Komisyonlar

I- 2010 YILI DÖNER SERMAYE PİYASA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KOMİSYONLARI

 Piyasa Araştırma Komisyonu (Satınalma Komisyonu)

 Genel Sarf İnceleme Komisyonu (Demirbaş Alımı, Bakım, Onarım, Hizmet Alımlar)

 Tıbbi Sarf Malzemeleri İnceleme Komisyonu

 Laboratuvar Malzemeleri İnceleme Komisyonu

II- 2010 YILI DÖNER SERMAYE MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARI

Her Türlü Genel Sarf Malzeme Alımları Muayene Komisyonu (Cam, Plastik Basit Laboratuar Malzemeleri, Vakumlu Tüp, Tıbbi Malzeme(5/B) vb)

Laboratuvar Malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu (Kit, Kimyasal, Besiyeri ve Sterilizasyon)

Atölye, Malzeme ve Yakıt Muayene ve Kabul Komisyonu (Likit Oksijen, Mutfak Tüpü, Kalorifer)

Eczane Tıbbi İlaç Muayene ve Kabul Komisyonu

Eczane Tıbbi Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu (temizlik, Güvenlik, Personel, Taşıma vb.)

Yemek Pişirme, Dağıtım Muayene ve Kabul Komisyonu

Kontrol Teşkilatı

Yaklaşık Maliyet Komisyonu

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved