Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof. Dr. Ömer Faruk ÜNAL
 Prof.Dr.Orhan BARLAS
Prof.Dr.Ali Nail İZGİ
Prof.Dr.Kemal Tanju HEPGÜL
Prof.Dr.Altay SENCER
Doç.Dr.Yavuz ARAS
Doç.Dr.Aydın AYDOSELİ
Uzm.Dr.Pulat Akın SABANCI
TARİHÇE

TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi 1952 yılında, o sırada genel cerrahi Doçenti olan ve İngiltere’de Prof. Northfield’in yanında Nöroşirürji eğitimi almış olan Prof. Dr. Bülent Tarcan’ın II. Cerrahi Kliniği içinde bir servis oluşturmasıyla etkinlik kazanmaya başlamıştır.

Kısıtlı olanaklarla yapılan tetkikler, yetersiz anestezi, ameliyathane ve yoğun bakım imkanlarına rağmen, yılgınlık göstermeden ve büyük fedakarlıklarla pek çok kranyal ve spinal ameliyat sistemli bir şekilde 1952 yılından, bağımsız bir kürsü ve klinik haline dönüştüğü 1968 yılına kadar, 2. Cerrahi Kliniği içinde yapılmaya çalışıldı. 1969 yılında Nöroşirürji Kürsüsü’ne, Genel Cerrahi ihtisası sonrası İngiltere Glasgow’da üç yıl süreyle Nöroşirürji eğitimi aldıktan sonra ülkeye dönen, Dr. Umur Kaya da olarak katıldı. Kliniğin kadrosu, Amerika’da Prof. Paul Bucy’nin yanında Nöroşirürji ihtisası yaptıktan sonra yurda dönen ve bir süre başka kliniklerde çalıştıktan sonra kürsüye katılan Prof. Dr. Hüsamettin Gökay ve başasistan olarak klinikte çalışmaya başlayan Dr. Beyhan Özden ile daha da güçlendi. İhtisas yapmak üzere kliniğe alınan Dr. Cengiz Aslan, Dr. M. İnan Turantan, Dr. Kıraç Türker ve Dr. Ali Tuncay Canbolat’la  da klinik bir eğitim kliniği halini aldı.

1976 yılına kadar II. Cerrahi Kliniği içerisinde hizmet veren klinik, bundan sonra da KBB Kliniği ile birlikte, bir zamanlar “Regie” idaresine, daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi III. Dahiliye Kliniğine hizmet eden ve şu anda Spor Hekimliği ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nın bazı ünitelerini barındıran binaya taşındı. 1982 yılında da Nöroloji Anabilim Dalı ile birlikte nörolojik bilimler merkezi olarak inşa edilen bugünkü binasına taşındı. Bu binada o zamanın anlayışına uygun ileri nöroradyoloji (bilgisayarlı tomografi, anjiografi ve miyelografi) üniteleri, ameliyathane ve nöroyoğun bakım donanımı olan ve Nöroloji Anabilim Dalı ile iç içe çalışan bir merkez oluşturuldu. Ameliyathane ve yoğun bakım bölümleri 2000 yılında tamamen yenilenerek klinik gerek fiziki gerekse teknolojik gelişmeler açısından güncel hale getirildi. 2008 yılında intraoperatif bilgisayarlı tomogrtafi ve nöronavigasyon sistemleri tıbbi cihaz parkına eklendi.

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği 2006 tarihinde Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği (EANS) uzmanlık tavsiye ve akreditasyon alt-komitesi(JRAAC) tarafından denetlenmiş ve uzmanlık eğitimi açısından Avrupa Birliği’ne akredite olmuştur.

MİSYON VİZYON

Misyonumuz;
Kliniğimiz Türkiye’nin ilk Nöroşirürji Kliniği’dir. Nörolojik Cerrahideki deneyim ve ustalıklarını bir araya getiren konusunda öncü, birkaç çalışkan nöroşirürjiyenin kurduğu bu klinikten yetişen genç cerrahlar yurtiçi ve dışında hizmet vermektedirler.
Kliniğimizin ana ve süregelen amacı, nöroşirürjikal hastalığa sahip kişilere mümkün olan en iyi cerrahi tedavi ile bakımı sağlamak, nöroşirürjikal ilgiyi ve deneyimi mümkün olan en çok hastaya ulaştırmak tıp öğrencisi, uzmanlık öğrencisi ve uzman eğitiminde yüksek standartları tutturmaktır. Nöroşirürjideki yeni gelişmeler takip edilmekte, yeni yaklaşımlar uygun ise kabul edilmekte ve de asistanların devam eden araştırmalarda yer alması sağlanmaktadır.

Vizyonumuz;

Beyin ve sinir cerrahisinde profesyonel katkı sağlamak için çok çalışmak, sadakat ve gayret gerekmektedir.

EĞİTİM

KISA ve ORTA DÖNEM HEDEFLER

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Mezuniyet öncesi

Kliniğimizde Tıp Fakültesi öğrencileri 5. sınıfta 4 hafta süren eğitimleri süresince teorik ve pratik eğitim almaktadırlar. Teorik ders olarak; Santral Sinir Sistemi Anatomisine Giriş, Kranyum ve Omurga Anatomisi, Kısa Nörolojik Muayene, Komalı Hastaya Yaklaşım, Merkezi Sinir Sistemi Kan Dolaşımı, Kafa İçi Basınç Artması Sendromu, Medulla Spinalis Travmaları, Disk Hernileri, Kafa Travmaları, Hidrosefali, Cerrahi Serebrovasküler Hastalıklar, Kafa İçi Urları, Santral Sinir Sistemi Konjenital Malformasyonları, Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Radyoterapi, Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları, Orbita Urları, Medulla Spinalis Bası ve Urları, Nöropatoloji, Streotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji, Periferik Sinir Cerrahisi, Nöroendokrin Cerrahisi konuları anlatılmaktadır. Pratik ders olarak da öğrencilerin ameliyatları izlemesi, polikliniklerde aktif şekilde nörolojik muayene yapmaları ve yatan hastaların detaylı nörolojik muayene ve takiplerini yapmaları, eğitimleri sürecinde bir kez klinik nöbetine kalmaları sağlanmaktadır.

 

Mezuniyet sonrası

Uzmanlık Eğitim Programı

Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS) ile uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan asistanlar 6 yıl süren eğitimleri boyunca 2006 yılında akredite olunan Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği’nce(EANS) belirlenen eğitim programına alınmaktadırlar. İlk yıllarında; klinik adaptasyon ve rutin servis işlerinin takip etmeleri, seminer ve derslere katılmak suretiyle ana nöroşirürji konularında genel bilgi sahibi olmaları ve de bazı temel nöroşirürji prosedürlerini yapmaları sağlanır. İkinci yılda; Kranyotomi açılması ve kapanması ve travma cerrahisi ameliyatlarını yapmaları, poliklinik hizmetlerini yerine getirmeleri, Nöroloji(5 ay) ve Patoloji ve Anestezi gibi diğer daha kısa rotasyonları tamamlamaları, klinik ve deneysel araştırma projelerinde yer almaları amaçlanır. Üçüncü yılda; 6 ay sürecek olan Acil Cerrahi rotasyonunu ve 3 ay süren Nöroradyoloji rotasyonunu tamamlayan asistanlardan artık kıdemli asistan olarak majör nöroşirürjikal vakalarda birinci asistans yapabilmesi ve nöroşirürjikal bir vakada değerlendirme ve ameliyat planlamasını yapabilecek halde olması beklenir. Sonraki yıllarda şef asistan statüsünde olan asistanlara klinik ve cerrahi işlerde ana sorumluluk verilir ve yakın gözlem altında pediatrik, nörovasküler, kafa tabanı ve fonksiyonel nöroşirürji vakaları yaptırılır.

HİZMETLER

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği 2006 tarihinde Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği’ne(EANS) akredite olmuştur.

Klinikte yılda ortalama 1000 ameliyat yapılmakta, 5000 kadar hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. Yatak doluluk oranı her dönemde % 100 seviyesinde seyretmektedir.

Her gün 3 ameliyathane odası ile hizmet verilen ameliyathanemizde 3 adet cerrahi mikroskop(1 adet Leica, 2 adet Zeiss), 1 adet marka Nöroendoskop(Karl Storz),  1 adet intraoperatif bilgisayarlı tomografi cihazı, 1 adet nöronavigasyon cihazı, 1 adet nöromonitorizasyon cihazı, 1 adet doppler ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.

Ayrıca nöroyoğun bakım ünitemiz yataklarımızdan biri de epilepsi cerrahisi için video EEG cihazı ile donatılmıştır.

HİZMET KADROLARI

Kliniğimizde 9 ameliyathane hemşiresi, 30 servis hemşiresi, 13 personel, 1 programcı, 2 memur, 3 daktilograf, 2 tıbbi sekreter, 2 laborant, 1 fizyoterapist, 1 fizikçi, 1 teknisyen kadrolarında hizmet vermektedir.

KONSÜLTASYON

 

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

Ulusal

Uluslararası

Avrupa Nöroşirurji Birliği (EANS)

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
ÖZEL İLGİ ALANI

Öğretim üyelerimiz Nöroşirürji disiplini içinde yer alan konuların tümüne hakim olmaları ve uygulamalarının yanı sıra, Dr. Orhan Barlas ağrı cerrahisi, hidrosefali, nöroonkolojiye, Dr. Nail İzgi nöroşirürjikal onkoloji, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları ve vasküler cerrahiye, Dr. Faruk Ünal spinal cerrahi, kranyovertebral kavşak cerrahisi, vasküler cerrahi, kafa tabanı cerrahisi, Dr. Kemal Hepgül ağrı cerrahisi, pediatrik nöroşirürji ve konjenital malformasyonlara, Dr. Altay Sencer epilepsi cerrahisi, pediatrik nöroşirürjiye özellikle ilgi duymaktadır.

 

SERTİFİKA PROGRAMLARI

LABORATUVAR

PROJELER

Ulusal projeler

Uluslararası projeler

İLETİŞİM
Tel +90 212 414 20 00 – 32399
+90 212 631 16 18
Fax +90 212 534 02 52
Web- adresi www.itfnorosirurji.com

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved