Nöroloji Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.İbrahim Hakan GÜRVİT
Prof.Dr.Halil Atilla İDRİSOĞLU
Prof.Dr.Oğuzhan ÇOBAN
Prof.Dr.İbrahim Hakan GÜRVİT
Prof.Dr.Haşmet Ayhan HANAĞASI
Doç.Dr.Nilüfer YEŞİLOT
Doç.Dr.Başar BİLGİÇ
Doç.Dr.Arzu ÇOBAN
*Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Zühal YAPICI
Prof.Dr.Mefküre ERAKSOY
Uzm.(Doç.)Dr.Pınar TEKTÜRK
*Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mehmet Barış BASLO
Prof.Dr.Ali Emre ÖGE
Prof.Dr.Betül BAYKAL
Prof.Dr.Rabia Candan GÜRSES
Prof.Dr.Nerses BEBEK
Doç.Dr.Elif KOCASOY ORHAN
*Nöromüsküler Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Fatma Yeşim PARMAN
Doç.Dr.Murat KÜRTÜNCÜ
Uzm.(Doç.)Dr.Hacer DURMUŞ TEKÇE
TARİHÇE

İstanbul Darülfünunu Mekteb-i Tıbbiye-yi Mülkiye’si 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almış, Psikiyatri ve Nöroloji Klinikleri önce Bakırköy’e, ardından da 1949’da Haseki ve Cerrahpaşa’ya taşınmıştı; birkaç yıl sonra da bütünü ile Cerrahpaşa’da toplanmıştı. 1963 yılında Prof.Dr.Kenan Tükel, Doç.Dr.Edip Aktin ve Uz. Dr.Aynur Baslo Cerrahpaşa’daki Nöroloji Kliniğinden ayrılarak İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğini kurmuşlardır. Bu dönemde Dr Erhan Oğul da kliniğin ilk asistanı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine geçmiştir. Bu tarihten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine asistan alınmaya başlanmış, ilk olarak Dr Gençay Gürsoy ve Dr Ataman Tangör asistan olarak kabul edilmiştir. 1968 yılında Doç Dr. Coşkun Özdemir, Doç Dr Ahmet Çalışkan ve Doç Dr Hıfzı Özcan’ın katılması ile çekirdek kadro oluşmuştur.

Emekli öğretim üyeleri: Prof. Dr. Kenan Tükel, Prof. Dr. Edip Aktin, Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Prof. Dr. Ahmet Çalışkan, Prof. Dr. Hıfzı Özcan, Prof. Dr. Aynur Baslo, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Reha Tolun, Prof. Dr. Öget Öktem-Tanör, Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Prof Dr Sara Bahar, Prof Dr Jale Yazıcı, Prof Dr Murat Emre, Prof Dr Gülşen Akman-Demir

Akreditasyon (eğitim/hizmet) : Kliniğimiz Avrupa Nöroloji Board’u UEMS/EBN tarafından uzmanlık eğitimi için akredite edilmiştir.

MİSYON VİZYON

MİSYON
Nörolojinin her alanında eğitim, araştırma ve hizmet açısından ülkenin ve bölgenin en iyi merkezlerinden birisi olma konumunu sürdürmek ve daha ileriye götürmek.

VİZYON
Mevcut uluslar arası ilişkilerimizi geliştirerek ve bilimsel araştırma potansiyelimizi ivmelendirerek dünya nörolojisinde araştırma ve eğitim açısından lider konuma yerleşmek.

EĞİTİM

Mezuniyet öncesiTıp Fakültesi Nöroloji stajı 5. yılda Nöroşirurji stajı ile birlikte toplam 6 haftalık bir dönem içinde yapılmaktadır. Bu dönemin 3 haftasında öğrenciler her gün sabah saatlerinde önce ikili gruplar halinde öğretim üyesi ile hastaya yaklaşım ve uygulama yaparlar, ardından grup halince tek bir öğretim üyesi ile nöroloji pratik derslerini yaparlar; öğleden sonraları da nöroloji ve nöroşirurji teorik dersleri anlatılır.Diğer derslere katılım: Tıp fakültesinin 3. yılında nörolojik semiyoloji dersleri iç hastalıkları ders programı içinde anlatılır. Diş Hekimliği Fakültesinde ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda da nöroloji dersleri kliniğimiz öğretim üyelerince yürütülür. Ayrıca 2. sınıf modül derslerinde öğretim üyelerimizin katkıları vardır.Asistan eğitimiHer sabah acil vaka toplantısında bir önceki gece nöbette görülen vakalar tartışılır; bu eğitime bütün asistanların katılımı zorunludur.Her Perşembe 09:00-10:30 arasında yürütülen olgu toplantılarında ilk bölümde birimler sıra ile eğitici bir olgu sunumu ve tartışması yaparlar. Ardından çözümlenememiş olguların tartışıldığı ve klinik dışından da olguların önceden bildirilerek danışılmasına açık olan ikinci bölüm gelir. Bu toplantılardan her ayın ilki morbidite-mortalite toplantısı şeklinde düzenlenir.Her pazartesi öğlen saatlerinde epilepsi ve EEG toplantıları yürütülür.Her cuma öğlen saatlerinde dergi kulübü yürütülür.Her Perşembe öğlen saatlerinde başağrısı olgu toplantıları yürütülür. Bu toplantıların aybaşında olanlarında ise nöroradyoloji eğitimi yapılır.Her pazartesi ve çarşamba öğretim üyesi eşliğinde temel nöroloji ve nöro-anatomi kitaplarından konular okunarak tartışılır.Her birimin de kendi içinde haftada bir gün eğitim seminerleri yapılır
Mezuniyet sonrasıMezuniyet sonrası eğitim kursu, 25 yıldır her yıl Mayıs ayında düzenlenir. Kliniğin öğretim üyeleri veya yurt içinden ya da yurt dışından davetli öğretim üyelerinin seminerlerini kapsayan bir toplantıdır.EEG-EMG kursu, 5 yıldır her yıl Mart ayında düzenlenir. Katılımcıların interaktif yöntemle EEG ve EMG öğrenmelerini hedefleyen 5 günlük bir toplantıdır.Uzmanlık eğitim programları:Nöroloji uzmanlık eğitimi: Kliniğimiz Avrupa Nöroloji Board’u UEMS/EBN tarafından uzmanlık eğitimi için akredite edilmiştir.Çocuk nörolojisi yan dal uzmanlık eğitimi (Mevzuat değişikliği nedeni ile şu an aktif olarak yürütülememektedir)Elektronörofizyoloji yüksek lisans programı (İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde ve DETAE ile işbirliği içinde yürütülmektedir)Sinirbilim yüksek lisans ve doktora programı (İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde ve DETAE ile işbirliği içinde yürütülmektedir)Rotasyoner eğitimi: Yurt içi ve dışından nörolojinin her alanında rotasyonere resmi yazışmalar çerçevesinde eğitim verilmektedir.

Yıllık yayın sayısı (2007-2011): Anabilim dalımız öğretim üyelerinin 2007-2011 eğitim yılında SCI ve SCI-E kapsamına giren uluslar arası hakemli dergilerde toplam 123 makalesi yayınlanmıştır.

HİZMET

Genel nöroloji polikliniği

Acil nöroloji polikliniği

Nöroloji acil servisi

Nöroloji konsültasyon hizmetleri

Nöroloji yan dal hizmetleri

Çocuk nörolojisi

Klinik nörofizyoloji

Diğer nöroloji alt-birimleri

Serebrovasküler hastalıklar: yataklı servis, 4 yataklı nöroloji yoğun gözetim ünitesi ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Nöromüsküler hastalıklar: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Davranış nörolojisi ve hareket bozuklukları: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

MS ve demiyelinizan hastalıklar: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Epilepsi: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Çocuk Nörolojisi: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Başağrısı: ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Nöro-Behçet: ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Botulinum toksini polikliniği: ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Yataklı hasta takibi: Kliniğimizde inme ünitesinde 8, nörolojik yoğun gözetim ünitesinde 4, çocuk nörolojisi servisinde 6, geri kalan 28’i genel nöroloji ve nöroloji alt-birimlerine ait olmak üzere toplam 45 hasta yatağı, bir adet 24 saat devamlı video monitorizasyon yatağı, acil serviste de 6 adet gözlem yatağı mevcuttur. Yataklar reel hesaplama ile tama yakın doluluk oranına sahiptir.

Ayaktan poliklinik hizmeti: 7 gün 24 saat sürdürülen acil nöroloji polikliniğinin yanı sıra, haftanın her günü genel nöroloji polikliniği ve çocuk nörolojisi yürütülmektedir. Bunların dışında, pazartesi günleri Multipl skleroz ve demiyelinizan hastalıklar polikliniği, Salı günleri Davranış nörolojisi ve demans polikliniği, salı günleri Serebrovasküler hastalıklar polikliniği, salı ve çarşamba günleri Epilepsi polikliniği, salı ve perşembe günleri Botulinum toksin enjeksiyonu polikliniği, çarşamba günleri Çocuk nörolojisi polikliniği, çarşamba günleri Nöromüsküler hastalıklar polikliniği, çarşamba günleri Nöro-Behçet ve vaskülit polikliniği, perşembe günleri Hareket bozuklukları polikliniği, cuma günleri de Baş ağrısı polikliniği yürütülmektedir. Bütün bu polikliniklerde bir ayda görülen toplam hasta sayısı yaklaşık 1500’dür.

Laboratuar hizmetleri: Nöro-sonoloji (doppler ultrasonografi), Nöropsikoloji, EEG, video EEG (kısa ve uzun süreli 2 ünite), EMG, uyarılmış potansiyel ve manyetik stimülasyon laboratuarlarının yanı sıra, nöromüsküler hastalıklar inceleme laboratuarı ve bu laboratuar bünyesinde hizmet veren klinik nöroimmunoloji laboratuarı mevcuttur.

Ayaktan yürütülen diğer hizmetler: Kas ve periferik sinir biyopsileri ve lomber ponksiyon uygulamaları ayaktan yürütülen girişimsel işlemlerdir.

AKADEMIK İŞBIRLIĞI

Ulusal: Birçok ulusal kuruma informal danışmanlık verilmektedir.Uluslararası: 21 adet uluslar arası projemiz mevcuttur, bunların arasında Avrupa Birliği projeleri de mevcuttur.

KONSULTASYON

Genel nöroloji konsültasyonu ve 24 saat acil nöroloji konsültasyonu hizmeti süpervizyon altında verilmektedir.

İLETİŞİM
Dahili +90 212 414 20 00 – 31291
Fax +90 212 533 43 93
URL http://www.itfnoroloji.org/

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved