Kadın Hastalıkları ve Doğum

AKADEMİK KADRO
KADIN HAST.ve DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Atıl YÜKSEL
*Genel Jinekoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Halil SAYGILI
Prof.Dr.Ahmet BÜYÜKÖREN
*Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Samet TOPUZ
Prof.Dr.Mehmet Yavuz SALİHOĞLU
Prof.Dr.Samet TOPUZ
Uzm.Dr.Hamdullah SÖZEN
*Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Recep HAS
Prof.Dr.Atıl YÜKSEL
Prof.Dr.Alkan YILDIRIM
Doç.Dr.İbrahim Halil KALELİOĞLU
*Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip Erkut ATTAR
Prof.Dr.Fecrialem SEVİLEN
Prof.Dr.Bülent ERGUN
Prof.Dr.Necip Erkut ATTAR
Uzm.Dr.Burçin KARAMUSTAFAOĞLU BALCI
Uzm.(Doç.)Dr.Özlem DURAL
*Ürojinekoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Süleyman Engin AKHAN
Doç.Dr.Funda GÜNGÖR UĞURLUCAN
Uzm.(Doç.)Dr.Cenk YAŞA
TARİHÇE

Osmanlı İmparatorluğu zamanında ilk tıp fakültesi 1827 yılında kurulmuş ve kadın hastalıkları ve doğum dersleri de okutulmaya başlatılmıştır. Eğtim dili Fransızcadır. 1867de ilk mülki tıbbiye açılmış ve Türkçe Kadın Hastalıkları dersleri Mehmet Vahit tarafından verilmiştir. 1887 de Besim Ömer Paşa Fransa’ya yollanmış ve modern kadın doğumu öğrenmeye başlamıştır. 1898 yılında Gülhane Tıp Mektebi açılmış ve 1902 yılında jinekoloji kliniği Asaf Derviş tarafından kurulmuştur. Ülkemizdeki ilk jinekoloji ameliyatlarını 1900 yılında Operatör Doktor Cemil Paşa (Cemil Topuzlu) yapmaya başlamıştır. 1908 yılında askeri ve mülki tıbbiyeler birleştiği için kadın doğumla ilgili üç klinik oluşmuştur.

Asaf Derviş jinekoloji
Besim Ömer doğum
Refik Münür Gülhane Tıp Akademisinde hem doğum hem jinekoloji

1925 yılında Tıp fakültesi içinde ilk patoloji labaratuvarı kurulması, 1926 yılında kollum kanserinde ilk radyum uygulanması Dr Tevfik Remzi Kazancıgil tarafından başlatılmıştır.
Kliniğimizin tarihçesi 1933 yılında Üniversite reformuyla birlikte Nazi Almanyası’ndan ayrılan üniversite hocalarından Prof Dr W Liebman klinik direktörlüğüne atanmasıyla başlar. Darülfünun kadrosundan Doç Dr Tevfik Remzi Kazancıgil ve Konya doğumevinde çalışan Dr Niyazi Müştak klinik direktör yardımcısı olarak atanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi başlangıçta fakülte klinikleri geçici olarak Vakıf Guraba, Haseki Cerrahpaşa, Şişli Bakırköy gibi çeşitli hastanelere dağıtılmış daha sonra Guraba ve Cerrahpaşa hastanelerine toplanmasına karar verilmiş. Daha modern şartlarda hizmet vermek amacıyla Prof W Liebman öncülüğünde Vakıf idaresine ait tütün deposu olarak kullanılan bir bölümde ikinci kadın doğum kliniği kurulmasına karar verilmiştir. Dört duvardan olan tütün deposu Güzel sanatlar Akademisi hocalarından mimar Zimmerman’ın çizimiyle modern bir klinik haline dönüştürülme işlemlerine başlanmış, gerekli alet edevat ve kitaplar Almanya’dan sipariş edilmiş ancak Prof W Liebman kliniğin açılışını göremeden 1939 yılında vertebra sarkomundan hayatını kaybetmiştir.

Bu süre içinde Prof Dr Remzi Kazancıgil ve asistanları ders vermek için Haseki’den Gurabaya gidip gelmişler. Üç yıllık bir duraklamadan sonra 1942 yılında ikinci kadın doğum kliniğinin açılması gerçekleşmiştir. Klinik vekil direktörlüğüne Doç Dr Naşit Erez getirilmiştir. Bu dönemde klinikte tek asistan bulunmakta hiç ebe çalışmamakta ve günlük tutulan 14 personel çalıştırılmakta idi. Yılda 275 hastaya bakılmış, 25 büyük, 55 küçük ameliyat yapılmıştır. 1943 yılında daha önceden Almanya’dan sipariş edilen sterilizasyon cihazları ve ameliyat masaları kliniğe alınmış. 1944 yılında kliniğe Doç Dr Ertuğrul Yenen öğretim üyesi olarak atanmıştır. Aynı yıl uzun yıllar klinikte emeği olan ve Doçent olması nedeniyle klinik direktörlüğünü vekaleten yürüten Doç Dr Naşit Erez Profesörlüğe yükseltilerek asil olarak klinik direktörlüğüne getirilmiştir. 1944-1946 yılları arasında İngiltere’den Williams Charles Nixon Prof Dr Naşit Erez ile birlikte çalışmıştır.

1944 yılından günümüze kadar geçen sürede klinik akademik, personel, bina eğitim öğretim, hasta bakım ve tedavisi, bilimsel çalışmalar olmak üzere sürekli bir gelişim içerisine girmiştir.

1953 yılında Naşit Erez, Ertuğrul Yenen ve Kazım Arısan Propödetik isimli bir öğrenci kitabı yayınlamışlardır.

KLİNİK İÇİ ÜNİTELER
Klinikte yenidoğan çocuk bölümü ayrılmış ve ilk 10 yıl bu ünite kadın doğum doktorlarının kontrolunda kalmış ancak 1952 yılından itibaren bu bölümün sorumluluğuna çocuk doktoru Dr Sami Hamdi Uçarın getirilmesi ile çocuk doktorlarının kontroluna devredilmiştir. Kısa bir dönem içinde örnek servis olarak çalışmaya başlamıştır.

1952 yılında yenidoğanlara ilk BCG aşısı uygulaması bu serviste başlatılmıştır.

Kan uyuşmazlığı olgularının teşhis ve tedavisi için klinik bünyesinde hematoloji labaratuvarı kurulmuş ve ülkemizde ilk exchange transfüzyon kliniğimizde yapılmıştır. Klinik içerisinde 1943 yılında histopatoloji labaratuvarı Dr W Laqueur tarafından kurulmuş daha sonra jinekolojik patoloji bölümü Prof Dr Ertuğrul Yenen ve Prof Dr Orhan Esen tarafından yönetilmiştir. Kliniğe 1946 yılında röntgen labaratuvarı kurulmuş ilk yıllarda teknisyen eksikliği sebebiyle kısa bir eğitimden sonra kadın doğum asistanları tarafından filmler çekilmiş takiben klinikte teknisyenler ve radyoloji doktoru İsmet Soydan çalışmaya başlamıştır. Klinikte fotoğrafçılığa da meraklı Dr Mehmet Başat’ın öncülüğünde fotoğraf atölyesi kurulmuş ve ameliyatların fotoğrafları ve filmleri çekilmeye başlanmıştır. Hatta bazı ameliyat filmleri 1959 yılında Cenevre’de yapılan kongrede Prof Dr Naşit Erez tarafından gösterilmiştir. Fotoğraf Atölyesi sorumluluğu daha sonra Dr Turgut Uçak tarafından üstlenilmştir. Kliniğimizde uzun yıllar aneztezi kadın doğum doktorları tarafından bir anestezist gözetiminde verilmiştir. Klinik içinde biyokimya incelemeleri Dr Samim Mostar ve Dr Güzin Bosut tarafından yapılmakla birlikte esas labaratuvar 1961 yılında faaliyete geçmiştir. Kliniğimizde ilk hormon laboratuvarı Paris’e gidip Prof Dr Jayle’nin yanında çalışan Dr Orhan Erözden tarafından 1960’lı yıllarda kurulmuştur. Yine aynı yıllarda klinik bünyesinde iki uzman laborant alınması ile sitolojik incelemeler yapılmıştır. 1945 senesinde ilk klinik kütüphanesi kurulmuş klinik seminerleri kürsü kurulu toplantıları kütüphane salonunda yapılmaya başlanmıştır. Kütüphane memuru Şermin Sadak büyük bir titizlilikle kitapların kullanılmasını sağlamıştır. 1944 yılında klinikte tüzük gereği arşivleme işlemleri Leipzig Üniversitesinde kullanılan kartoteks sistemiyle yapılmıştır. Ayrıca klinik içinde bir oda Kadın Doğum dalında hizmet vermiş öğretim üyelerinin resimlerini barındıracak şekilde düzenlenmiştir.

Kuruluşu 1933 yılına kadar giden kliniğimizi ismi o günden bu yana üç kez değişmiştir. Başlangıçtan 1961 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ikinci kadın doğum kliniği olarak kurulması nedeniyle “İkinci Kadın-doğum Kliniği”, bundan sonra yerleşke yerinin Çapa olması nedeniyle “Çapa Kadın Doğum Kliniği” ve nihayet Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin 1967 yılında kurulmasıyla İstanbul Tıp Fakültesi’nin tek kadın doğum kliniği olarak adı “İstanbul Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Kliniği” adını almıştır. Uzun yıllar şimdiki gögüs hastalıkları binasında hizmet veren kadın doğum kliniği cerrahi monoblok binasının tamamlanmasıyla yeni yerine taşınmıştır. 1991 yılında Anabilim dalı bünyesinde, Jinekolojik Onkoloji, Jinekoloji, Reprodüktif Endokrinoloji ve Perinatoloji bilim dalları kurulmuştur.

Kliniğimizde halen 19 profesör, iki doçent, üç uzman doktor ve 27 asistan çalışmaktadır.

Kliniğimize kuruluşundan bu yana yoğun emeği geçen meslek büyüklerimiz şunlardır;

Ord Prof Dr W Liepman
Ord Prof Dr Naşit Erez
Prof Dr Williams Charles Nixon
Prof Dr Ertuğrul Yenen
Prof Dr Kazım Arısan
Prof Dr Ercüment Bora
Prof Dr Samim Mostar
Prof Dr Orhan Esen
Prof Dr Cevat Babuna
Prof Dr Orhan Erözden
Prof Dr Fazıl İnanç
Pof Dr İsmet Narter
Prof Dr Turgut Uçak
Prof Dr Yılmaz Deniz
Prof Dr Yalçın Eğeci

Kliniğimiz yıllardır Türkiye’de kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı veren yerler içinde Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) kendi ihtisas alanında en yüksek puanla girilen bölümlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca kliniğimiz 2008 yılında Avrupa Tıbbi Uzmanlıklar Birliği’ne (European Union of Medical Specialists) bağlı Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Board ve Koleji (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) nezlinde kadın doğum branşında uzmanlık eğitimi için akredite olmuştur.
Anabilim dalımızda bağlı şu bilim dalları ve üniteler görev yapmaktadır:

Genel Jinekoloji Bilim Dalı
Kadın hastalıkları ile ilgili tüm problemlerin değerlendirilip teşhis ve tedavisinin yapıldığı bu bilim dalımızda ayaktan hizmetler genel ve acil jinekoloji polikliniği, menopoz polikliniği, adolesan jinekoloji polikliniği ve cinsel bozuklukların değerlendirildiği poliklinikler tarafından verilmektedir. Müdahale gerektiren işlemler ise ayrı bir birimde her gün yapılabilmektedir.

Ürojinekoloji ünitesinde ise idrar yolları ile ilgili problemlerin değerlendirilmekte, bu problemlerin teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı
Jinekolojik organ kökenli kanser veya kansere dönüşebilecek öncül lezyonların tarama ve teşhisi ile bunların tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Jinekolojik onkoloji ve kolposkopi polikliniği her gün hizmet vermektedir.

Tüm hastaların tanı ve tedavileri üniversitemizin Onkoloji Enstitüsü’ne bağlı Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi branşları ile fakültemizin Patoloji ve Radyodiagnostik Anabilim dalları ile koordineli olarak yürütülmektedir.

İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı
Bu bilim dalına ait poliklinikler de her gün hizmet vermekte ve durumun etyolojisi ortaya konulduktan sonra ovülasyon indüksiyonu, aşılama ve asiste reprodüktif teknikler açısından hastalarımıza yardımcı olunmaktadır.

İn vitro fertilizasyon ünitesi de laboratuarı ve kendine özel ameliyathanesi ile tam teşekküllü olarak hizmet vermektedir.

Perinatoloji Bilim Dalı
Bu bilimdalımıza bağlı kliniklerimizde sürdürdüğümüz hizmetler genellikle diğer bilim dalları ile koordine bir şekilde süregelmektedir. Bu hizmetler;rutin gebelik takibi ve doğum,yüksek riskli gebeliklerin takibi, yönetimi ve doğumları,anne ve fetusa ait hastalıkların tanısı ve yönetimidir.Bu hizmetleri verebilmek için bir çok işlem ve testler kliniğimizde uygulanmaktadır. Bunlar;11-14 hafta tarama testi (İkili tarama testi),16-20 hafta tarama testleri,18-22 hafta ayrıntılı fetal ultrasonografi,genetik sonografi,fetal ekokardiografi (Anne karnında doğumsal kalp hastalığı tanısı),maternal ve fetal renkli Doppler incelemesi,koryon villus biopsisi (CVS) (Bebeğin eşinden örnek alma),amniyosentez (AS) (Bebeğin su kesesinden örnek alma),kordosentez (KS) (Bebeğin göbek kordonundan kan alma),fetal kan transfüzyonu (Kan uyuşmazlığı olan ailelerde fetusa kan verme),embriyo redüksiyonu (Üçüz ve daha fazla sayıda embriyoyu içeren gebeliklerin duruma göre ikiz veya tekil gebeliğe indirgenmesi),selektif fetal redüksiyon (Çoğul gebeliklerde anne karnındaki sorunlu bebeğin yaşamının durdurulması),fetosid (Anomalili bebeklerde tıbbi tahliye öncesi bebek kalp atımının durdurulması),amniyodrenaj (Su kesesinde aşırı su birikmesi halinde olası bir erken doğumu önleme amacıyla kontrollu su boşaltılması),fetoskopik cerrahiler(Endoskopik yöntemlerle rahim içinde fetus veya fetuslara yönelik cerrahi girişimler)

MİSYON VİZYON

Kliniğimiz kadın sağlığı konusunda:
Bilgi yelpazesini genişletmek amacıyla araştırmalar yapmayı, bunları ulusal ve uluslar arası platformlarda paylaşmayı ve bu konuda ihtisaslaşacak yeni personel, doktor ve bilim adamının yetiştirilmesini hastaların üçüncü basamak tedavilerini uygulamak kadar onları bilgilendirerek önleyici tıp tedbirlerinin yayılmasını en son gelişmeler ışığında tüm başvuranların ayrım olmaksızın standart tedavi ve bakıma ulaşmasını sağlamaktır.

EĞİTİM

Anabilimdalımız tıp fakültesi üçüncü ve dördüncü sınıflara kadın hastalıklar ve doğum bilgisi teorik ve pratik dersleri vermektedir. Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri (İntörn Doktorlar) ise kliniğimizde 2 aylık bir rotasyon tamamlamaktadırlar.

Ayrıca kliniğimiz öğretim üyeleri fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulu, yüksek hemşirelik okulu eğitimine katkıda bulunmaktadır.

SERTİFİKA PROGRAMLARI

İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinoloji bilim dalımız Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü ve Kadın Doğum uzmanlarına verilen Tüp Bebek sertifikası verebilen merkezlerden biridir.

YILLIK YAYIN SAYISI

2009 yılı için kliniğimiz kaynaklı 25 yurtiçi ve yurtdışı yayın bulunmaktadır.

GENEL İŞLEM DÖKÜMÜ

Anabilim dalımıza bağlı tüm hizmet verilen yerlerde toplam 29 hemşire ve 17 ebe, 29 yardımcı personel, 21 sekreter görev yapmaktadır.
9800 hastaya Jinekoloji polikliniği muayenesi,
4000 hastaya gebe polikiliniği muayenesi,
1564 hastaya Menopoz polikliniği muayenesi,
13277 hastaya İnfertilite polikliniği muayenesi,
2542 hastaya Ürojinekoloji polikliniğ muayenesi,
2500 hastaya Septik bölümünde müdehale,
968 sezeryan ile doğum,
1408 normal doğum ve terminasyon,
600 hastaya jinekolijik operasyon,
250 hastaya Onkolojik operesyon,
261 hastaya kolposkopik inceleme,
300 hastaya ürodinamik tetkik
1000 hastaya fetal karyotipleme ve invaziv intrauterin işlem yapılmıştır.

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 20 00 – 31487
Fax +90 212 635 26 75
URL http://www.itfkd.com

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved