Mesai Dışı Öğretim Üyesi Muayene Randevuları

                                                                                                          ONLINE RANDEVU                                                                                                          

                                                                         MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENESİ FİYAT TARİFESİ                                                                       

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENE VE HİZMET RANDEVUSU

  • Bizzat öğretim üyesine muayene olmak isteyen hastalar için; Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenmiş olan poliklinik muayene ücretinin iki katı kadar ilave ücreti,
  • Bizzat öğretim üyesi tarafından verilen tetkik, tedavi, ameliyat vb. hizmetler için ise Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenen hizmet bedelinin en fazla bir katı kadar ilave ücreti ödemeleri gerekmektedir.
  • Ancak öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için yapılacak ödemede, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.
  • Branş bazında mesai dışı öğretim üyesi muayenesi fiyat tarifesi aşağıda sunulmuştur. Öğretim üyesi mesai dışı muayenesi yapıp, yapamayacağı konusunda kendisi karar vermektedir.

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved