi
 16. Araştırma/çalışma merkezi çıkartılması
 17. Araştırmaya ait temel görevlerin devrinde değişiklik
ETİK KURUL TOPLANTI VE DOSYALARIN SON BAŞVURU TARİHLERİ
SON BAŞVURU TARİHİ TOPLANTI TARİHİ
08 Ocak 2018 12 Ocak 2018
22 Ocak 2018 26 Ocak 2018
05 Şubat 2018 09 Şubat 2018
19 Şubat 2018 23 Şubat 2018
05 Mart 2018 09 Mart 2018
09 Mart 2018 23 Mart 2018
02 Nisan 2018 06 Nisan 2018
16 Nisan 2018 20 Nisan 2018
07 Mayıs 2018 11 Mayıs 2018
21 Mayıs 2018 25 Mayıs 2018
04 Haziran 2018 08 Haziran 2018
18 Haziran 2018 22 Haziran 2018
30 Temmuz 2018 03 Ağustos 2018
13 Ağustos 2018 17 Ağustos 2018
10 Eylül 2018 14 Eylül 2018
24 Eylül 2018 28 Eylül 2018
08 Ekim 2018 12 Ekim 2018
22 Ekim 2018 26 Ekim 2018
05 Kasım 2018 09 Kasım 2018
19 Kasım 2018 23 Kasım 2018
10 Aralık 2018 14 Aralık 2018
24 Aralık 2018 28 Aralık 2018
YÖNETMELİKLER VE MEVZUATLAR
İLETİŞİM

Sınırlı sayıda görevli çalışanı olduğundan Etik  Kurul Sekreterliğine  telefonla ulaşım yalnızca Pazartesi ve Perşembe günleri 08:00-10:00 saatleri arasında  yapılabilir.

Etik Kurul Sekreteryası

Cihan KILIÇ

Dahili Numaramız: 31346 – 33073

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved