Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Akreditasyonu

Modern Kulak Burun Boğaz kliniklerinin kurucu kliniği niteliğini taşıyan Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Anabilimdalının mezuniyet sonrası eğitimi uluslararası standartlarda uygulamaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerimiz yurtdışında bağlantıda olduğumuz merkezlere bilgi ve görgülerini artırmak üzere gönderilmektedir. Bunun yanında yerli ve yabancı meslektaşlarımız her yıl kliniğimizi ziyarete gelmektedirler.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Kulak Burun Boğaz Anabilimdalımızı ziyaret etmiş ve ulusal akreditasyona uygun olduğunu belgelemişlerdir.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved