Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.İbrahim Ufuk ALPAGUT
Prof.Dr.Nilgün BOZBUĞA
Prof.Dr.Murat BAŞARAN
Prof.Dr.Onur Selçuk GÖKSEL
Doç.Dr.Murat UĞURLUCAN
Uzman (Doç.). Dr. Ömer Ali SAYIN
*Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.İbrahim Ufuk ALPAGUT
Prof.Dr.Emin TİRELİ
Prof.Dr.Türkan TANSEL
Prof.Dr.İhsan BAKIR

 

 

KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Ufuk ALPAGUT
Prof.Dr.Nilgün BOZBUĞA
Prof.Dr.Murat BAŞARAN
Prof.Dr.Onur Selçuk GÖKSEL
Prof.Dr.İhsan BAKIR
Doç. Dr. Ömer Ali SAYIN
Doç. Dr. Murat UĞURLUCAN
*Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ufuk ALPAGUT
Prof.Dr.Emin TİRELİ
Prof.Dr.İbrahim Ufuk ALPAGUT
Prof.Dr.Türkan TANSEL
Prof.Dr.İhsan BAKIR
TARİHÇE

Anabilim dalımız doğumsal ve edinsel kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisi konusunda yıllardır hizmet vermekte, eğitim ve araştırma görevini de üst düzeyde devam ettirmektedir. Anabilim dalımız bünyesinde Doğumsal kalp hastalıkları konusunda uzmanlaşmış ögretim üyelerinden oluşmuş Konjenital Kalp Cerrahisi Bilim Dalı kurulmuştur.

MİSYON VİZYON
EĞİTİM

Eğitim ve araştırmaya ileri derecede önem veren Anabilim Dalımızda halen görev yapan asistanlar için hepsinin haftaiçi günlerde uygun bir dağılımla işbölümü yapılmış, bu sayede tıpta uzmanlık eğitimi alan doktorların eğitimlerinin devamlılığı sağlanmış ve her an kliniğimizin her biriminde en az bir hekimin görev alması mümkün kılınmıştır. 2008-2009 yıllarında kliniğimizden SCI/SCI expanded gruplarında dizinlenen dergilerde 15 adet yabancı yayın yapılmış, aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası kongre ve toplantılarda; ulusal kongrelerde 36 adet bildiri sunulmuştur. Anabilim dalımız bünyesinde konjenital kalp ameliyatlarının en kompleks tiplerinden erişkin kalp cerrahisinin tüm örneklerine uzanan; arteryel ve venöz cerrahiden endovasküler teknikleri içine alan bir yelpazeye ek olarak kompleks aort cerrahisinin tüm operasyonları uygulanmaktadır. Bu sayede akademik cerrahinin tüm zenginliklerinden kliniğimizdeki tüm ögretim üyeleri ve asistan doktorlar faydalanmakta, sağlıklı araştırma ve eğitim ortamı oluşmakta ve hastalarımız da üst düzey sağlık hizmeti almaktadır. Bu amaçla servis içerisinde özel dijital tahta uygulaması olan bir seminer odası oluşturulmuş ve burada kliniğimizin işbirliği içinde çalistigi erişkin kardiyoloji, pediatrik kardiyoloji, adli tıp, biyoistatistik gibi bölümlerden ögretim üyelerinin her hafta verdikleri en az iki saat süren seminer programı devam etmektedir. Ayrıca pediatrik kardiyoloji öretim üyeleri ile kliniğimiz ögretim üyelerinin ortak katılımıyla hasta konseyi yapılmakta ve ögrenci, asistan ve uzman doktor arkadaşlarımız için tartışmalı vaka sunumları yapılmaktadır. Her Cuma günü de kliniğimiz ögretim üyelerinin katılımıyla serviste yatan hastaların, yapılan ameliyatların tartışıldığı vaka konseyi yapılmaktadır. Bütün bu tartışmalı toplantı ve konseylerde kliniğimizde görevli uzmanlık ögrencileriyle ve eğitim alan ögrencilerimizin bilgi, görgü ve tecrübesini artırmak amaçlanmaktadır. Bu konuda kaynak olarak fayadalanabilecekleri bir kütüphane odamız da klinik içerisinde mevcuttur.

HİZMET

Kliniğimizde 30 adet servis yatağı mevcut olup tüm odalar tuvaletli, duşlu ve televizyonludur. Servisimizde tamamen özel dizayn edilmiş iki adet hemşire servis istasyonu mevcut olup, kliniğin girişi de dahil olmak üzere kliniği takip eden kamera sistemi ile görevli sağlık personeli bu istasyonlardan  hastalarımızın tüm takip ekranlarını, genel sağlık durumunu görebilmektedir. Ayrıca klink içindeki güvenlik de üst düzeye alınmıştır. Hastalarımızın yatak başlarındaki alarmlara ek olarak, banyo ve tuvaletlerde de hastalarımız için özel çagri sistemi kurulmuştur. Böylece acil durumlarda müdehalelerdeki olası gecikmelerin önü kesilmiştir. Yataklarımız yoğun talep ve uzun hasta listelerimiz nedeniyle her an tam dolulukla çalismaktadir.

Ayrıca tamamen müstakil, 12 yataklı yoğun bakım ünitemiz mevcuttur. Yoğun bakım yataklarından 5 adedi tamamen her yaş (yenidoğan dahil olmak üzere) pediatrik hastaların özel ihtiyaç ve takiplerini mümkün kılacak şekilde özel dizayn edilmiş yataklardan müteşekkil olup ayrı bir bölümde yer almaktadır. Ayrıca Kalp nakli hastalarımızı takip ettiğimiz özel izolasyonlu, otomatik kapılı iki adet yoğun bakım yatağımız mevcuttur. Tüm yatakların başinda son teknoloji tam monitorizasyonu mümkün kılacak yoğun bakım takip sistemleri ve hem pediatrik hem de erişkin hastaları takip edebildiğimiz mekanik solunum cihazları mevcuttur. Hastaların tüm takip parametrelerinin toplu olarak takip edildiği ayrı bir monitör sistemi yoğun bakımdaki doktor dinlenme salonunda mevcuttur. Ayrıca kardiyak mekanik destek amaçlı son sistem intraaortik balon pompası ve hastaların kardiyak fonsiyonlarını takip ettiğimiz; renkli vasküler dopler uygulamaları yaptığımız bir Ekokardiyografi cihazı da yoğun bakım hastalarımızın daha iyi tedavileri için kullanılmaktadır. Yoğun bakım ünitesinde her hastanın başinda dezenfektan sistemleri bulundurularak, özel akımlı merkezi klima sistemleri  ve mekanik solunum cihazlarının özenli bakımı ile enfeksiyonların en aza indirilmesi için özel bir çalisma düzeni içinde dizayn edilmiştir. Hastabaşi tedavi ve işlemler her an kamera sistemi ile takip edilmektedir. Her hastanın başinda hastabaşi hemodiyalize imkan verecek şekilde diyaliz sistemleri kurulmuş olup, yoğun bakım hemşirelerimiz sertifikalı programlarda özel eğitilmiştir.

Devamlı hizmet veren 3 adet ameliyathane odamız mevcut olup bu odaların ikisi açık kalp cerrahisi için özel dizayn edilmiştir. İleri derecede monitörizasyon sistemi mevcut olan ve ameliyatların hereketli görüntü olarak kayda alınmasına imkan veren özel kamera sistemi ile donatılan ameliyathane odalarımızda laminer akım mevcuttur. Bu özel sistemle enfeksiyonlar en aza indirilmiştir. Ayrıca ameliyathane odalarımızda ısınmayı önleyen, parlaklık ve odak ayarlı, özel LED aydınlatmalı son teknoloji ameliyathane lamba sistemi kurulmuştur. Bu sayede uzun süren ve genellikle mikrocerrahi gerektiren kalp ve damar cerrahisinde en uygun şartlar sağlanmıştır. Her odada anestezi hekimlerinin takip ettikleri hasta monitörlerine ek olarak duvara monte edilmiş büyük ekran LCD monitörlerle hasta parametreleri takip edilerek cerrah ve perfüzyonistlerin operasyon sırasında gerekli müdahalelerine olanak sağlanmıştır.

İLETİŞİM

Tel : 0 212 414 20 00

Daihli : 31897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme: 11.06.2010

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved