Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Ömer Faruk ÜNAL
Prof.Dr.Orhan BARLAS
Prof.Dr.Ali Nail İZGİ
Prof.Dr.Kemal Tanju HEPGÜL
Prof.Dr.Altay SENCER
Yard..Doç.Dr.Pulat Akın SABANCI
Uzm.(Doç.)Dr.Yavuz ARAS
Uzm.(Doç.)Dr.Aydın AYDOSELİ
TARİHÇE

TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 1952 yılında, Prof. Dr. Bülent Tarcan tarafından kurulmuş, ülkemizin ilk ve en köklü beyin ve sinir cerrahisi kliniklerinden biridir.

Genel cerrahi doçenti olarak İstanbul Tıp Fakültesi’nde görev yapmakta olan ve İngiltere’de Prof. Northfield’in yanında nöroşirürji eğitimi alan Prof. Dr. Bülent Tarcan, II. Cerrahi Kliniği içinde bir beyin ve sinir cerrahisi servisi oluşturarak günümüzdeki kliniğin temellerini atmıştır.

Kısıtlı olanaklara  rağmen, yılgınlık göstermeden ve fedakarlıklarla pek çok kranyal ve spinal ameliyat sistemli bir şekilde 1952 yılından,  ‘’Profesörler Kurulu’’ kararı ile bağımsız bir ‘’kürsü’’ haline dönüştüğü 13 Nisan 1968 yılına kadar, 2. Cerrahi Kliniği içinde yapılmıştır.

1969 yılında Nöroşirürji Kürsüsü’ne, genel cerrahi ihtisası sonrası İngiltere Glasgow’da nöroşirürji eğitimi almasının ardından yurda dönen, Dr. Umur Kaya, takiben Amerika’da Prof. Paul Bucy’nin yanında nöroşirürji ihtisası yaptıktan sonra yurda dönen Prof. Dr. Hüsamettin Gökay ve başasistan olarak klinikte çalışmaya başlayan Dr. Beyhan Özden katılmıştır. Daha sonra ihtisas yapmak üzere kliniğe alınan Dr. Cengiz Aslan, Dr. M. İnan Turantan, Dr. Kıraç Türker ve Dr. Ali Tuncay Canbolat’la da kürsü eğitim kliniği halini almıştır.

1976 yılından sonra beyin ve sinir cerrahisi kliniği, bir zamanlar “Regie” idaresine, daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi III. Dahiliye Kliniğine ev sahipliği yapan ve şu anda Spor Hekimliği ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nın bazı ünitelerini barındıran binaya,1982 yılında ise Nöroloji Anabilim Dalı ile birlikte ‘’Nörolojik Bilimler Merkezi’’ olarak inşa edilen ve halen  hizmet vermeye devam ettiği binaya taşınmıştır.

Bu binada zamanın anlayışına uygun ileri nöroradyoloji (bilgisayarlı tomografi, anjiografi ve miyelografi) üniteleri, ameliyathane ve nöroyoğun bakım donanımı olan ve Nöroloji Anabilim Dalı ile iç içe çalışan bir merkez oluşturulmuştur. Ameliyathane ve yoğun bakım bölümleri 2000 yılında tamamen yenilenerek klinik, fiziki ve teknolojik gelişmeler açısından güncel hale getirilmiş, 2008 yılında intraoperatif bilgisayarlı tomografi ve nöronavigasyon sistemleri tıbbi cihaz parkına eklenmiştir.

İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 2006 tarihinde Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği (EANS) uzmanlık tavsiye ve akreditasyon alt-komitesi(JRAAC) tarafından denetlenmiş ve uzmanlık eğitimi açısından Avrupa Birliği’ne akredite olmuş, akreditasyon 2015 yılında yenilenmiştir.

MİSYON VİZYON

Misyonumuz;
Kliniğimizin ana amacı; tıp ve uzmanlık öğrencisi eğitiminde dünya standartlarını yakalamak, hastalara 3. Basamak sağlık hizmetini mümkün olan en iyi ve güncel tedavi seçenekleri ile sunmaktır. Önceliğimiz, hizmet hastanesi mantığı ile hareket edip fazla hasta sayısına ulaşmak değil, tedavisi zor ve yaygın olmayan, ileri teknik ve beceri gerektiren tedavi yöntemlerini ülkemizin hizmetine sunmaktır.

Ayrıca alanımızdaki yeni gelişmeler takip edilmekte, tedavi hizmetlerinin yanında bilimsel araştırmalarla da akademik dünyada ön sıralarda yer almak için gayret göstermekteyiz.

Vizyonumuz;

Beyin ve sinir cerrahisi alanında ‘’en iyi’’ ye ulaşmak için çalışmak, bilgi üretmek ve ve ürettiğimiz bilgiyi halkımız ve akademik dünya ile paylaşmak temel vizyonumuzdur.

EĞİTİM

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Mezuniyet öncesi

Kliniğimizde Tıp Fakültesi öğrencileri 5. sınıfta 10 saat süren kısıtlı eğitimleri süresince teorik eğitim almaktadırlar. Teorik ders olarak; Merkezi Sinir Sistemi Kan Dolaşımı, Kafa İçi Basınç Artması Sendromu, Medulla Spinalis Travmaları, Disk Hernileri, Kafa Travmaları, Hidrosefali, Cerrahi Serebrovasküler Hastalıklar, Kafa İçi Urları, Santral Sinir Sistemi Konjenital Malformasyonları, Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları, Medulla Spinalis Bası ve Urları, Streotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji, Periferik Sinir Cerrahisi, Nöroendokrin Cerrahisi konuları anlatılmaktadır. Beyin ve sinir cerrahisi için tanımlanmış pratik ders saati olmamakla birlikte istekli öğrencilerin ameliyatları izlelemelerine, polikliniklerde  ve yatan hastalarda nörolojik muayene yapmalarına ve acil konsültasyonlarına gözlemci olarak katılımlarına olanak sağlanmaktadır.

Öğrenciler talepleri halinde son sınıfta seçmeli stajlarını kliniğimizde yapabilir ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlığı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirler.

 Mezuniyet sonrası

Uzmanlık Eğitim Programı

Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS) ile uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan asistanlar 5 yıl süren eğitimleri boyunca TUKMOS tarafından yayınlanan çekirdek beyin ve sinir cerrahisi eğitim programı (versiyon 2.1) ve Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği’nce(EANS) belirlenen eğitim programı (EANS JRAAC 2015/34) temelinde ancak bu programların da ilerisinde eğitime tabi tutulurlar. İlk yıllarında; klinik adaptasyon ve rutin servis işlerinin takip etmeleri, seminer ve derslere katılmak suretiyle ana nöroşirürji konularında genel bilgi sahibi olmaları ve de bazı temel nöroşirürji prosedürlerini yapmaları sağlanır. İkinci yılda; Kranyotomi açılması ve kapanması ve travma cerrahisi ameliyatlarını yapmaları, poliklinik hizmetlerini yerine getirmeleri, Nöroloji ve Patoloji ve Anestezi gibi diğer daha kısa rotasyonları tamamlamaları, klinik ve deneysel araştırma projelerinde yer almaları amaçlanır. Üçüncü yılda; Acil Cerrahi rotasyonunu ve  Nöroradyoloji rotasyonunu tamamlayan asistanlardan artık kıdemli asistan olarak majör nöroşirürjikal vakalarda birinci asistans yapabilmesi ve nöroşirürjikal bir vakada değerlendirme ve ameliyat planlamasını yapabilecek halde olması beklenir. Sonraki yıllarda şef asistan statüsünde olan asistanlara klinik ve cerrahi işlerde ana sorumluluk verilir ve yakın gözlem altında pediatrik, nörovasküler, kafa tabanı ve fonksiyonel nöroşirürji vakaları yaptırılır.

HİZMETLER

HİZMETLER

Kliniğimizde yılda 1000’in üzrinde ameliyat yapılmakta, 5000’in üzrinde hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. Yatak doluluk oranı her dönemde % 100 seviyesinde seyretmektedir.

Her gün 3 ameliyathane odası ile hizmet verilen ameliyathanemizde 3 adet cerrahi mikroskop(1 adet Leica, 2 adet Zeiss), 2 adet marka Nöroendoskop(Karl Storz),  intraoperatif bilgisayarlı tomografi cihazı, nöronavigasyon cihazı, nöromonitorizasyon cihazı  ve doppler ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.

Ayrıca nöroyoğun bakım ünitemiz yataklarımızdan biri de epilepsi cerrahisi için video EEG cihazı ile donatılmıştır.

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

 ULUSAL

Kliniğimiz, ülkemizde faaliyet gösteren Türk Nöroşirurji Derneği ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği’nin hem yönetimine hem de bilimsel faaliyetlerine aktif şekilde katkı sağlamaktadır.

ULUSLARARASI

Kliniğimiz Avrupa Nöroşirurji Birliğine ilk akredite olan kliniklerdendir ve akreditasyonu halen devam etmektedir. Çeşitli ülkelerden beyin ve sinir cerrahisi konusunda kendini geliştirmek isteyen öğrenci, asistan ve akamedisyenler bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kliniğimizi ziyeret etmektedirler.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
ÖZEL İLGİ ALANI

Öğretim üyelerimiz Nöroşirürji disiplini içinde yer alan konuların tümüne hakim olmaları ve uygulamalarının yanı sıra, Dr. Orhan Barlas ağrı cerrahisi, hidrosefali, nöroonkolojiye, Dr. Nail İzgi nöroşirürjikal onkoloji, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları ve vasküler cerrahiye, Dr. Faruk Ünal spinal cerrahi, kranyovertebral kavşak cerrahisi, vasküler cerrahi, kafa tabanı cerrahisi, Dr. Kemal Hepgül ağrı cerrahisi, pediatrik nöroşirürji ve konjenital malformasyonlara, Dr. Altay Sencer epilepsi cerrahisi, pediatrik nöroşirürjiye özellikle ilgi duymaktadır.

SERTİFİKA PROGRAMLARI

LABORATUVAR

PROJELER

Ulusal projeler

Uluslararası projeler

İLETİŞİM
Tel +90 212 414 20 00 – 32399
+90 212 631 16 18
Fax +90 212 534 02 52
Web- adresi www.itfnorosirurji.com

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved