Kardiyoloji Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Aytaç ÖNCÜL
Prof.Dr.Kamil ADALET
Prof.Dr.Mustafa ÖZCAN
Prof.Dr.Sabahattin UMMAN
Prof.Dr.Mustafa Taner GÖREN
Prof.Dr.Ahmet Dursun ATILGAN
Prof.Dr.Melike Zehra BUĞRA
Prof.Dr.Berrin UMMAN
Prof.Dr.Fehmi MERCANOĞLU
Prof.Dr.Ahmet Kaya BİLGE
Prof.Dr.Murat SEZER
Doç.Dr.İmran ÖNÜR
Doç.Dr.Ali ELİTOK
Uzm.Dr.Samim EMET
TARİHÇE

1984 Sağ kalp kateterizasyonu yapıldı (Türkiye’de ilk). 1984 “EKG laboratuvarı” kuruldu. 1960 Kardiyoloji Bilim Dalı adını aldı. 1968 2. Dahiliye binasına taşındı. 1968 “Koroner Yoğun Bakım Ünite”si (Türkiye’de ilk) kuruldu. 1968 “Hemodinami ve anjiyokardiyografi laboratuvarı” kuruldu. 1968 “Efor testi laboratuarı” ve “Fonokardiyografi laboratuvarı” kurulmuştur. 1968 Kalıcı kalp pili takıldı ve “Pacemaker Polikliniği” kuruldu. 1968 Sağ-sol kalb kateterizasyonu yapıldı.

1984 Sağ kalp kateterizasyonu yapıldı (Türkiye’de ilk).

1984 “EKG laboratuvarı” kuruldu

1960 Kardiyoloji Bilim Dalı adını aldı.

1968 2. Dahiliye binasına taşındı.

1968 “Koroner Yoğun Bakım Ünite”si (Türkiye’de ilk) kuruldu.

1968 “Hemodinami ve anjiyokardiyografi laboratuvarı” kuruldu.

1968 “Efor testi laboratuarı” ve “Fonokardiyografi laboratuvarı” kurulmuştur.

1968 Kalıcı kalp pili takıldı ve “Pacemaker Polikliniği” kuruldu.

1968 Sağ-sol kalb kateterizasyonu yapıldı.

1973 İç Hastalıkları (şu andaki konuma) taşınıldı.

1978 Ekokardiyografi laboratuvarı kurulmuştur.

1978 Sones metodu ile “koroner anjiyografi” yapıldı.

1979 Judkins metodu ile koroner anjiyografi yapıldı.

1980 Temel Elektrofizyolojik İncelemelr başladı.

1980 10 yataklı “Koroner Yoğun Bakım Ünitesi” açıldı.

1983 Ilk koroner anjiyoplasti (PTCA) yapıldı.

1987 İlk perkütan “balon valvüloplasti” yapıldı.

1985 “Lipid polikliniği’, “kalp kapak hastalıkları polikliniği”, “hipertansiyon polikliniği” ve “koroner kalp hastalığı polikliniği” açıldı.

1990 “Kardiyoloji Anabilim Dalı” kuruldu.

1990 8 yataklı özel servis açıldı.

1992 Yenilenerek 10 yataklı “Koroner Yoğun Bakım Ünitesi” devreye sokuldu.

1991 “Girişimsel Elektrofizyoloji Laboratuvarı” açılarak elektrofizyolojik inceleme ve rutin ablasyon başladı.

1991 Türkiye’de ilk kez transpektoral ICD takıldı.

1991 “Aritmi polikliniği” ve “ICD polikliniği” açıldı.

1992 12 yataklı “Aritmi Yoğun Bakım Ünitesi” kuruldu.

1992 Perkütan “koroner aterektomi” ve “koroner stent” uygulamaları başladı.

2002 Primer PTCA+Stent uygulamaları başladı.

2003 3. Bodrum Kardiyoloji Anabilim Dalı’na katıldı.

2006 IVUS uygulaması bailatıldı.

2009 ve Kütüphane, dokümantasyon merkezi, 70 kişilik seminer salonu ve deneysel hayvan laboratuarı’nın bulunduğu 3 katılı yeni “akademik kardiyoloji ünitesi” binası hizmete açıldı.

2010 A Blok 1. ve 2. kat servisler tümü ile yenilendi. Tüm odalar (Banyo-WC, LCD TV, buzdolabı, klima, telefon) tek ya da iki kişilik hale getirildi.

2010 Üç boyutlu haritalama sistemi yenilendi.

2011 Poliklinik ve non-invazif laboratuarların olduğu kat yenilendi.

2011 Koroner Yoğun Bakım Ünitesi monitor sistemleri ve servis yenilendi.

2012 Yeni Anjiyografi laboratuarı kuruldu.

MİSYON VİZYON
İDARI GÖREVLER

Kardiyoloji öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Ertem (1974-1980) ve Prof. Dr. Faruk Erzengin (1998-2004) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yapmışlardır. Prof. Dr. Kamil Adalet, 2010-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Onkoloji Enstitütüsü) “Tıbbi Direktörlüğü”, 2010-2011 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi senator olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Kamil Adalet, 2011 yılından itibaren “rektör yardımcılığı” ve “İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanlığı” görevlerini sürdürmektedir.
Diğer İdari Görevler: Prof. Dr. Ferruh Korkut ve Prof. Dr. Taner Gören İstanbul Tabip odası başkanlığı yapmıştır.

ÖZEL ARAŞTIRMA VE HIZMET ALANLARI

İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Türkiye’de “Girişimsel Elektrofizyoloji” alanında önemli bir araştırma, eğitim ile referans merkezi ve öncü olma niteliğini sürdürmektedir. Türkiye’nin hemen tüm üniversitelerinden aritmi hastaları sevk edilmektedir. Halen üç boyutlu haritalama sistemlerinin her ikisine de sahip tek merkezdir. Girişimsel Kardiyoloji alanında da İstanbul’un en önemli merkezlerinden biridir. Akut miyokard infarktüsünü çağdaş tedavisinde en önemli yeri tutan primer PTCA işlemini 24 saat/365 gün yapan ender merkezlerden biridir.

EMEKLI OLANLAR VEYA AYRILAN ÖĞRETIM ÜYELERI

Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanlıklarını sırasıyla Prof. Dr. Remzi Özcan (1977-1983) ve Prof. Dr. Güngör Ertem (1983-1990), Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlıklarını ise Prof. Dr. Güngör Ertem (1990-1996), Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk (1996-1999), Prof. Dr. Önal Özsaruhan (1999-2004), Prof. Dr. Mehmet Meriç (2004-2007) ve Prof. Dr. Kamil Adalet (2007-2010, 2010) yapmışlardır.

Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk

Prof. Dr. Önal Özsaruhan

Prof. Dr. Özen Güven

Prof. Dr. Mehmet Meriç

Prof. Dr. Yılmaz Nişancı

Prof. Dr. Nevres Koylan

Prof. Dr. Dursun Atılgan

Prof. Dr. Ercüment Yılmaz

Uzm. Dr. Ömer Okur

VEFAT EDEN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Remzi Özcan,

Prof. Dr. Rasim Berkmen

Prof. Dr. Emir Özkan

Prof. Dr. Kadri Işık

Prof. Dr. Güngör Ertem

Prof. Dr. Ferruh Korkut

İLETİŞİM
Tel +90 212 414 20 00 – 31422
Fax +90 212 534 07 68
E-posta itfkardiyoloji@istanbul.edu.tr
URL http://www.itf-kardiyoloji.org/

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved