Misyon ve Vizyon

Misyon

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi ‘nin misyonu lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarını akademik personelin araştırma ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak ve topluma çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda, uluslar arası standartlara uygun, standart ve etkin bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon

İstanbul Tıp Fakültesi olarak vizyonumuz verilen tüm faaliyetlerin kalite standartları çerçevesinde geliştirildiği, modern binalarda, modern teknolojiyi kullanan, bilimin gelişimine katkıda bulunan bilim insanlarının ve öğrencilerini barındıran, bebek/engelli/yaşlı dostu hastane anlayışı içinde sağlık hizmeti vermektir.

İstanbul Tıp Fakültesi Genel Bilgiler

İstanbul Tıp Fak. Genel Bakış Sayı
Yatak sayısı 1535
Poliklinik oda sayısı
91
Ameliyathane oda sayısı
34 (3 Beyin cer, 22 Monoblok, 5 Ortopedi, 4 Acil Cerrahi)
Çocuk Yoğun Bakım yatağı
11 (6 Acil Çocuk biriminde, 15 1.düzey YB)
Yetişkin Yoğun Bakım yatağı
40 (21 Genel cerrahi YBB, 8 Acil Cerrahi YBB, 6 Nöroşirürji)


İstanbul Tıp Fakültesi’nin 2547 s. Kanuna tabii Öğretim elemanları

Personel Dağılımı 2547 Sayı
Temel Tıp Bilimleri Toplamı
114
Dahili Tıp Bilimleri Toplamı
498
Cerrahi Tıp Bilimleri Toplamı
435
GENEL TOPLAM 1047


İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi İstatistik Bilgileri

  2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
KADRO YATAK
2940
  2940   2940   2940  
MEVCUT YATAK
1425
  1427
  1524
  1535 (*)
 
POLİKLİNİKTE MUAYENE OLAN HASTA
835404
  950387
  1012997
  1116758
 
YATIRILAN HASTA DAĞILIMI
44335
  45397
  42994
  45635
 
TOPLAM TABURCU OLAN HASTA
43052
97,52
44577
98,01
42647
97,83
44644
97,80
TOPLAM ÖLEN HASTA SAYISI
1097
2,48
905
1,99
944
2,17
1003
2,20
TOPLAM ÇIKAN HASTA SAYISI
44149
100,00
45482
100,00
43591
100,00
45647
100,00
TOPLAM YATILAN GÜN TOPLAMI
468120
  423371
  421522
  434229
 
AMELİYATLARIN DAĞILIMI
26824
100,00
31844
100,00
27827
100,00
27697
100,00
A TİPİ AMELİYAT
3482
12,98
3289
10,33
3471
12,47
3518
12,70
ÖZELLİĞİ OLAN AMELİYAT
9042
33,71
9659
30,33
9340
33,56
9456
34,14
BÜYÜK AMELİYAT
7775
28,99
8456
26,55
8156
29,31
8832
31,89
ORTA AMELİYAT
4242
15,81
5938
18,65
4010
14,41
3727
13,46
KÜÇÜK AMELİYAT
2283
8,51
4502
14,14
2850
10,24
2164
7,81
DOKU VE ORGAN NAKİLLERİ
193
  239
  167
  179
 
DOĞUMLARIN TOPLAMI
2226
100,00
2607
100,00
2266
100,00
2359
100,00
NORMAL DOĞUM
967
43,44
1152
44,19
859
37,91
788
33,40
SEZERYAN
1252
56,24
1449
55,58
1405
62,00
1565
66,34
MÜDAHALELİ DOĞUM
7
0,31
6
0,23
2
0,09
6
0,25
LABORATUARDA YAPILAN TETKİKLER
7435566
  6955637
  8521919
  9025786
 

Uzman, asistan ve pratisyen hekimlerin dağılımı

BİRİM SAYI BİRİM SAYI
Genel Cerrahi 123 Nöroloji 48
Göz Hastalıkları 34 Nükleer Tıp 12
Ortopedi 54 Histoloji 12
Çocuk Sağlığı 192 Çocuk ve Erg 30
Dermatoloji 24 Enfeksiyon Hast. 22
Kardiyoloji 37 Göğüs Hast. 25
Etik Kurul 6 Üroloji 38
Hastane Müdürlüğü 61 Plastik 31
Tıbbi Genetik 3 KBB 32
Göğüs Cerrahisi 12 Aile Hekimliği 2
Kadın Hastalıkları 57 Tıbbi Ekoloji 13
Anatomi 11 Ruh Sağlığı 52
Deontoloji 6 Halk Sağlığı 18
Fizyoloji 27 Transplantasyon 4
Spor Hekimliği 11 Mediko Sosyal 1
Farmakoloji 15 Mikrobiyoloji 67
Fiziksel Tıp 33 Biyokimya 35
K. Damar Cerrahi 22 İç Hastalıkları 200
Su altı 18 Patoloji 52
Anesteziyoloji 101 Biyofizik 8
Çocuk Cerrahisi 16 Tıbbi Biyoloji 15
Nöroşirürji 31 Klinik Biyokimya 20
Radyodiagnostik 53 Adli Tıp 12

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved