Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Tel +90 212 414 23 59
Dahili +90 212 414 20 00 – 31674
E-posta 
kbb@istanbul.edu.tr
   
TARİHÇE
Tıp tarihimizin incelenmesiyle her ne kadar K.B.B. hastalıklarının asırlar önce umumi tababet içinde yer aldığı görülse de özel bir ihtisas olarak gelişmesi Avrupa’da olduğu gibi bizde de ancak 19. yy sonlarındadır. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1871 mezunlarından Drş. Civani Ananyan Bey ilk olarak KBB ihtisası yapmak üzere Paris’e gönderilmiştir. Kendisi 1875 ‘te döndüğünde halen KBB kürsüsü olmadığından İç Hastalıkları Doçenti olarak atanmış ve aynı zamanda KBB dersi vermekle görevlendirilmiştir. 3 Mart 1890 yılında Dr. Civani Ananyan Bey’in profesörlüğe yükseltilmesi ile o tarihte ilk kez resmen KBB Kürsüsü kurulmuştur.
Devamını oku…
   
AKADEMİK KADRO
Prof.Dr. Kemal DEĞER Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Erkan KIYAK
Prof. Dr. İsmet ASLAN
Prof. Dr. Meryem Nesil KELEŞ Doç. Dr. Ahmet ATAŞ
Prof. Dr. Günter HAFIZ
Prof. Dr. Yahya GÜLDİKEN
Prof. Dr. Yusufhan SÜOĞLU
 
MİSYON
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi uzmanlık sınırları içindeki hastalık ve fonksiyonel bozukukların tanı, tedavi ve izlemini, güncel ve bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimini sağlayarak klinik bilgi ve becerisini artırmak, teknolojik gelişmeleri takip ederek imkanlar dahilinde modern bir klinik ortamında alanımızla ilgili hizmet sunmak.
VİZYON
KBB Anabilim Dalı olarak vizyonumuz; ettiğimiz Hipokrat Yemini’ne sonuna kadar bağlı kalarak, insanlar arasında din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmadan, sağlıkta ticareti ilke edinmiş olanlara ve mesleğimizden soğutmak adına yıldırma politikaları uygulayan “dahili ve harici bedhahlara” inatla karşı durarak, ilgimizi, bilgimizi ve emeğimizi esirgemeden eğitim vermeye ve şifa dağıtmaya devam etmektir.
   
KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER
Dünya tıbbındaki uygulamalara paralel olarak, KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi içinde üst uzmanlık dalları oluşturarak, daha organize halde, gelişen teknik ve uygulamalara yönelik daha yoğun çalışmalar yapmak. Uluslararası eğitim ve hizmet alanında akredite olmak. Akademik ve uygulama alanında politikalar oluşturmak. Ulusal ve uluslararası dergilerde tıbbi gelişime katkıda bulunacak değerli çalışmalar sunmak.
   
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Mezuniyet ÖncesiTıp Fakültesi 5. sınıf : Staj süresince anlatılan ders konuları;

1-Burun ve paranazal sinüs anatomi ve fizyolojisi, Prof. Dr. Kemal Değer

2-Allerjik rinit ve sünizitler, Prof. Dr. Kemal Değer

3-Akut otit media ve çocuk otitleri, Prof. Dr. Kemal Değer

4-Kronik sinüzit ve komplikasyonları, Prof. Dr. Kemal Değer

5-Otoskleroz, Prof. Dr. Kemal Değer Devamını oku…

   
HİZMET
Kliniğimizde 01.01.2011 tarihinden itibaren 62947 poliklinik hastası muayene edilerek tetkik ve tedavileri sağlanmıştır. Yatan hasta sayımız ise 8330 olup, doluluk oranı % 78.90 dır. Odyometri-Timpanogram ile 3420 hasta , ABR testi 1203 hasta değerlendirilmiştir. Konuşma ve yutma terapisi toplam 4020 hastaya uygulanmıştır.
Üniteler ve Hizmetler
3 servis(60 yatak)Poliklinik gündüz(7 ünite)

Ses ve Konuşma Laboratuarı

Allerji Laboratuarı

Temporal Kemik Laboratuarı

Odyoloji Laboratuarı

Odyoloji Merkezi

Acil Poliklinik-ameliyathane

Ameliyathane(4 oda)

   
PROJELER
Ulusal Projelerİstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp araştırma Enstitüsü’nde “larenks kanseri evrelemesinde Podofilin geninin yeri” ve “oral kavite kanserlerinde genetik profil irdelemesi” çalışmaları ile TUBİTAK kapsamında “larenks kanserlerinde mikrosatellit araştırması” çalışmaları yürütülmektedir.

Uluslararası Projeler

1-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, İstanbul Masterclass Sempozyumları ile Avrupa Birliği çerçevesinde gerçekleştirilen TransmedEAST : <<Transmediterranean Network for Education in Surgery and Endoscopy in Otorhino Skull Base>> projesine dahil olan Türkiye’deki tek kurum olarak, projede yer alan toplam 9 üniversiteden biri haline gelmiştir.

2-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Batı Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğuda yüksek eğitimin modernleşmesini destekleyen Avrupa Birliği Programı olarak adlandırılan TEMPUS’a 2011 yılında üye kabul edilmiştir.

   
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
• SCI    : 9 Yayın
• SCI-E : 6 Yayın
   
ÖZEL HİZMET ALANI
Kliniğimizde, uzman odyoloğumuz tarafından yapılan odyolojik değerlendirmeler sonrasında konsey kararı gereği ihtiyacı olan hastalarımıza “koklear implant” ve “BAHA” ameliyatları yapılmakta ve Behbut Cevanşir Ağır İşitenler Merkezimizde alanında uzman ekibimizce hastalarımız takip edilmektedir.İleri teknolojideki endoskop ve mikroskoplarımız yardımıyla tecrübeli hekimlerimizce “Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi”, “Orta Kafa Çukuru Tümör Cerrahisi” ve “Fasyal Sinir Dekompresyon Cerrahisi” kliniğimizde yapılan üst düzey cerrahi girişimlerdendir.

 

 

Güncelleme: 30.07.2012

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved