Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
KULAK BURUN BOĞAZ HAST.ANAB.DALI BAŞK. Prof.Dr.Meryem Nesil KELEŞ TÜREL
Prof.Dr.Kemal DEĞER
Prof.Dr.Ökkeş Erkan KIYAK
Prof.Dr.Yahya GÜLDİKEN
Prof.Dr.Yusuf Han SÜOĞLU
Prof.Dr.İsmet ASLAN
Doç.Dr.Kadir Serkan ORHAN
Doç.Dr.Bora BAŞARAN
Uzm.(Doç.)Dr.Murat ULUSAN
Uzm.(Doç.)Dr.Şenol ÇOMOĞLU
Uzm.(Doç.)Dr.Beldan POLAT
Uzm.Dr.Mehmet ÇELİK
TARİHÇE

Tıp tarihimizin incelenmesiyle her ne kadar K.B.B. hastalıklarının asırlar önce umumi tababet içinde yer aldığı görülse de özel bir ihtisas olarak gelişmesi Avrupa’da olduğu gibi bizde de ancak 19. yy sonlarındadır.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1871 mezunlarından Drş. Civani Ananyan Bey ilk olarak KBB ihtisası yapmak üzere Paris’e gönderilmiştir.

Kendisi 1875 ‘te döndüğünde halen KBB kürsüsü olmadığından İç Hastalıkları Doçenti olarak atanmış ve aynı zamanda KBB dersi vermekle görevlendirilmiştir

3 Mart 1890 yılında Dr. Civani Ananyan Bey’in profesörlüğe yükseltilmesi ile o tarihte ilk kez resmen KBB Kürsüsü kurulmuştur.

Dr. Civani Ananyan Bey 1908 ‘e kadar bu dersleri vermiş, bu arada Albaylığa kadar yükselmiştir. Bu yıllarda kliniğin ikinci bir muallim kazandığını görülmektedir.

Askeri Tıbbiye’nin 1880 mezunlarından Şefik Şakir Bey(Paşa) da hocası gibi ihtisasını Fransa’da yapmıştır. Yurda döndükten sonra kliniğin ikinci hocası olarak göreve başlamıştır.

Aynı yıllarda askeri tıbbiyenin 1890 mezunlarından Ziya Nuri Bey Almanya ‘ya giderek KBB ihtisası yapmış ve 1900’da yurda dönmüştür. Bu arada Kadırga’daki bir Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de de bir KBB kliniği açılmıştır.

1909 ‘da II.Meşrutiyet’ten sonra askeri ve sivil tıbbiyeler tıp fakültesi ismi ile birleştirilince Civani Bey ve Şefik Paşa ayrılmış ve Ziya Nuri Bey kliniğin başına geçerek bu görevini 1933 üniversite reformuna kadar sürdürmüştür.

Ziya Nuri Paşa ayrıldıktan sonra Drç. Ekrem Behçet Tezel doçent olarak fakülteye girmiş Ord. Prof. Dr.Erich Ruttin kürsü yönetimi için Almanya’dan davet edilmiştir.

Eylül 1934’te göreve başlayan Ruttin, 1935 yazında Viyana’ya gitmiş, Ocak 1936 da Almanya’dan Prof. Dr. Karl Hellman, Ordinaryus Profesör ve Kürsü başkanı olarak çağırılmıştır.

Ord. Prof. Dr. K. Hellman’ın 30.05.1944’de yurdumuzdan ayrılması ile Dr. Ekrem Behçet Tezel önce kürsü direktörü ve 1952’de de Ordinaryus Profesör olmuş ve görevine 1961 yılına kadar devam etmiştir.

1938’de fakülteden askeri hekim olarak mezun olan Dr. Safa Karatay, 1950’de KBB doçenti unvanını almış, 1951’de ordudan izinli olarak, 1954’te de askerlikten istifa ederek tamamen fakültede çalışmaya başlamıştır. 1961’de profesörlük unvanını alan Dr. Safa Karatay daha sonra kürsü başkanı olmuştur.
Prof. Dr. Safa Karatay, 2. Dünya Savaşı sonrası ordu tarafından Amerika’ya gönderilmiş, uzun süre çeşitli Amerikan üniversitelerinde çalışmış; döndüğünde Türkiye’deki modern KBB hekimliğinin adeta kurucusu olmuştur.

Prof. Dr. Safa Karatay emekli olduktan sonra yapılan seçimle Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu kürsü başkanlığına getirilmiştir. Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu daha sonraki yıllarda tıp fakültesi dekanlığı yapmıştır.

Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu’ndan sonra sırası ile : Prof.Dr. Nermin Başerer, Prof.Dr. Alparslan Akmandil, Prof. Dr. Tayfun Sunay, Prof. Dr. Can Karatay, Prof. Dr. Erkan Kıyak kürsü başkanlıklarında bulunmuşlardır. Prof. Dr. Kemal Değer halen kürsü başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Kliniğimizin gelişiminde ve dünyada hatırı sayılır KBB klinikleri arasında yer almasında emeği geçen diğer hocalarımızı da şükranla anmak boynumuzun borcudur.

MİSYON VİZYON

Misyon

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi uzmanlık sınırları içindeki hastalık ve fonksiyonel bozukukların tanı, tedavi ve izlemini, güncel ve bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimini sağlayarak klinik bilgi ve becerisini artırmak, teknolojik gelişmeleri takip ederek imkanlar dahilinde modern bir klinik ortamında alanımızla ilgili hizmet sunmak.

Vizyon

KBB Anabilim Dalı olarak vizyonumuz; ettiğimiz Hipokrat Yemini’ne sonuna kadar bağlı kalarak, insanlar arasında din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmadan, sağlıkta ticareti ilke edinmiş olanlara ve mesleğimizden soğutmak adına yıldırma politikaları uygulayan “dahili ve harici bedhahlara” inatla karşı durarak, ilgimizi, bilgimizi ve emeğimizi esirgemeden eğitim vermeye ve şifa dağıtmaya devam etmektir.

 

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER

Dünya tıbbındaki uygulamalara paralel olarak, KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi içinde üst uzmanlık dalları oluşturarak, daha organize halde, gelişen teknik ve uygulamalara yönelik daha yoğun çalışmalar yapmak. Uluslararası eğitim ve hizmet alanında akredite olmak. Akademik ve uygulama alanında politikalar oluşturmak. Ulusal ve uluslararası dergilerde tıbbi gelişime katkıda bulunacak değerli çalışmalar sunmak.

EĞİTİM

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı – Eğitim Etkinlikleri
Mezuniyet Öncesi

Tıp Fakültesi 5. sınıf :

Staj süresince anlatılan ders konuları;

1-Burun ve paranazal sinüs anatomi ve fizyolojisi, Prof. Dr. Kemal Değer

2-Allerjik rinit ve sünizitler, Prof. Dr. Kemal Değer

3-Akut otit media ve çocuk otitleri, Prof. Dr. Kemal Değer

4-Kronik sinüzit ve komplikasyonları, Prof. Dr. Kemal Değer

5-Otoskleroz, Prof. Dr. Kemal Değer

6-Denge anatomi ve fizyolojisi, Prof. Dr. Kemal Değer

7-İç kulak hastalıkları, Prof. Dr. Kemal Değer

8-Burun kanamaları, Prof. Dr. Kemal Değer

9-Larenks anatomi ve fizyolojisi, Prof. Dr. Kemal Değer

10-İşitme anotomisi fizyolojisi, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

11-Kronik otit media ve komplikasyonları, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

12-Larenksin iltihabi hastalıkları ve paralizileri, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

13-Anjinler, farenjitler ve ağız içi hastalıklar, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

14-Boyun kitlelerine yaklaşım, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

15-Larenksin selim ve habis tümörleri, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

16-Tükrük bezi hastalıkları ve tümörleri, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

17-Farenks ve tükrük bezi anatomisi ve fizyolojisi, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

18-Fasyal paralizler, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

Staj süresince yapılan pratik uygulamalar:

KBB poliklinik gereçleri tanıtımı ve uygulaması, KBB hastasına yaklaşım, KBB fizik muayene , odyoloji, endoskopik muayene, larenks kanserleri, otoskleroz, otit ve fasyal paraliziye yaklaşım, üst solunum yolu enfeksiyonları, paranazal sinüs hastalıkları, vertigoya yaklaşım, boyun kitlelerine yaklaşım, işitme kayıplarına yaklaşım, epistaksise yaklaşım, takeostomi.

Mezuniyet Sonrası

1- Asistan Seminerleri : Her Çarşamba günü saat 07.30-08.00 arasında asistan doktorlar tarafından KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi ile ilgili konular güncel veriler eşliğinde o dönemki 5. sınıf tıp öğrencilerinden oluşan staj grubuna sunulur.

2-Makale toplantısı: Her Çarşamba günü saat 08.00-09.00 arasında 1 veya 2 güncel makale her hafta farklı bir asistan doktor tarafından sunulur ve topluca tartışılır.

3-Eğitim Toplantısı: Haftada bir gün(Salı veya Çarşamba) saat 16.30-18.00 arasında KBB kaynak kitapları içinden seçilen konular her hafta farklı bir asistan doktor tarafından aktarılır.

4-Masterclass sempozyumları: Fonksiyonel Sinüs Cerahisi ve Rinoplasti, Otoloji-Nörootoloji ve Baş-Boyun Kanserleri konularını içeren sempozyumlar, yılda 3 kez 4 gün süreyle Tevfik Sağlam Amfisi’nde yapılmaktadır. Sempozyumlar tüm ulusal ve uluslararası katılımcılara açık olup; vaka tartışmaları, bilgi ve deneyim paylaşımları, kadavra diseksiyonları ve canlı ameliyatları içeren yoğun bir toplantı programına sahiptir.

5-Uyku hastalıkları ve horlama heyet toplantısı: Göğüs hastalıkları bölümü ile işbirliği içinde, kıdemli asistan hekimlerimizin de aktif katılımıyla, uyku apne hastaları değerlendirilmektedir.

6-Mortalite ve morbidite toplantısı: KBB Hastalıkları Anabilim Dalı olarak tüm hekim kadrosunun katılımı sağlanan toplantıda; servisimizde takip edilmiş ve edilmekte olan hastalar, hastalıkları açısından, ilerideki uygulamalarımızı geliştirmek adına tartışılmakta ve tıp fakültesi dekanlığına rapor halinde sunulmaktadır.

7-Koklear implant toplantısı: Her Perşembe günü saat 09.00-11.00 arasında KBB Anabilim Dalı başkanı ve öğretim görevlileri, uzman odyolog ve psikolog katılımıyla, işitme kaybı olan hastalar koklear implant ve BAHA uygulanması açısından değerlendirilmektedir.

8-Baş-boyun tümörleri heyet toplantısı: Her hafta Çarşamba günü saat 09.00-12.00 arasında KBB Hastalıkları Anabilim Dalı ile Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Nükleer Tıp ve Diş Hekimliği birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen multidisipliner konseyde, kıdemli asistan hekimlerimizin de aktif katılımı sağlanarak, baş-boyun tümörü olan hastalar ile cerrahi yapılmış ve/veya RT ve/veya KT almış hastalar tartışılmaktadır.

HİZMET

HİZMET
Kliniğimizde 01.01.2011 tarihinden itibaren 62947 poliklinik hastası muayene edilerek tetkik ve tedavileri sağlanmıştır. Yatan hasta sayımız ise 8330 olup, doluluk oranı % 78.90 dır. Odyometri-Timpanogram ile 3420 hasta , ABR testi 1203 hasta değerlendirilmiştir. Konuşma ve yutma terapisi toplam 4020 hastaya uygulanmıştır.
Üniteler ve Hizmetler
3 servis(60 yatak)Poliklinik gündüz(7 ünite)

Ses ve Konuşma Laboratuarı

Allerji Laboratuarı

Temporal Kemik Laboratuarı

Odyoloji Laboratuarı

Odyoloji Merkezi

Acil Poliklinik-ameliyathane

Ameliyathane(4 oda)

PROJEN

PROJELER
Ulusal Projelerİstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp araştırma Enstitüsü’nde “larenks kanseri evrelemesinde Podofilin geninin yeri” ve “oral kavite kanserlerinde genetik profil irdelemesi” çalışmaları ile TUBİTAK kapsamında “larenks kanserlerinde mikrosatellit araştırması” çalışmaları yürütülmektedir.

Uluslararası Projeler

1-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, İstanbul Masterclass Sempozyumları ile Avrupa Birliği çerçevesinde gerçekleştirilen TransmedEAST : <<Transmediterranean Network for Education in Surgery and Endoscopy in Otorhino Skull Base>> projesine dahil olan Türkiye’deki tek kurum olarak, projede yer alan toplam 9 üniversiteden biri haline gelmiştir.

2-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Batı Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğuda yüksek eğitimin modernleşmesini destekleyen Avrupa Birliği Programı olarak adlandırılan TEMPUS’a 2011 yılında üye kabul edilmiştir.

ÖZEL HİZMET ALANI

ÖZEL HİZMET ALANI
Kliniğimizde, uzman odyoloğumuz tarafından yapılan odyolojik değerlendirmeler sonrasında konsey kararı gereği ihtiyacı olan hastalarımıza “koklear implant” ve “BAHA” ameliyatları yapılmakta ve Behbut Cevanşir Ağır İşitenler Merkezimizde alanında uzman ekibimizce hastalarımız takip edilmektedir.İleri teknolojideki endoskop ve mikroskoplarımız yardımıyla tecrübeli hekimlerimizce “Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi”, “Orta Kafa Çukuru Tümör Cerrahisi” ve “Fasyal Sinir Dekompresyon Cerrahisi” kliniğimizde yapılan üst düzey cerrahi girişimlerdendir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
• SCI    : 9 Yayın
• SCI-E : 6 Yayın

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 23 59

Dahili +90 212 414 20 00 – 31674

E-posta  kbb@istanbul.edu.tr

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved